Poslední proroctví BXVI: O humanismu Antikrista

Poslední proroctví BXVI: O humanismu Antikrista | Lumen de Lumine

16. 4. 2021 Poslední rozhovor s Benediktem XVI., který Peter Seewald uvedl na konci své úplné biografie bavorského papeže, doznal okamžité rozšíření,…
Frog and one more user link to this post
ľubica
V květnu 2020, kdy měl skončit první lockdown, který doslova paralyzoval celý svět, vyšla v Německu biografie Benedikta XVI. Ein Leben, přeložená v říjnu také do italštiny. V poslední kapitole knihy, krátce po výše uvedených pasážích, je rozhodující prohlášení:»Moderní společnost má v úmyslu formulovat protikřesťanské krédo: ti, kdo budou proti, budou potrestáni sociální exkomunikací. Bát se …More
V květnu 2020, kdy měl skončit první lockdown, který doslova paralyzoval celý svět, vyšla v Německu biografie Benedikta XVI. Ein Leben, přeložená v říjnu také do italštiny. V poslední kapitole knihy, krátce po výše uvedených pasážích, je rozhodující prohlášení:»Moderní společnost má v úmyslu formulovat protikřesťanské krédo: ti, kdo budou proti, budou potrestáni sociální exkomunikací. Bát se této duchovní síly Antikrista je příliš přirozené a je opravdu nutné, aby modlitby všech diecézí a světové Církve přicházely na pomoc, aby jí odolaly«.
Právě v roce 2020, v roce, kdy svět začal zažívat svou křehkost a klam falešné svobody, Benedikt XVI. poukazuje na identitu Antikrista a popisuje jeho dvě základní charakteristiky: falešný humanismus a sociální vyloučení těch, kteří se mu nebudou podrobovat.
To bude poslední charakteristika, která umožní rozpoznat protikřesťanský humanismus; všichni, a každý, bez ohledu na rasu, náboženství a společenskou třídu, bude donucen přijít na svatbu Antikrista s lepším bratrstvím, než jakého byl schopen dosáhnout sám Kristus. Ale ti, kteří jsou proti, ti, kteří odmítají přijmout znamení šelmy na ruce a čelo (Cfr. AP. 13, 16-17), nebudou moci nic nakupovat ani prodávat. Chytrému napověz.