Clicks30
lt.news

Citatos iš naujosios Benedikto XVI knygos: „Maža išimtis iš celibato yra melas“

Benediktas XVI ir kardinolas Sarah savo naujoje knygoje apie celibatą rašo (šaltinis: LeFigaro.fr):

„Šiais laikais pernelyg lengva tvirtinti, kad celibatas būtų tiktai kūno ir seksualumo paniekos pasekmė: toks sprendimas neteisingas“.

„Neatsisakant materialių gėrybių negali būti kunigystės. Kvietimas sekti Jėzų neįmanomas be šio laisvės ženklo ir neatsisakius visų kompromisų. Celibatas turi didelę reikšmę kaip žemiškos šeimos gyvenimo atsisakymas.“

„Kunigų celibatas, kai suprantamas teisingai, yra išsivadavimas, nors kartais tai ir išbandymas. Tai leidžia kunigui visapusiškai įtvirtinti savo, kaip Bažnyčios jaunikio, tapatybę.“

„Vedusių vyrų įšventinimas, net jei jie ir buvo nuolatiniai diakonai, nėra išimtis, bet pažeidimas ir žaizda kunigystės darnumui. Kalbėti apie išimtį būtų piktnaudžiaujanti kalba arba melas.“

„Tai skubu ir būtina, kad visi – vyskupai, kunigai ir pasauliečiai – nebesileistų sužavimi blogų argumentų, pastatyto teatro, velniško melo ir madingų klaidų, siekiančių nuvertinti kunigų celibatą“.

„Galimybė įšventinti vedusius vyrus reikštų sielovadinę katastrofą, ekleziologinę painiavą ir kunigystės supratimo užtemimą.“

#newsDdainuisiw