csk.news
5906

Matka Marie Ferréol: František Potvrdzuje Prepustenie

František vylúčil Matku Mariu Ferréol (Sabine Baudin de la Valette) (55) zo Starého Obradu Dominikánskej Sestry Pontcalleca, kde bola posledných 34 rokov.

Zdá sa, že matka Marie Ferréol má dobré konexie, pretože správu o jej prepustení zverejnil oligarchov LeMonde.fr (23. Júna). Asi 100 Sestier Pontcallecu, medzi ktorými je veľa členiek šľachty a intelektuáliek, vedie päť škôl vo Francúzsku. Matka Marie Ferréol je latinistka a medievilistka.

Podľa LeMonde.fr, ktorý nepravdivo informuje o Cirkevných záležitostiach, bola Matka Ferréol prepustená pre teologické rozdiely s inou sestrou, ktorá má dobré vzťahy s Kardinálom Kúrie Marcom Ouelletom.

V Aprílovom vyhlásení Sestry z Pontcalleca napísali, že rozhodnutie odráža hlboko zakorenené ťažkosti Matky Ferréol s komunitným životom a poslušnosťou, nespochybnili však jej zásluhy ako učiteľka.

Obvinená v rámci odmietnutia uviedla, že opakovane žiadala o informácie o konkrétnych skutočnostiach, na ktorých sa zakladá jej vyhostenie. To bolo odmietnuté z dôvodu „dôvernosti.“ Navyše nemohla predložiť obhajobu.

#newsEpwiriifnr

johanika
Je to smutné, keď nejaké nedorozumenie medzi sestričkami rieši Vatikán takýmto spôsobom. Už je to v cirkvi ako vo firme, kde keď sa šéfovi niekto znepáči, letí... Francúzske rádové sestričky majú svoje nezastupiteľné miesto v spoločnosti- vedú školy, penzióny a ubytovne pre študentov, cudzincom poskytujú prijateľné ubytovanie v pútnických miestach, organizujú komunitný život na týchto …More
Je to smutné, keď nejaké nedorozumenie medzi sestričkami rieši Vatikán takýmto spôsobom. Už je to v cirkvi ako vo firme, kde keď sa šéfovi niekto znepáči, letí... Francúzske rádové sestričky majú svoje nezastupiteľné miesto v spoločnosti- vedú školy, penzióny a ubytovne pre študentov, cudzincom poskytujú prijateľné ubytovanie v pútnických miestach, organizujú komunitný život na týchto miestach - striedanie bezplatnej práce pre všetkých pútnikov a oddychu... Bez sestričiek vo Francúzsku by tam cirkev už asi nejestvovala... A niekto si to zrejme všimol...
Peter(skala)
najprv je potrebné zistiť, pre aké konkretne skutočnosti ju pápež vyhostil z klaštora a potom aj, kde jej poskytol nové miesto.
Totižto v správe sa nepíše, že ju exkomunikoval alebo že ju vylučil z rehole, ale len o vyhostení, čo môže byť zaležitosť jedneho klaštora, nie však celej komunity.
... lenže dajme tomu, že ju vyhostili z celej rehole a nepíšu, kde ju premiestnili resp. či jej ponukli …More
najprv je potrebné zistiť, pre aké konkretne skutočnosti ju pápež vyhostil z klaštora a potom aj, kde jej poskytol nové miesto.

Totižto v správe sa nepíše, že ju exkomunikoval alebo že ju vylučil z rehole, ale len o vyhostení, čo môže byť zaležitosť jedneho klaštora, nie však celej komunity.

... lenže dajme tomu, že ju vyhostili z celej rehole a nepíšu, kde ju premiestnili resp. či jej ponukli iné miesto alebo azda či ju dokonca laicizovali.

Dajme tomu, že nadalej ostáva kleričkou (zasvätenou osobou), ale v spomínanej reholi už nemá miesto a ocitla sa v podobnej situácii ako Bezak, ktorý sa tiež dopytoval z akeho dôvodu bol vylučený z funkcie.

Otazne je, či si sestra naozaj neuvedomuje dôvod vylučenia alebo to je ako v pripade Bezaka?!
Zrejme ide o ten istý spôsob vylučenia, kedy pápež využíva právo neuvadzať dôvod. To však neznamená, že dotyčná osoba nemá právo sa odvolať a ten dôvod spoznať od papeža.

V každom prípade pápež len tak z hociakeho dôvodu, či banality klerikov nevylučuje a pritom treba myslieť aj na to, že vylučenie neznamená automaticky trest ale môže byť aj povolaním (na iné miesto) ako napr. v prípade sv.Atanáza, ktorého pápež vylučil z konkr.partikularnej cirkvi, čo sa navonok javilo ako trest, avšak v skutočnosti to bolo povolaním na iné miesto.

Klerici totiž a zvlašť pápežskeho Rádu skladaju slub poslušnosti priamo papežovi, ktorý prakticky znamená, že kam ich papež pošle, to je aj Božia vôľa a či to urobí priamo (vyslovene) alebo nepriamo (vylučením a neurčením) tak to zaleží od situacie, v ktorej sa daná osoba nachadza

Z týchto dôvodov by som nerobil hned závery a hladal radšej viac info.
johanika
Peter, ale načo toľká publicita? To by malo zostať "v rodine". Aj Bezákov prípad sa príliš rozmazával a na druhej strane ututlával. Prečo otvorene nevystúpil Zvolenský a nepovedal, čo je vo veci. Keď to vedel páter Šebastián Labo, čo sa dialo v pozadí, teraz o tom píše vo svojej knihe aj arcibiskup Sokol, nemuseli mlčať... Mohol vystúpiť aj kardinál Tomko, ktorý Bezáka pretláčal a potom …More
Peter, ale načo toľká publicita? To by malo zostať "v rodine". Aj Bezákov prípad sa príliš rozmazával a na druhej strane ututlával. Prečo otvorene nevystúpil Zvolenský a nepovedal, čo je vo veci. Keď to vedel páter Šebastián Labo, čo sa dialo v pozadí, teraz o tom píše vo svojej knihe aj arcibiskup Sokol, nemuseli mlčať... Mohol vystúpiť aj kardinál Tomko, ktorý Bezáka pretláčal a potom uznal svoju chybu... Teraz cirkev vystupuje za očkovanie, myslím si, že niekedy vie presadzovať svetské a niekedy naopak mlčí, čo je na škodu veci.
Peter(skala)
to je ten paradox nie len v Cirkvi ale aj vo svetských organizaciach, že na jednej strane ich členovia sa maju správať k sebe s uctou ako k rodine, ale na druhej starne musia zodpovedne sa rozhodovať aj verejne, aby očistili spoločenstvo od Zlého.
1.To prvé správať sa s uctou ako k rodine je 1.krok ktorý spomína Ježiš v Evanjeliu, že ak vdidiš ako tvoj bližny hreší, tak ho upozorni v sukromí
2…More
to je ten paradox nie len v Cirkvi ale aj vo svetských organizaciach, že na jednej strane ich členovia sa maju správať k sebe s uctou ako k rodine, ale na druhej starne musia zodpovedne sa rozhodovať aj verejne, aby očistili spoločenstvo od Zlého.

1.To prvé správať sa s uctou ako k rodine je 1.krok ktorý spomína Ježiš v Evanjeliu, že ak vdidiš ako tvoj bližny hreší, tak ho upozorni v sukromí
2.krok nasleduje že ho napomenieš ešte s inou osobou
a 3 krok je vlastne už vylučenie so spoločenstva, čiže ten 2. paradox ktorý je ale nevyhnutný, aby si bol zodpovedný vo vzahu k Bohu a spoločnstvu, lebo ak neočistiš Cirkev od plevu, tak sa stane presne to, čo sa stáva i dnes a boli sme toho svedkami počas kauzy Bezaka

My musíme postupovať podla Ježišovho návodu, najprv sukromne a potom verejne. Ked až pápež zasahauje, tak to znamená, že už predtým sa museli uskutočniť viacero sukromných napomenutí a tiež od viacerých osôb.

Tak to bolo u Bezaka a tak sa dá očakávať že aj u spomínanej sestry.
To, že obidvaja žiadaju dôvody odvolania, tak to neznamená, že ich nikto prtedtým neupozornoval

... a že Zvolensky verejne nevystupoval proti Bezakovi?
to je jednoduché... Zvolenský bol agentom komunistvo a dodnes ho vydieraju za to... on má tolko na sebe bahna, že keby sa verejne pustil do Bezaka, tak by mu to Bezak vratil tiež verejne.

Na Bezaka už nič nepomohlo, len papežove odvolanie.
Dá sa povedať, že proti Bezakovi žiaden biskup nemohol verejne vystupiť, lebo všetci biskupi maju toho narovaši tak vela, že sa báli aby Bezak nezverejnil ich nepravosti.

Dnes to vidíme po ovoci, kedy všetci sa dali zaočkovať.
Keby boli čistí, keby boli zjednotení s Bohom a Máriou, vždy Pannou, ktorá Slovensko navštevuje každý rok, tak by sa ani nedali očipovať

Všetci biskupi zlyhali na plnej čiare a preto tu niet medzi nimi proroka, či toho, ktorý by otvorene sa postavil proti heretickému biskupovi.
Peter(skala)
Dokonca aj na o.Kuffovi to je vidieť - česť jeho dobrým skutkom - že akonahle prišla skuška zdravia a choroby, testovanie, očkovanie.. tak od tej chvile jeho ovocie nie je vidieť, ani v mediach, ...
...toto robí pád v skuške... diabol utočí počas skušky na to, čo si vážime viac ako Boha - zdravie, ...More
Dokonca aj na o.Kuffovi to je vidieť - česť jeho dobrým skutkom - že akonahle prišla skuška zdravia a choroby, testovanie, očkovanie.. tak od tej chvile jeho ovocie nie je vidieť, ani v mediach, ...

...toto robí pád v skuške... diabol utočí počas skušky na to, čo si vážime viac ako Boha - zdravie, ...