Glockner ...
Kde vzít svatého cara, když romanovci byli vyvražděni, a jejich hlavy odřezané hlavy odvezl Zinověv do Moskvy, aby se bolševici prokázali Němcům, že carská rodina je kompletně mrtvá, takže mír je jistý?
Glockner ...
Ne, byl to Zinověv osobně, naložil hlavy do beden s pilinami. Všechno na příkaz Sverdlova, potažmo Lenina. Prokurátor Sokolov to za 14 později vyšetřil a doložil výslechem účastníků zapsal do zprávy, která vyšla knižně ve Francii, a pak v ČSR.
Libor Halik
Moskvou vězněný kněz mnich Sergej má světské jméno Nikolaj ROMANOV, kdo můžeš pochopiti, pochop.
Libor Halik
Nepochopila jste.
Glockner ...
Niki byl prokazatelně zastřelen s ostatními v Jekaterinburku, a kdyby ne, tedy trpěl od matky zděděnou hemofilií. Dneska by mu bylo 112 let. Možná ještě bude někde vydolována Anastázie, ale i u té objevené byl geneticky vyvrácen romanovský původ.
U.S.C.A.E.
modernú bojachtivosť vyprodukovala demokracia resp. fixovanie sa na národnosť a robenie si z národného štátu idol nie vždy to bolo ideálne ale keď nad vami panoval spravodlivo príslušník inej národnosti bolo z toho cítiť univerzalitu Evanjelia v praxi

ono aký má človek rozdiel že mu vládne 20 nemravov miesto prípadného jedného v skutočnosti bol komunizmus tak či tak monarchický ale tú despociu …More
modernú bojachtivosť vyprodukovala demokracia resp. fixovanie sa na národnosť a robenie si z národného štátu idol nie vždy to bolo ideálne ale keď nad vami panoval spravodlivo príslušník inej národnosti bolo z toho cítiť univerzalitu Evanjelia v praxi

ono aký má človek rozdiel že mu vládne 20 nemravov miesto prípadného jedného v skutočnosti bol komunizmus tak či tak monarchický ale tú despociu červených cárov nedosahoval ani ten najhorší cár v cárizme
Libor Halik
A budovaná Covid tyrania je oveľa horšia ako komunistický teror 1980-1989.