Jota-jotka
Bardzo dobry i aktualny komentarz Kapłana do Encykliki
,,Quas Primas,,zachęca do przeczytania i rozważania .