Clicks1.6K
pl.news
2

Schneider: Franciszek zrywa z katolicyzmem, a jego poprzednicy dają przykład

Przez prawie 1700 lat Kościół określał niższe od diakonatu posługi liturgiczne łacińskim terminem "ordines" - powiedział biskup Schneider portalowi NewLiturgicalMovement.org (20 stycznia).

Dopiero w 1972 r. Paweł VI zniósł te święcenia niższe i subdiakonat, aby zastąpić je nowym rodzajem "lektora" i "akolity", co nazwano "świeckimi posługami", aby rozpowszechnić twierdzenie, że odpowiadają one powszechnemu kapłaństwu świeckich.

Opierając się na tym fałszywym założeniu, nie można podać żadnego przekonującego powodu wykluczenia lektorów i akolitów płci żeńskiej, chociaż nieprzerwana tradycja Kościoła zabrania kobietom pełnienia takich posług liturgicznych.

Dlatego Schneider nazywa niedawną decyzję Franciszka o "dopuszczeniu" do nich kobiet "gestem wielkiego i wyraźnego zerwania z nieprzerwaną i powszechną tradycją zarówno Kościoła Wschodniego, jak i Zachodniego."

Schneider przyznaje, że to zerwanie było w praktyce już "realizowane lub tolerowane" przez Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI.

#newsTmhsvaompw

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Wcale nie zrywa , bo nigdy w nim nie był .
V.R.S.
Furtki pootwierał JPII w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 a JMB jedynie przyklepał feministyczny kierunek zmian:
Can. 230.
§2. Lay persons can fulfill the function of lector in liturgical actions by temporary designation. All lay persons can also perform the functions of commentator or cantor, or other functions, according to the norm of law.
§3. When the need of the Church warrants it and mini…More
Furtki pootwierał JPII w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 a JMB jedynie przyklepał feministyczny kierunek zmian:
Can. 230.
§2. Lay persons can fulfill the function of lector in liturgical actions by temporary designation. All lay persons can also perform the functions of commentator or cantor, or other functions, according to the norm of law.
§3. When the need of the Church warrants it and ministers are lacking, lay persons, even if they are not lectors or acolytes, can also supply certain of their duties, namely, to exercise the ministry of the word, to preside over liturgical prayers, to confer baptism, and to distribute Holy Communion, according to the prescripts of the law.
A jeszcze wcześniej była przesławna mulier idonea Pawła VI.