epidemie będą trwały, dopóki moje dzieci nie ujrzą światła Boga w ich sercach. Krzyż wkrótce rozświ…

JEZUS I MARY MÓWIĄ O KRZYŻU, KTÓRY ZAMIESZCZY SIĘ W NIEBIE OSTRZEŻENIE ŚWIATU Wtedy znak krzyża będzie widać na niebie Jezus Wilno 2 sierpnia 1934 r. Matki Boskiej do Gizella Cardia, lipiec …
POHENIX
Nie bój się, bo będę u twego boku i wkrótce moje Niepokalane Serce zatriumfuje z Tobą. Twoje całe życie zostanie przekształcone; oto Duch Święty nadal działa. Nie bójcie się - siły i odwagi, dzieci. Teraz zostawiam was z moim świętym błogosławieństwem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, amen.