Clicks22
vi.news

Scalfari: Mục tiêu của Francis là tôn giáo một thế giới

Francis thường nói với người vô thần gốc Ý Eugenio Scalfari, 96 tuổi, rằng ông muốn chấm dứt “xung đột” giữa Công giáo và Tin lành và tạo ra sự khác biệt "có thể chấp nhận được" giữa họ.

Scalfari viết (IlSussidiario.net, ngày 20 tháng 11) rằng, trên thực tế, Francis đã vượt xa “thử thách” này và cũng đã đối phó với các tôn giáo ngoài Cơ đốc giáo bởi vì Đức Chúa Trời đối với Francis “không chỉ đơn giản là Cơ đốc nhân”.

Niềm tin của Francis rằng "chỉ có một Thiên Chúa", là "giống nhau ở mọi nơi", đối với Scalfari thật "mang tính cách mạng". Theo Scalfari, mục tiêu của Francis là tuyên rõ rằng "chỉ có một Chúa và một tôn giáo."

#newsFcubehoiqk