Clicks249
Edward7
2

Benedykt XVI nadal jest prawdziwym Papieżem

"Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle."(Mt 10,26). Z wielkim zainteresowaniem śledziłem transmisję na YouTube, którą Don Minutella zrobił z Alexis Bugnolo, w którym zakonnik, latynoska i kanonista, wyraził liczne wątpliwości co do ważności Deklaracji, którą Benedykt XVI ogłosił, jako rezygnację w lutym 2013 roku.

Od dawna wiadomo, że w tym tekście są dwa dość poważne błędy w gramatyce łacińskiej, których Benedykt XVI, znawca łaciny, nigdy by nie popełnił, co potwierdził również Fra Alexis, ale oprócz tego dwa inne dość poważne niespójności rzucały się w oczy: po pierwsze, czytany w lutym 2013 tekst był oświadczeniem o rezygnacji, a nie aktem rezygnacyjnym: zapowiedź, że chce się coś zrobić, to nie to samo; po drugie, Benedykt ogłosił, że rezygnuje z "Ministerstwa" Piotra, a nie z Piotrowego "Munusa" : Alexis wnioskuje zatem, że zgodnie z prawem kanonicznym rezygnacja Benedykta XVI jest nieważna.

Dla Fra Alexis poważną sprawą jest to, że kardynałowie powinni byli to zauważyć i wydaje się dziwne, że żaden z nich nie kwestionował tej sprawy. Fra Alexis i Don Minutella zgadzają się z tym, że prawdopodobnie w Watykanie istnieje zmowa milczenia, narzucona być może przez niektórych kardynałów związanych z masonerią. Przedstawiona teza, która w świetle tego, co się wydarzyło, może również wydawać się wiarygodna, głosi, że Benedykt jest Papieżem, i że jest tego świadomy, i że rzeczywiście wciąż używa terminu " posługa '' zamiast " munus '' „celowo. aby unieważnić swoją rezygnację. Hipoteza, że sam Jezus poprosił (dopuścił) swojego Wikariusza Benedykta o odstąpienie w ten sposób wydaje się wiarygodna, ostatecznie i niezaprzeczalnie, by wyprowadzić wrogów Kościoła? A to, że Ratzinger nadal czuje się papieżem, potwierdza również niesamowity fakt, który wywołał niemałe zażenowanie, że zdecydował się nadal ubierać się na biało i podpisywać; PP Benedictus , podczas gdy początkowe PP są używane tylko i wyłącznie przez panujących papieży.

Jak obecnie wiadomo, od konklawe, które wybrało Ratzingera, utworzyła się grupa 11 kardynałów, która zebrała się w Szwajcarii, w skład której wchodzili między innymi kardynałowie Martini, Silvestrini i Danneels, zwani później " Mafią di San Gallo '', którzy nalegali na wybór Bergoglio. (być może sprzątnęli Jana Pawła II, aby utorować mu drogę - JP.II - męczennikiem... dopow.) Nie udało się to za pierwszym razem, ale potem wywołało ukryty sprzeciw wobec panującego papieża Benedykta, być może w celu sprowokowania jego rezygnacji. (szantaż,...) I ci kardynałowie przeprowadzili również swego rodzaju „kampanię reklamową” przed konklawe, domagając się wyboru Bergoglio. Problem w tym, że Universi Domini Gregis który reguluje wybór Papieża i który Jan Paweł II ogłosił w 1996 roku wydaje się zabraniać tych porozumień przed konklawowych, nakładając " latae sententiae '' (tj. automatyczną) ekskomunikę na przestępców i uznając wybory za nieważne. Ponieważ te niepokojące i poprzedzające konklawe działania przygotowawcze zostały dopuszczone przez kardynała Dannielsa, jednego z uczestników i organizatora, a zatem z pewnością miały miejsce, z perspektywy czasu odkryliśmy, że być może niektórzy kardynałowie, którzy uczestniczyli w konklawe w 2013 r., Zostali objęci ekskomuniką, być może nawet Bergoglio. sam, jeśli zgodził się i przyjął kandydaturę wysuniętą przez tę grupę. Jednak ważne jest to, że biorąc pod uwagę fakty, które miały miejsce, zgodnie zUniversi Domini Gregis wybory byłyby nieważne.

Ale między innymi na tym nie koniec niespodzianek związanych z konklawe w 2013 roku. Wydaje się prawie, że Opatrzność Boża z przyjemnością zasiała trudności podczas elekcji, aby uczynić je przynajmniej wątpliwymi. Nie wiem, czy czytelnik faktycznie pamięta problem, który wydarzył się w głosowaniu poprzedzającym to, w którym wybrano Bergoglio i o którym Socci mówił w książce, a ja w niektórych postach (jak tutaj i tutaj lub tutaj): to głosowanie zostało anulowane, ponieważ znaleziono „białą” kartę do głosowania dołączoną do ważnej karty do głosowania, co jest oznaką ewidentnego błędu ręcznego popełnionego przez jakiegoś starszego kardynała głosującego, który złożył dwie karty do głosowania, jeden głosował, a drugi nie. Cóż, z powodów, które zostały obszernie wyjaśnione w postach, o których ci pisałem, a których powtórzenie zajęłoby dużo czasu, zgodnie z prawem tego głosowania prawdopodobnie nie można było odwołać, a to przyczyniło się do wybarwienia następnego trochę mroczniejsze głosowanie, które prawdopodobnie nie mogłoby się odbyć… to, w którym Bergoglio został później wybrany!

Jak myślę? Uważam, że jesteśmy w niezłym bałaganie, wątpliwości co do zasadności wyboru Bergoglio i faktycznej rezygnacji Ratzingera z tamtego czasu narastały z biegiem czasu i zostały wzbogacone o dalsze wskazówki, jeśli nie faktyczne dowody. Chcę tylko przypomnieć, że to, co opisałem na temat mafii z St. Gallen, zostało wypowiedziane na piśmie w książce, przypadkowo nie przetłumaczonej na język włoski, przez samego kardynała Danneelsa, który podobno na rok przed śmiercią przyznał w wywiadzie, że „ 11 kardynałowie pracowali w cieniu, aby zmusić papieża Benedykta XVI do rezygnacji ”.

Niespotykaną wagę w tej niefortunnej historii ma również fakt, że zamiast zaangażować się w poważny dialog z tymi, którzy kwestionują zarówno rezygnację, jak i wybory, Watykan przyjmuje strategię milczenia: od czasu do czasu pojawiają się artykuły na temat przyszłości , nie po to, aby stłumić wątpliwości przez poważną analizę faktów i udzielając odpowiedzi z ważnymi powodami, ale aby zrobić głupka z tych, którzy, jak Don Minutella , lub między Alexis lub innymi osobami, które podkreślają problem. Widzimy, że nie mają argumentów do obalenia lub zaprzeczenia i dlatego decydują się na wdrożenie tej taktyki, aby nie zajmować się problemem. Ale uważam, że problem jest poważny, ponieważ gdyby się okazało, również z powodów, które przedstawiliśmy, że Benedykt tak naprawdę nie zrezygnował i że wybór Bergoglio jest zatem nieważny, jak nigdy dotąd nie zdarzyło się w ciągu dwóch tysięcy lat historii Kościoła, panujący „papież” byłby „papieżem nieważnym”, a wszystkie jego akty, nominacje, działania i dokumenty byłyby uważane za nieważne. ! mi-chael.blogspot.com/…0/06/bergoglio-non-e-papa.html

***
br. Alexis Bugnolo. Minęło 8 lat od dnia, w którym Papież Benedykt XVI zrzekł się posługi, która została mu powierzona z rąk kardynałów. Czyn, który według kardynała Arinze został dobrze przemyślany przez jego Świątobliwość . Akt, o którym arcybiskup Gänswein powiedział, że Ojciec Święty przygotowywał się od lata 2012 r. Czyn, który papież Benedykt XVI w swoich biografiach Petera Seewalda deklaruje jako inspirowany mistycznym doświadczeniem, które trwało tygodniami.

Patrząc wstecz na te wszystkie lata, widzimy, że papież Benedykt XVI nie zmienił swojego poglądu na sprawy. Rzeczywiście, od samego początku jego strategia była taka sama: czynić to, co św. Pius X deklarował, jako narzędzie wszystkich katolików, a mianowicie zrywać maski z tych, którzy są masonami i zdrajcami Chrystusa (por. Pascendi dominici gregis). , nr 3)

Mówię do, ponieważ, jak ujawnił latem 2019 roku argentyński ksiądz, który jest bliski Jorge Mario Bergoglio, papież Benedykt XVI latem 2005 roku zaproponował Bergoglio stanowisko sekretarza stanu. I jak przypuszczałem w siedmioczęściowym filmie dokumentalnym o "wyrzeczeniu się", faktach, prawach i innych konsekwencjach , ta oferta papieża Benedykta było jego sposobem na rozeznanie, czy Bergoglio chciał uczciwie zreformować (finanse) Watykan, jako że trzeba go było zreformować, czy też chciał zmienić wiarę katolicką, ponieważ sekretarz stanu mógł to zrobić, ale jako papież mógł zrobić to drugie. - Papież Benedykt XVI wykonał ten manewr aby zdemaskować spisek, mafii z St. Gallen podczas konklawe w 2005 roku.

To, w przepakowanej formie, jest podstawową strategią papieża Benedykta XVI 11 lutego 2013 r .: wyrzec się w taki sposób, aby mafia z St. Gallen wydawała się, że mogą przejąć papiestwo, ale w rzeczywistości dać im nic więcej niż przejęcie urzędu bez mocy kanonicznej do zmian Magisterium: ponieważ ... nie zrzekł się urzędu papiestwa, a Bergoglio został wybrany nie ważnie, a wszystko to, co robi, jako "papież", ujawnia agendę międzynarodową masonerii, która wspiera go z głębokich dołów CIA i Masońskich Banków Nowego Jorku. (znał także całą Trzecią Tajemnice Fatimska dopow.)...

I tak Benedykt zrezygnował z posługi, ale nie z urzędu Biskupa Rzymu, myląc niegodziwych i bezmyślnych.

W ten sposób Benedykt pokonał „Franciszka” , jak wyjaśniłem w moim popularnym eseju. Benedykt XVI jest naprawdę najlepszym "szachistą 3D" na świecie. Po 28 lutego 2013 r. Nie musiał nic więcej mówić, a wszystko, co powiedział, trzymać się linii, tego dokonanego, tak, aby ci, którzy mają wiarę i rozsądek, nieuchronnie to zobaczyli, a ci, którzy mają chciwość i pożądanie w ich ślepocie; nie chcą tego widzieć.

To wszystko dlatego, że Papież Benedykt XVI prowadzi(ł) wojnę z Kościołem pedofilów (masonów). To, co dał jasno do zrozumienia po Marcial M... (śmierć seksualnego potwora, który założył Legionistów Chrystusa, który zgwałcił nie tylko seminarzystów...), Kiedy cała Kuria Rzymska poszła na jego pogrzeb do kościoła , tutaj w Rzymie, to a on sam się powstrzymał.

Taka jest prawda prawd o tym, co dzieje się w Kościele. Wszyscy kardynałowie ustawieni przeciwko niemu są po jednej stronie, a papież Benedykt XVI po drugiej . Nie mówi im nic o tym..., postępuje zgodnie z nauką Naszego Boskiego Mistrza, który mówi, aby nie rzucać pereł świniom. Wszyscy, którzy intelektualnie lub moralnie są kontrolowani lub podporządkowani Kościołowi pedofilii (masonerii) lub "Głębokiemu Stanowi", jego marionetkowemu mistrzowi, nadal głośno bronią Bergoglio.

Ale wszyscy uczciwi ludzie, którzy zajmują stanowisko w sprawie prawdy, mówią, że Papież Benedykt XVI jest prawdziwym Papieżem.

Nadal istnieje wiele zamieszania, ponieważ tak wielu zostało zmylonych przez rozległy międzynarodowy spisek kłamców i pedofilów (masonów), coraz więcej katolików i niekatolików z każdym miesiącem zmierza do prawdy. Arcybiskup Paweł Lenga i biskup Rene Henri Gracida wraz z trzema biskupami tu, we Włoszech, zadeklarowali , w papieża Benedykta XVI. Dziesiątki księży, z których najsłynniejszy jest Don MInutella z Palermo, zrobiło to samo. Wielu świeckich i świeckich broniło papieża Benedykta XVI lub wyjaśnienie znaczenia jego dzialań w USA, Belgii, Meksyku, Kolumbii, Brazylii, Argentynie, Ekwadorze, Peru, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Niemcy, Irlandia, Anglia, Szkocji, Szwajcarii, Słowenii, Polski, Filipin, RPA, Australii, Nigerii, Kamerunu, Ghany, Kongo, Kenii i wielu innych narodów.

Kościół katolicki uzna publicznie, że Benedykt XVI zawsze był prawdziwym papieżem, a Bergoglio nigdy nim nie był ... Tak więc papież Benedykt XVI przejdzie do historii jako strateg i wyzwoliciel Kościoła od czasu wojny papieża św. Grzegorza VII z inwestyturą w XI wieku. Miał niezwykłe zaufanie do Ducha Świętego i pokładał niezwykłe zaufanie ... Mocą Bożą urzędu św. Piotra zmusił wrogów Kościoła do ujawnienia się. I On z boskiego natchnienia dał nam wszystkim największe wyzwanie dla naszej wiary, która była jedyną drogą do wyzwolenia nas od dziesięcioleci kłamstw, w ramach których pracowaliśmy: wyzwanie, które zachęcało nas i zaprasza nas do autentycznego, osobistego i świadomego życia wiarą. ; wyzwanie, które czyni nas wojownikami prawdy i przygotowuje nas do wielkich bitew, które są przed nami.

I w tym Papież Benedykt XVI działał w celu wypełnienia Boskiego Głosu z Objawienia 18: 4: „ I usłyszałem inny głos z nieba, mówiący: Wyjdźcie z niej, ludu mój; abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i nie otrzymali jej plag. „Zaprawdę, tym aktem Papieża Benedykta XVI, Kościół Światła został oddzielony i odróżniony od Kościoła Ciemności: wielkiego" dicessio", o którym mówił Tychoniusz we wczesnym Kościele, a o którym sam mówił nam , jako papież.

Wierni w międzyczasie mogą z wyprzedzeniem otrzymać pocieszenie, gdyż jak przepowiada i przypomina św. Jan Ewangelista, ci z tego ostatniego „Kościoła” i jego fałszywego proroka mają wkrótce zostać wrzuceni do wiecznego dołu ognia. fromrome.info

***
„Obalenie” Papieża Benedykta XVI - elementem „wiosny narodów”, maile wikileaks

MASOŃSKI PLAN ZASTĄPIENIA KATOLICYZMU INNĄ RELIGIĄ

Abdykacja Benedykta XVI wymuszona przez masońskie instytucje.

***
(voxcantor.blogspot.com) Komentarze masonów z Włoch i Argentyny, chwaląc wybór Bergoglio , list kardynała „wujka Teddy'ego” McCarricka w jego własnym spisku mającym na celu wybranie Bergoglio oraz o tym, jak był lobbowany ...

18:20 Tuż przed przystąpieniem do ogólnych rozmów, kiedy każdy może mówić, bardzo interesujący i wpływowy włoski dżentelmen przyszedł zapytać, czy mógłby przyjść i zobaczyć się ze mną, więc powiedziałem „jasne”.
Przyjechał do mnie w seminarium, w American College, w którym się zatrzymałem; i usiedliśmy. To bardzo błyskotliwy człowiek, bardzo wpływowy człowiek w Rzymie i rozmawialiśmy o wielu rzeczach. Miał przysługę, aby mnie poprosić, kiedy wrócę do Stanów Zjednoczonych, ale potem zapytał:
A co z Bergoglio ?”
Zaskoczyło mnie pytanie, powiedziałem, „a co z nim”.
Powiedział: „ Czy on ma szansę ?”
Powiedziałem: „Nie sądzę, ponieważ nikt nie wymienił jego nazwiska, nikomu o nim nie myślał, nie sądzę, żeby ktoś na niego zagłosował”.
Powiedział: „ Mógłby to zrobić, wiesz ”.
Powiedziałem: „Co on mógł zrobić?”
Powiedział: „Mógłby zreformować Kościół, gdybyśmy dali mu pięć lat, mógłby ponownie skierować nas na cel . „
„Cóż, on ma 76 lat”.
„Tak, za pięć lat, gdyby miał pięć lat. Pan działający przez Bergoglio w ciągu pięciu lat może odnowić Kościół ”.
Powiedziałem: „To interesująca rzecz”.
„Wiem, że jesteś jego przyjacielem”.
„Cóż, mam nadzieję, że jestem jego przyjacielem”.
Powiedział: Porozmawiaj z nim.
To była pierwsza wiadomość, którą usłyszałem od ludzi, że Bergoglio będzie możliwy w tych wyborach.
(...)
Mam nadzieję, że nowy, ten, który zostanie wybrany na Papieża, będzie kimś, kto, jeśli sam nie jest Amerykaninem Latynoamerykańskim, byłby przynajmniej bardzo zainteresowany Ameryką Łacińską ”. „Czy to była część tego? Kto wie?
Co powiedział mój przyjaciel? „Push Bergoglio”? Czy powiedział to wielu ludziom? Nie wiem."
Rozważ to więc.

***
Gustavo Raffi, Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Włoch

Z wyborem papieża Franciszka nic już nie będzie takie samo . Z papieżem Franciszkiem nic nie będzie bardziej takie, jak było wcześniej . Jest to jasny wybór braterstwa dla Kościoła dialogu, który nie jest skażony logiką i pokusami doczesnej władzy "

„Ubogich z dala od Kurii. Braterstwo i chęć dialogu były jego pierwszymi konkretnymi słowami. Być może nic w Kościele nie będzie takie, jak było wcześniej . Mamy nadzieję, że pontyfikat Franciszka, Papieża, który" pochodzi z końca świata '', może oznaczać powrót do Słowa Kościoła zamiast do Instytucji Kościoła , promując otwarty dialog ze współczesnym światem , z wierzącymi i niewiernymi. -wierni, po wiośnie Soboru Watykańskiego II ”.

„Jezuita, który jest blisko tych najmniejszych w historii”, kontynuuje Raffi, „ma wielką szansę pokazać światu oblicze Kościoła, który musi odzyskać zapowiedź nowego człowieczeństwa , a nie ciężar instytucji, która się zamyka Bergoglio zna prawdziwe życie i pamięta lekcję jednego ze swoich ulubionych teologów, Romano Guardiniego, dla którego nie można zatrzymać prawdy o miłości.

„Prosty krzyż, który nosił na swojej białej sutannie” - konkluduje Wielki Mistrz Palazzo Giustiniani - pozwala mieć nadzieję, że Kościół ludowy na nowo odkryje swoją zdolność do dialogu ze wszystkimi ludźmi dobrej woli i z masonerią , która jak uczy nas doświadczenie Ameryki Łacińskiej, działa na rzecz dobra i postępu ludzkości, jak pokazali Bolivar, Allende i José Martí , żeby wymienić tylko kilka. To jest „biały dym” , którego oczekujemy od Kościoła naszych czasów ”.

Ktoś coś wie. Gdzieś jest klucz do tej tajemnicy i nie zostanie on na zawsze ukryty.

* * *

remnantnewspaper.com/…-administration-to-investigate
Szanowny Prezydencie Trump,

Hasło kampanii „Make America Great Again” odbiło się echem wśród milionów zwykłych Amerykanów, a Twoja wytrwałość w zwalczaniu wielu najbardziej szkodliwych ostatnich trendów była najbardziej inspirująca. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na dalsze odwracanie tendencji kolektywistycznych ostatnich dziesięcioleci.

Odwrócenie ostatnich tendencji kolektywistycznych będzie z konieczności wymagało odwrócenia wielu działań podjętych przez poprzednią administrację. Uważamy, że wśród tych działań jest jeden, który pozostaje okryty tajemnicą. W szczególności mamy powody, by sądzić, że „zmiana reżimu” w Watykanie została wymyślona przez administrację Obamy.

Z niepokojem odkryliśmy, że w trzecim roku pierwszej kadencji administracji Obamy Wasza poprzednia przeciwniczka, Sekretarz Stanu Hillary Clinton i inni urzędnicy rządowi, z którymi była związana, zaproponowali katolicką „rewolucję”, w której ostateczny upadek tego, co pozostał z Kościoła katolickiego w Ameryce, zostanie zrealizowany. [1] Około rok po tej e-mailowej dyskusji, która nigdy nie miała być upubliczniona, dowiadujemy się, że papież Benedykt XVI abdykował w bardzo niezwykłych okolicznościach i został zastąpiony przez papieża, którego pozorną misją jest zapewnienie duchowego komponentu radykalnego programu ideologicznego. międzynarodowej lewicy. [2] Pontyfikat papieża Franciszka wielokrotnie kwestionował następnie swoją legitymację. [3]

Podczas kampanii prezydenckiej w 2016 r. Byliśmy zdumieni, gdy papież Franciszek prowadził aktywną kampanię przeciwko proponowanej przez Państwa polityce dotyczącej zabezpieczenia naszych granic, a nawet posunęła się do zasugerowania, że nie jesteście chrześcijanami [4]. Doceniliśmy twoją szybką i zdecydowaną odpowiedź na to haniebne oskarżenie [5].

Pozostajemy zdziwieni zachowaniem tego ideologicznie naładowanego Papieża, którego misją wydaje się raczej rozwijanie świeckich programów lewicy, a nie kierowanie Kościołem katolickim w Jego świętej misji. Nie jest po prostu właściwą rolą papieża angażowanie się w politykę do tego stopnia, że uważa się go za przywódcę międzynarodowej lewicy.

Chociaż podzielamy twój określony cel dla Ameryki, wierzymy, że droga do „wielkości” prowadzi przez to, by Ameryka znów była „dobra”, parafrazując de Tocqueville. Rozumiemy, że dobry charakter nie może być narzucany ludziom, ale możliwość życia jako dobrzy katolicy jest coraz trudniejsza z powodu czegoś, co wydaje się być zderzeniem między wrogim rządem Stanów Zjednoczonych a papieżem, który wydaje się mieć tak samo złą wolę. wobec wyznawców odwiecznych nauk katolickich, jakie wydaje się mieć wobec siebie.

Mając to wszystko na uwadze i życząc wszystkiego najlepszego naszemu krajowi, a także katolikom na całym świecie, uważamy, że obowiązkiem lojalnych i dobrze poinformowanych katolików w Stanach Zjednoczonych jest zwrócenie się do Państwa o upoważnienie do przeprowadzenia dochodzenia w następujących kwestiach:

- W jakim celu Agencja Bezpieczeństwa Narodowego monitorowała konklawe, które wybrało papieża Franciszka? [6]

- Jakie inne tajne operacje zostały przeprowadzone przez agentów rządu USA w związku z rezygnacją papieża Benedykta lub konklawe, które wybrało papieża Franciszka?

- Czy agenci rządu USA mieli kontakt z „kardynałem Danneels Mafia”? [7]

- Międzynarodowe transakcje pieniężne z Watykanem zostały zawieszone na kilka ostatnich dni przed rezygnacją Papieża Benedykta. Czy były w to zaangażowane jakieś agencje rządu USA? [8]

- Dlaczego wznowiono międzynarodowe transakcje pieniężne 12 lutego 2013 r., Dzień po ogłoszeniu rezygnacji Benedykta XVI? Czy to czysty przypadek? [9]


- Jakie działania, jeśli w ogóle, podjęli faktycznie John Podesta, Hillary Clinton i inni związani z administracją Obamy, którzy byli zaangażowani w dyskusję proponującą wzniecenie „katolickiej wiosny”?

- Jaki był cel i charakter tajnego spotkania między wiceprezydentem Josephem Bidenem a papieżem Benedyktem XVI w Watykanie w dniu 3 czerwca 2011 r. Lub mniej więcej?

- Jakie role odegrali George Soros i inni międzynarodowi finansiści, którzy mogą obecnie mieszkać na terytorium Stanów Zjednoczonych? [10]


Uważamy, że samo istnienie tych pytań bez odpowiedzi dostarcza wystarczających dowodów, aby uzasadnić ten wniosek o dochodzenie.

Gdyby takie dochodzenie ujawniło, że rząd USA niewłaściwie ingerował w sprawy Kościoła katolickiego, prosimy ponadto o ujawnienie wyników, aby katolicy mogli zażądać odpowiednich działań ze strony tych elementów naszej hierarchii, którzy pozostają wierni nauczaniu Kościoła katolickiego .

Proszę zrozumieć, że nie żądamy dochodzenia w sprawie Kościoła katolickiego; po prostu prosimy o dochodzenie w sprawie ostatnich działań rządu USA, którego jest Pan teraz dyrektorem naczelnym.

Jeszcze raz dziękuję i zapewniam o naszych najszczerszych modlitwach.

Z poważaniem
David L.Sonnier, LTC US ARMY (w stanie spoczynku)
Michael J. Matt, redaktor The Remnant
Christopher A. Ferrara (prezes The American Catholic Lawyers Association, Inc.)
Chris Jackson, Catholics4Trump.com
Elizabeth Yore, Esq., Założycielka Yore Children


1. https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/6293
2. http://www.wsj.com/articles/how-pope-francis-became-the-leader-of-the-global-left-1482431940
3. http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2198-the-year-of-mercy-begins
4. http://www.cnn.com/2016/02/18/politics/pope-francis-trump-christian-wall/
5. https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-response-to-the-pope
6. http://theeye-witness.blogspot.com/2013/10/a-compromised-conclave.html
7. http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/cardinal-danneels-part-of-mafia-club-opposed-to-benedict-xvi
8. http://www.maurizioblondet.it/ratzinger-non-pote-ne-vendere-ne-comprare/
9. https://akacatholic.com/money-sex-and-modernism/
10. http://sorosfiles.com/soros/2013/03/soros-funded-catholic-groups-behind-african-socialist-as-next-pope.html
Edward7
Obecnym Papieżem - Benedykt XVI nie wrócił do stanowiska Biskupa - papież „senior” - to też Papież - a nie może być dwóch, zgodnie z Ewangelią , Tradycją , Kodeksem Kanonicznym - nigdy nie było tak żeby było dwóch na raz... (drugi wybrany za życia pierwszego , bez całkowitej rezygnacji pierwszego...)

Franciszek nie bierze z nich przykładu, ale im zaprzecza wystarczy zobaczyć jakich zmian dokonał…More
Obecnym Papieżem - Benedykt XVI nie wrócił do stanowiska Biskupa - papież „senior” - to też Papież - a nie może być dwóch, zgodnie z Ewangelią , Tradycją , Kodeksem Kanonicznym - nigdy nie było tak żeby było dwóch na raz... (drugi wybrany za życia pierwszego , bez całkowitej rezygnacji pierwszego...)

Franciszek nie bierze z nich przykładu, ale im zaprzecza wystarczy zobaczyć jakich zmian dokonał - to zupełne zerwanie i odrzucenie Ewangelii

...
Papież Celestyn V - zrezygnował - przez podstęp i oszustwo - i wrócił do biskupstwa (był więziony) Benedykt nie wrócił , czyli nadal jest Papieżem , a drugi - anty-papieżem - tak wynika ...

...

Przez to sugeruje; że nie da się rządzić Kościołem który przejęła masoneria, dlatego zrezygnował „pozornie” - z władzy - cały czas uznaje się za papieża - nawet tekst rezygnacji zawierał błędy...- był niepoprawny kanonicznie - także okoliczności są niejasne - na pewno był szantaż i blokada finansów Watykanu - ta "abdykacja" to planowana przez masonerie „Wiosna Kościoła” -w celu radykalnych zmian…

Usuń komenta

Edytuj komentarz

Usuń komentarz


Nie zrezygnował całkowicie - czyli daje do zrozumienia że coś jest nie tak , wie więcej - masoneria praktycznie przejęła cały świat...
Kiedy Benedykt XVI daje do zrozumienia że nie zrezygnował z papiestwa
Benedykt XVI nadal jest prawdziwym Papieżem
Benedykt XVI; Masoneria jest największym zagrożeniem dla Kościoła
„Obalenie” Papieża Benedykta XVI - elementem „wiosny narodów”, maile wikileaks
Niepoprawna "rezygnacja" - Alexis Bugnolo

„Ostatniej nocy, od jedenastej do trzeciej, miałem cudowną wizję dwóch kościołów i dwóch papieży oraz różnych rzeczy, starożytnych i współczesnych."…Bł. Anny Katarzyny Emmerich - Dwóch papieży
Edward7
Osiem lat temu ...
Salvatore Canto 17 MARCA 2013 R

Odkąd Papież Benedykt XVI ogłosił że opuści swoje stanowisko, a więc od 11 lutego 2013 r. Jestem trochę poruszony. Dla mnie jest to niespotykane i przyszło jako „grom z jasnego nieba”.
Z drugiej strony, że piorun uderzył w kopułę Bazyliki św. Piotra w dniu tego niewyobrażalnego wyrzeczenia, jest faktem ustalonym, uwiecznionym na zdjęciu …More
Osiem lat temu ...
Salvatore Canto 17 MARCA 2013 R

Odkąd Papież Benedykt XVI ogłosił że opuści swoje stanowisko, a więc od 11 lutego 2013 r. Jestem trochę poruszony. Dla mnie jest to niespotykane i przyszło jako „grom z jasnego nieba”.
Z drugiej strony, że piorun uderzył w kopułę Bazyliki św. Piotra w dniu tego niewyobrażalnego wyrzeczenia, jest faktem ustalonym, uwiecznionym na zdjęciu opublikowanym przez wszystkie media na całym świecie...

Jak prawie wszyscy katolicy i niekatolicy rozsiani w całym świecie, ja także kibicowałem mojemu ulubionemu kandydatowi. Będąc związanym z Tradycją i Mszą Trydencką, starożytną i po łacinie, że tak powiem, byłby dobrze wybranym, na tron papieski, to kardynała Syngaleza Ran Donajitha Patabendige, który jako sekretarz kongregacji ds. kultu Bożego, zanim został „wyrzucony” z Kurii i awansowany na arcybiskupa Kolombo, wielokrotnie wyrażał swoje preferencje dla starożytnego obrzędu i krytykował liturgiczne nadużycia, które często mają miejsce teraz. Wiedziałem dobrze, że był outsiderem, który mógł pomóc tylko wtedy, gdyby najsilniejsi kandydaci się wyeliminowali, a dopiero po dniach konklawe. Zdawałem sobie sprawę, że jest mu bardzo trudno startować, ale wciąż na to liczyłem.

Jak wielu na świecie, za każdym razem, gdy spodziewałem się dymu, włączałem telewizor, żeby obserwować komin umieszczony na dachu Kaplicy Sykstyńskiej. A w środę wieczorem, trzeciego dnia konklawe, gdy około 19.00 leżałem na sofie, żeby obejrzeć transmisję, wydarzyło się kolejne nieoczekiwane wydarzenie, choć trochę się wydawało zabawne: kilka razy mewa wsiadała i zatrzymała się na najczęściej obserwowanym kominie na planecie, nieświadoma zdobywanej przez siebie sławy. W tym momencie zaśmiałem się i uznałem ten fakt za prawie mały znak dany z Nieba. Problem w tym, że byłoby to cudowne i uderzające, gdyby pojawił się gołąb, symbol Ducha Świętego, ale w naszym przypadku był to ptak padlinożerny, ten, który chętnie stoi nad wysypiskami, a więc trochę jak błyskawica ... na pióropuszu Bazyliki św.Piotra nawet ten „mały znak”, jeśli był to znak, nie wydawał się dobrym omenem ...

Z białym dymem w piątym głosowaniu zdałem sobie sprawę, że mój ulubiony kandydat nie został wybrany: z pewnością dostał go "wielki" kardynał, jeden z tych, których uznano za „kwalifikujących się” w przeddzień. Po prawie godzinie oczekiwania okno balkonowe w końcu się otworzyło i kardynał Tauran, malutki i szczupły, pojawił się z głosem, który z pewnością nie był wesoły, a nawet przestraszony, i powiedział z lamentem, jakby wypuszczał ostatni oddech: „Nuntio vobis gaudium magnum!”. To właśnie w tym momencie miałem przeczucie, że na konklawe wydarzyło się coś niezwykłego, kiedy wybrano osobę, na którą kard. Tauran być może nie chciał głosować. Później powiedziano, że zapowiedź tak złożona tłumaczy się faktem, że biedny kardynał Tauran jest chory, ale nawet tego wydarzenia, bez względu na przyczynę, moim zdaniem nie można uznać za dobry omen ...

Kiedy usłyszałem nazwisko wybranego, byłem naprawdę zdumiony: był to kard. Bergoglio, antagonista Ratzingera z poprzedniego konklawe, osoba zupełnie mi nieznana.

Moje zdziwienie wzrosło, gdy wybrany, ubrany na biało, pojawił się na balkonie bez czerwonej mucety przedstawiającej krew Chrystusa. Podczas jego prezentacji wydawał się trochę zimny, czasem lodowaty. Aby pozdrowić tłum, podniósł tylko prawą rękę i zamiast powiedzieć, jak wszyscy: „Chwała Jezusowi Chrystusowi” lub „Drodzy bracia i siostry”, jak to czynili jego poprzednicy, wyszedł z zimnym „Dobry wieczór” . Być może było to wzruszeniem niespodziewanego wydarzenia, ale jego kolejne gesty, tak uderzający, świadczyły o tym, że to było przemyślane od jakiegoś czasu: dał się pobłogosławić tłumowi, jak to miało miejsce przed laty w przypadku protestanckich przedstawicieli, nazywał B.XVI `` biskup emeritus '' zamiast " "papieża emerytowanego '' i nosił stułę tylko podczas błogosławieństwa, zaraz potem zdejmując ją niemal z irytacją, podczas gdy za nim papieski mistrz ceremonii, prałat Marini, okazywał bolesną i zmartwioną postawę, w rysach twarzy.

Po chwili, znużony komentarzami telewizyjnymi; "przecenionymi" i „poprawny politycznie”, podszedłem do komputera, aby przeczytać gorące dane na niektórych stronach.
Znalazłem taki, w którym było powiedziane: „oto czarny papież został wybrany, ten przewidziany przez niektóre proroctwa!”. I faktycznie przełożony jezuitów nazywany jest „czarnym papieżem”, a Bergoglio jest jezuitą. A więc to, że „czarny papież” jest wypełnieniem „proroctwem”, które się spełniło?

Ale inna strona uderzyło mnie jeszcze bardziej, ze względu na komentarz, że wspomniany bardziej lub mniej: „Wybory odbyły się na 3/13/13 i "papież" przedstawił się światu w 8.13 pm Jeśli pójdziesz do czytania. Rozdział 13, 3 -13 Apokalipsy św. Jana okazuje się, że w tych paragrafach mówimy o objawieniu się Antychrysta i Fałszywego Proroka ”.

A przecież to z pewnością zbieg okoliczności, choć zaskakujący. Byłoby naprawdę okropne, gdyby zamiast tego był sygnałem, rodzajem przerażającego omen!

mi-chael.blogspot.com/2013/03/lelezione-papale.html
17 MARCA 2013 R