Clicks747
Artur

Rekolekcje całkowitego zawierzenia

Rekolekcje przygotowujące do całkowitego ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi
wg. nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montforta


Matka Boża na tyle będzie działać w Twoim życiu, na ile Jej się oddasz...

Zgromadzenie Braci Montfort Świętego Gabriela
Dom Świętego Gabriela
ul. Noskowskiego, 13
42-226 CZĘSTOCHOWA

Totus Tuus, Cały Maryi - motto Pontyfikatu Ojca Świętego, które wzięło swój początek z duchowości montfortańskiej. To właśnie poprzez doskonałe nabożeństwo napisane przez Montforta papież całkowicie zawierzył się Maryi, do czego zachęcamy także i Ciebie. W liście do Rodzin montfortańskich cytował świętego:

(...) najdoskonalszym ze wszystkich nabożeństw jest bezspornie to, które nas najdoskonalej upodabnia do Chrystusa, najściślej z Nim jednoczy i całkowicie Jemu poświęca. A że ze wszystkich stworzeń najpodobniejsza do Chrystusa Pana jest Matka Najświętsza, wynika stąd, że spośród wszystkich nabożeństw, tym, które duszę najlepiej poświęca Zbawicielowi naszemu i ją z Nim jednoczy, jest nabożeństwo do Najświętszej Panny, Jego świętej Matki. Im bardziej dusza poświęcona jest Maryi, tym zupełniej należeć będzie do Jezusa.

Także możemy przeczytać wypowiedzi Ojca Świętego w książkach takich jak:

Przekroczyć próg nadziei

"Totus Tuus"... Formuła ta nie ma tylko charakteru pobożnościowego, nie jest wyrazem tylko dewocji, lecz jest czymś więcej. Muszę dodać, że przekonanie do takiego właśnie nabożeństwa, zrodziło się we mnie w okresie, gdy podczas drugiej wojny światowej pracowałem jako robotnik w fabryce. Przedtem zdawało mi się, że powinienem odsunąć się nieco od dziecięcej pobożności Maryjnej na rzecz chrystocentryzmu. Dzięki św. Ludwikowi Grignion de Monfort zrozumiałem, że prawdziwe nabożeństwo do Matki Bożej jest właśnie chrystocentryczne, co więcej, jest najgłębiej zakorzenione w Trynitarnej tajemnicy Boga, związane z misterium Wcielenia i Odkupienia.

oraz


Dar i Tajemnica

Był taki moment, kiedy nawet poniekąd zakwestionowałem swoją pobożność maryjną uważając, że posiada ona w sposób przesadny pierwszeństwo przed nabożeństwem do samego Chrystusa. Muszę przyznać, że wówczas z pomocą przyszła mi książeczka św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, nosząca tytuł: "Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny". W książeczce tej znalazłem poniekąd gotową odpowiedź na moje pytania. Tak, Maryja nas przybliża do Chrystusa, prowadzi nas do Niego, ale pod warunkiem, że przeżyjemy Jej tajemnice w Chrystusie. Traktat św. Ludwika Marii Grignion de Montfort może razić swoim stylem przesadnym i barokowym, ale sam rdzeń prawd teologicznych, które w tym traktacie się zawierają, jest bezcenny. Autor jest teologiem wielkiej klasy.

Terminy rekolekcji oraz program

Rekolekcje prowadzi o. Mihovil Filipović SMM

Zapraszamy i zachęcamy także do czytania dzieł św. Ludwika dostępnych na nowej stronie Zgromadzenia Montfortanów.