Clicks421
velketicho
Devátý den. Skutečný příběh se ve Schlöndorffově snímku Devátý den stává modelovým dilematem mezi záchranou svého života a odpovědností ke své víře. Film začíná v ponuré atmosféře koncentračního tábo…More
Devátý den.

Skutečný příběh se ve Schlöndorffově snímku Devátý den stává modelovým dilematem mezi záchranou svého života a odpovědností ke své víře.

Film začíná v ponuré atmosféře koncentračního tábora v Dachau, kde je za protinacistický odboj ve speciálním kněžském oddělení vězněn abbé Kremer. V době války tu bylo kolem 2500 kněžích z Německa i z okupovaných území; přežila asi polovina.

Vězni z tohoto oddělení jsou vystavováni stejně brutálnímu psychickému i fyzickému násilí jako ostatní, útěchou jim není ani porce vína navíc. I sám Kremer o Dachau říká: "Tam, odkud pocházím, tam není bůh." Ta věta předznamenává i jeho další osud.

Kremer totiž z tohoto pekla na zemi na chvíli vyvázne. Je vyslán na devítidenní "dovolenou" do Lucemburku, kde má místního biskupa zlomit ke spolupráci s německými okupanty. V opačném případě ho čeká návrat do Dachau, v případě útěku pak smrt pro něj i ostatní duchovní z tábora.

V Lucemburku se zbídačelý Kremer setkává se svou rodinou, ale i s mladým důstojníkem gestapa Gebhartem. Osou příběhu je pak jejich duel: Gebhart musí Kremera přesvědčit, že svým ovlivňováním biskupa se nedostává do rozporu se svou vírou. Používá k tomu paralely s příběhem Jidáše, ale i ponižování a další všemožné donucovací prostředky.