Clicks20
vi.news

Tổng Giám mục Viganò Trả lời về các phản đổi của Hồng Y Brandmüller

Tổng Giám mục Viganò, trên AldoMariaValli.it, mâu thuẫn với (ngày 4 tháng 7) tuyên bố của Hồng y Brandmüller rằng Vatican II có tính tiếp nối với truyền thống Công giáo và nên tránh "thông diễn nghi ngờ".

Ông cáo buộc Brandmüller về một "thái độ pháp quyền" - mà theo nguyên tắc - việc một Hội đồng có thể đi sai là điều không tưởng.

Viganò lập luận rằng những nhà cách mạng ở Vatican II đã sử dụng nhãn hiệu "Hội đồng" để áp đặt dị giáo của họ "với ý đồ xấu và mục đích lật đổ."

Ông trích dẫn Cha Edward Schillebeecks (+2009), một trong những nhà thần học tích cực nhất trong Vatican II, người đã nói về các tài liệu của Hội đồng, "Bây giờ chúng tôi nói điều đó theo cách ngoại giao, nhưng sau Công đồng, chúng tôi sẽ đưa ra kết luận ngầm."

Từ điều này Viganò kết luận rằng thuật ngữ "thông diễn nghi ngờ" được sử dụng để chê bai những người "tố cáo gian lận của hội đồng," mặc dù "cái nhãn 'hội đồng' không phản ánh đúng nội dung của nó."

Ông coi Vatican II là "một thành quả gian xảo của sự lừa dối bởi những người bị nhiễm bởi chủ nghĩa hiện đại và thường xuyên bị đánh lừa ngay cả trong hành vi đạo đức của họ."

Viganò thấy rằng rằng cây nào quả đấy, "Không đủ để nói về một mùa xuân của Hội đồng để che giấu mùa đông khắc nghiệt đang siết chặt Giáo hội."

Chọn ra lập luận tân bảo thủ rằng "Hội đồng đã không thay đổi gì về Đức tin của chúng ta," Viganò kết luận rằng, nếu điều này là đúng, những người tân bảo thủ cũng có thể quay trở lại Giáo lý Pius X và Sách lễ Pius V.

#newsPnubrlenlh