Clicks142

Počujte Odo Mňa

Počujte Odo Mňa - 27. júla 2021 - Ježišove slová k nám

Každý môže Počuť Odo Mňa. Ja Nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem. Som vždy k dispozícii, vo dne i v noci. Nikdy Nedriemem Ani Nespím. Rozprávam, ale Nemnohí sú ochotní Naslúchať Mi. Kvôli tomuto mnohí Nepočujú Odo Mňa.

Musíte byť ochotní a Trpezlivo Ma Očakávať, byť pozorní, aby ste Ma mohli Počuť, keď Rozprávam, aby ste Prijímali Odo Mňa. Som vždy Verný k tým, ktorí Ma Usilovne Hľadajú. Poznám každé srdce, všetky pohnútky a myšlienky. Počujete Odo Mňa? Budete Žiť Z Každého Slova, ktoré Vychádza Z Mojich Úst. Nikto nedokáže Nasledovať Ma, Moju Cestu a Činiť Moju Vôľu, ak Najprv Nepočuje Odo Mňa. Moja Vôľa Buď Učinená na Zemi, tak ako je v Nebi. Počujte Odo Mňa, čo je Moja Vôľa, potom buďte Činiteľmi Mojej Vôle, toto je Mi Potešiteľné. Hľadajte, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli.

Nepozerajte sa na druhých ľudí. Počujte Odo Mňa pre seba. Túžte za tým a Usilovne Hľadajte, aby ste Počuli Odo Mňa a budete. Ja Rozprávam. Neprestal Som Rozprávať, ale mnohí Nepočujú Odo Mňa a kvôli tomuto sú mnohí oklamaní, vo tme a Nenasledujú Ma, Moju Cestu, Ani nie sú v Mojej Dokonalej Vôli. Je to voľba. Ja Nikoho Nenútim. Odmeňujem tých, ktorí Usilovne Hľadajú, aby Počuli Odo Mňa. Rozprávam, ako Chcem a Kedy Chcem, v Mojom Čase. Buďte Vytrvalí a Hľadajte, aby ste Ma Počuli, Až kým budete Počuť Odo Mňa. Nebudete Sklamaní. Som vždy Verný a Dôveryhodný. Buďte uistení a očakávajte, že budete Počuť Odo Mňa. Občas Rozprávam, keď najmenej Očakávate, že budete Počuť Odo Mňa.

Všetci ste večne Predo Mnou. Ja všetko Vidím i Počujem. Aj vy môžete Počuť Odo Mňa. Milujem vás a Starám sa o vás. Ste Milovaní. Hľadajte, aby ste to Počuli Odo Mňa pre seba a budete. Ja Nezlyhávam Ani Nesklamávam. Počúvajte Odo Mňa a Kráčajte So Mnou v Jednote, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Zajedno v Duchu a vo všetkej Pravde.

youtube.com/watch?v=VAyUj7_KzeU
Public domain