Clicks12
vi.news

Movimento Apostolico: Đặt dưới quyền một Giám quản Tông tòa

Ngày 29 tháng 9, Tổng Giám mục của Catanzaro-Squillace, Vincenzo Bertolone, Ý, vào ngày 29 tháng 9, đã tập hợp Movimento Apostolico, một hiệp hội riêng của các tín hữu, nói với họ rằng Bộ Giáo lý Đức tin đã bổ nhiệm Tổng Giám mục đã nghỉ hưu của Oristano, Ignazio Sanna làm Giám quản Tông tòa của họ.

Nhóm được thành lập vào năm 1979 bởi Maria Marino, và bao gồm các tiết lộ riêng tư, dạy giáo lý, một viện thế tục, nhạc kịch, hợp xướng, khiêu vũ, guitar và rất nhiều lời.

Thánh Bộ đề cập đến các vấn đề thần học, kỷ luật, thể chế, giáo hội và di sản. Chuyến thăm của các Tông đồ sẽ bắt đầu vào ngày 13 tháng 10.

Có vẻ như Giáo Hội đã cố gắng từ năm 2014 để hỏi thăm nhóm, nhưng Tổng Giám Mục Bertolone đã có thể bảo hệ họ cho đến tận bây giờ.

Trong buổi tiệc Thánh Thể Movimento Apostolico được phát trực tuyến vào ngày 5 tháng 10, vị chủ tọa đã nhiệt liệt giới thiệu thông điệp gần đây của Francis Fratelli Tutti.

Hình ảnh: Ignazio Sanna, #newsFselkfjbns