52:37
Maja 21
724
► Odpowiedzi na pytanie Mikołaja, Tomka, Elizy i Sandry. Czy polska armia jest w ogóle zdolna do obrony? A MON do rządzenia? Niespełna co drugi mundurowy skorzystał ze szczepienia ► Komentarze do …More
► Odpowiedzi na pytanie Mikołaja, Tomka, Elizy i Sandry.
Czy polska armia jest w ogóle zdolna do obrony? A MON do rządzenia?
Niespełna co drugi mundurowy skorzystał ze szczepienia
► Komentarze do komentarzy.
► Jak komendant i rzecznik policji kłamią w żywe oczy i grożą obywatelom.
► Czy „Polska” i wszelkie urzędy polskie to zarejestrowane korporacje?
www.amerbroker.pl - serwis inwestora, giełda, inwestycje
dnb.com/de-de/upik-en/?search=522895457&comid=&Country=PL&
► Czy bycie duchowym, oznacza bycie dobrym?
► Braterstwa.