Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks699

O CZYŚĆCU i sposobach pomocy duszom czyśćcowym, Kazanie, Ks. Dawid Pietras

Rafał_Ovile
Kazanie wygłoszone dn. 28 II 2016 A.D. w Gorzowie Wlkp. w par. pw. Podwyższenia Krzyża Św. TEKST KAZANIA: pietrasdawid.pl/…/czysciec-przygo… Inne kazania i różne materiały na stronie: www.pietrasd…More
Kazanie wygłoszone dn. 28 II 2016 A.D. w Gorzowie Wlkp. w par. pw. Podwyższenia Krzyża Św. TEKST KAZANIA: pietrasdawid.pl/…/czysciec-przygo… Inne kazania i różne materiały na stronie: www.pietrasdawid.pl Strona tradycji liturgicznej w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej: www.mszatrydencka-lubuskie.pl Inne kazania z rekolekcji: www.youtube.com/channel/UCyPE...

www.youtube.com/watch