Clicks871
Matricaria
Bolshoi Ballet- Coppelia: Mazurka. www.youtube.com/watch Mazur - nazwa tańca pochodzi od nazwy ziemi – Mazowsza, gdzie powstał jego ludowy pierwowzór – mazurek. Tańcem szlachty stał się on pod …More
Bolshoi Ballet- Coppelia: Mazurka.

www.youtube.com/watch
Mazur - nazwa tańca pochodzi od nazwy ziemi – Mazowsza, gdzie powstał jego ludowy pierwowzór – mazurek. Tańcem szlachty stał się on pod koniec XVI wieku i szybko zaczęto w nim widzieć uzewnętrznienie narodowego charakteru Polaków – przypisywano mu patriotyczno-rycerską ideologię.
Mazur w formie tańca towarzyskiego najbardziej związany był ze środowiskiem dworków szlacheckich oraz środowiskiem miejskim. Od końca XVIII w. aż do połowy XIX w. przechodził on różne przeobrażenia, zmieniał się jego obraz muzyczny i taneczny.
Rozpowszechnienie mazura w Europie przez wojskowych, związanych z walkami napoleońskimi o wolność Polski nadały mazurowi nowe treści - elementy narodowe i wyzwoleńcze. Mazur stał się tańcem legionów polskich, tańcem walczących o wolność,w końcu obok poloneza stał się synonimem polskości.

"I tańcowali!
...Owe mazury,długie kiej miedze,rozłożyste jako te grusze Maćkowe,huczne a szerokie niby te równie nieobjęte,przyciężkie a strzeliste,tęskliwe a zuchwałe,posuwiste a groźne,godne a zabijackie i nieustępliwe,jako te chłopy,co zwarci w kupę niby ten bór wyniosły,runęli w tan z pokrzykami i mocą taką,że choćby w stu na tysiące iść,że choćby świat cały porwać,sprać,stratować,w drzazgi rozbić i na obcasach roznieść,i samym przepaść,a jeszcze tam i po śmierci tańcować,hołubce bić i ostro po mazursku pokrzykiwać: "da dana!" W.Reymont Chłopi