01:08:03
TerezaK
5350
Are you RAPTURE READY? October 31st could be the day on which everything changes! - YouTube Jste připraveni na vyzdvyžení? 31. říjen může být dnem, kdy se všechno změní! - YouTube Chlapec říká: "Bůh …More
Are you RAPTURE READY? October 31st could be the day on which everything changes! - YouTube
Jste připraveni na vyzdvyžení? 31. říjen může být dnem, kdy se všechno změní! - YouTube

Chlapec říká: "Bůh mi řekl: ´ To je čas pro Tebe, abys byl připraven na vyzdvižení, které se stane! ´" V 50-té minutě videa.

(video):Vážně nechci!, abyste zjistili, že vaše rozhodnutí odhodit určité části BOžího Slova nebo následovat doktríny, které ignorují určité části Božího Slova, vás nakonec při vytržení stojí draho
, neočekávaně a zbytečně. Satan by byl rád, kdyby měl další pokus o věčné PŘIJMUTÍ ZNAČKY označení(určení) každého věřícího během soužení a já vím, že by rád svedl co nejvíce BOžího lidu do doktrín, které by způsobily, že by zůstali po vytržení a kde by mohl postavit Boží lid před volbu: uctívat uctívat Antikrista a stát se Satanovým majetkem volbou, kterou učiní a kterou bude náš Nebeský Otec CTÍT, nebo položit své životy. dobrovolně, aby mu Ježíš zůstal Svatý. Mým přáním je, aby co nejvíce z Božího lidu bylo uznáno za hodné uniknout tomu, co přichází, a musím varovat Boží lid před DOKTRÍNAMI, KTERÉ NEJSOU V SOULADU SE VŠÍM, co je Obsaženo v BOžím Slově - Proto se musím zabývat tímto sporným podmětem znovu a dělám to z lásky a zájmu o vás. Na závěr bych rád uvedl další důkazy o snech, které byly dány Božímu lidu ohledně události z 31. října a doufám, že vám to požehná, když budeme mít oči na našem Spasiteli. Chlapec říká: "Bůh mi řekl: ´ To je čas pro Tebe, abys byl připraven na vyzdvižení, které se stane! ´" V 50-té minutě videa.
Are you RAPTURE READY? October 31st could be the day on which everything changes! - YouTube
MUSÍM VAROVAT BOŽÍ LID, Cca V 50-té minutě proroctví malého chlapečka: Mt 25,24-30, Heb10,7, 1 Jan 1-9, Zj 7: 13-14, Jan 13,8-10

Pokud před Ním nejsme shledáni čistí, nebudeme shledáni hodnými vstoupit na svatební hostinu, protože zablácené nohy špiní. Pokání a vyznání našich hříchů je nepřetržitý proces, chceme-li být blízko našemu Nebeskému Otci, stejně jako by se jednalo o pozemské manželství. Pokud jste přijali roucho spravedlnosti, pak vás Duch Svatý vyzve pokaždé, když vstoupíte do bahna. Pokud věříme, že jde o jednorázový obchod a že přijetí spasení nás automaticky udržuje čisté a blízko BOhu, ať už hřešíme nebo ne, pak jednoduše svého Spasitele neznáme, ani s ním nemáme žádnou důvěrnost. Ti, jejichž nohy jsou zablácené, když stojí před naším Pánem, dostanou během soužení další příležitost stát se součástí těla Kristova - opět podle vzorů sklizně a chrámu - očistěním svého roucha v krvi Beránka, ALE PŘIJDE TO ZA VYSOKOU CENU, KTERÁ BUDE VYŽADOVAT, aby VĚŘÍCÍ POLOŹILI SVÉ ŽIVOTY, když odmítli uctívat Antikrista. Abychom byli nakonec uznáni za hodni uniknout věcem, které přijdou na svět, vyžaduje důvěrný vztah s Ježíšem, kde si přejeme žít svůj život způsobem, který se mu líbí - i když neustále selháváme - ale kde se pokořujeme. My sami jako výběrčí daní, který prosil Boha, aby se nad ním smiloval, nebo lotr na kříži vedle Ježíše, který Ježíši vyznal své hříchy a tentýž den je Ježíš přivítal v ráji ! Když přijde svatba, nechceme klepat na dveře se zablácenýma nohama. Ti ,kdo věří, že spasení nebo roucho spravedlnosti činí člověka připraveným na vytržení, podporují prostředí, kde důvěrnost s BOhem není nezbytná a často neexistuje, a kde čistotu osoba, která má na sobě Ježíšovo roucho spravedlnosti, nikdy ani nezvažuje. Vím, že Boží slovo nám v modelu chrámu také ukazuje, že asi 90% věřících se se mnou bude pravděpodobně hádat nebo se mnou nesouhlasí, co nám v tomto ohledu BOží slovo ukazuje, ale nejsme zu, abych někoho soudil nebo se hádal.
TerezaK
Dnešní Žalm:
Věrný je Hospodin ve všech svých slibech.
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
a tvojí zbožní ať tě velebí!

Ať vypravují o slávě tvého království,
ať mluví o tvé síle.

Aby poučili lidi o tvé moci,
o slávě tvé vznešené říše.
Tvé království je království všech věků
a tvá vláda trvá po všechna pokolení.
Věrný je Hospodin ve všech svých slibech
a svatý ve všech svých …More
Dnešní Žalm:
Věrný je Hospodin ve všech svých slibech.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
a tvojí zbožní ať tě velebí!

Ať vypravují o slávě tvého království,
ať mluví o tvé síle.


Aby poučili lidi o tvé moci,
o slávě tvé vznešené říše.
Tvé království je království všech věků
a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

Věrný je Hospodin ve všech svých slibech
a svatý ve všech svých činech.
Hospodin podpírá všechny, kdo klesají,
a pozvedá všechny sklíčené.
Zl 145

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Bůh nás povolal kázáním evangelia, abychom dosáhli slávy našeho Pána Ježíše Krista. Aleluja.
srov. 2 Sol 2,14
TerezaK
TenOKAMŽIK SE BLÍŽÍ OHLAŠOVÁNÍM,PROTOŽE BŮH CHCE ZACHRÁNIT VŠECHNY.
3 more comments from TerezaK
TerezaK
Bůh Otec, Nebeský Otec, se zřejmě rozhodl vyzdvihnout své děti(vytržení Církve) ještě před tím, než budou satanisty zasvěcováni děti Satanovi jako každoročně (Halloween).
modleme se, abychom byli uznáni za hodné i my s nimi.More
Bůh Otec, Nebeský Otec, se zřejmě rozhodl vyzdvihnout své děti(vytržení Církve) ještě před tím, než budou satanisty zasvěcováni děti Satanovi jako každoročně (Halloween).

modleme se, abychom byli uznáni za hodné i my s nimi.
TerezaK
Chlapec říká: "Bůh mi řekl: ´ To je čas pro Tebe, abys byl připraven na vyzdvižení, které se stane! ´"
TerezaK
(video):Vážně nechci!, abyste zjistili, že vaše rozhodnutí odhodit určité části BOžího Slova nebo následovat doktríny, které ignorují určité části Božího Slova, vás nakonec při vytržení stojí draho, neočekávaně a zbytečně. Satan by byl rád, kdyby měl další pokus o věčné PŘIJMUTÍ ZNAČKY označení(určení) každého věřícího během soužení a já vím, že by rád svedl co nejvíce BOžího …More
(video):Vážně nechci!, abyste zjistili, že vaše rozhodnutí odhodit určité části BOžího Slova nebo následovat doktríny, které ignorují určité části Božího Slova, vás nakonec při vytržení stojí draho, neočekávaně a zbytečně. Satan by byl rád, kdyby měl další pokus o věčné PŘIJMUTÍ ZNAČKY označení(určení) každého věřícího během soužení a já vím, že by rád svedl co nejvíce BOžího lidu do doktrín, které by způsobily, že by zůstali po vytržení a kde by mohl postavit Boží lid před volbu: uctívat uctívat Antikrista a stát se Satanovým majetkem volbou, kterou učiní a kterou bude náš Nebeský Otec CTÍT, nebo položit své životy. dobrovolně, aby mu Ježíš zůstal Svatý. Mým přáním je, aby co nejvíce z Božího lidu bylo uznáno za hodné uniknout tomu, co přichází, a musím varovat Boží lid před DOKTRÍNAMI, KTERÉ NEJSOU V SOULADU SE VŠÍM, co je Obsaženo v BOžím Slově - Proto se musím zabývat tímto sporným podmětem znovu a dělám to z lásky a zájmu o vás. Na závěr bych rád uvedl další důkazy o snech, které byly dány Božímu lidu ohledně události z 31. října a doufám, že vám to požehná, když budeme mít oči na našem Spasiteli. Chlapec říká: "Bůh mi řekl: ´ To je čas pro Tebe, abys byl připraven na vyzdvižení, které se stane! ´" V 50-té minutě videa.
Are you RAPTURE READY? October 31st could be the day on which everything changes! - YouTube
MUSÍM VAROVAT BOŽÍ LID, Cca V 50-té minutě proroctví malého chlapečka: Mt 25,24-30, Heb10,7, 1 Jan 1-9, Zj 7: 13-14, Jan 13,8-10

Pokud před Ním nejsme shledáni čistí, nebudeme shledáni hodnými vstoupit na svatební hostinu, protože zablácené nohy špiní. Pokání a vyznání našich hříchů je nepřetržitý proces, chceme-li být blízko našemu Nebeskému Otci, stejně jako by se jednalo o pozemské manželství. Pokud jste přijali roucho spravedlnosti, pak vás Duch Svatý vyzve pokaždé, když vstoupíte do bahna. Pokud věříme, že jde o jednorázový obchod a že přijetí spasení nás automaticky udržuje čisté a blízko BOhu, ať už hřešíme nebo ne, pak jednoduše svého Spasitele neznáme, ani s ním nemáme žádnou důvěrnost. Ti, jejichž nohy jsou zablácené, když stojí před naším Pánem, dostanou během soužení další příležitost stát se součástí těla Kristova - opět podle vzorů sklizně a chrámu - očistěním svého roucha v krvi Beránka, ALE PŘIJDE TO ZA VYSOKOU CENU, KTERÁ BUDE VYŽADOVAT, aby VĚŘÍCÍ POLOŹILI SVÉ ŽIVOTY, když odmítli uctívat Antikrista. Abychom byli nakonec uznáni za hodni uniknout věcem, které přijdou na svět, vyžaduje důvěrný vztah s Ježíšem, kde si přejeme žít svůj život způsobem, který se mu líbí - i když neustále selháváme - ale kde se pokořujeme. My sami jako výběrčí daní, který prosil Boha, aby se nad ním smiloval, nebo lotr na kříži vedle Ježíše, který Ježíši vyznal své hříchy a tentýž den je Ježíš přivítal v ráji ! Když přijde svatba, nechceme klepat na dveře se zablácenýma nohama. Ti ,kdo věří, že spasení nebo roucho spravedlnosti činí člověka připraveným na vytržení, podporují prostředí, kde důvěrnost s BOhem není nezbytná a často neexistuje, a kde čistotu osoba, která má na sobě Ježíšovo roucho spravedlnosti, nikdy ani nezvažuje. Vím, že Boží slovo nám v modelu chrámu také ukazuje, že asi 90% věřících se se mnou bude pravděpodobně hádat nebo se mnou nesouhlasí, co nám v tomto ohledu BOží slovo ukazuje, ale nejsme zu, abych někoho soudil nebo se hádal.