Škandál v San Rafael. Viganò píše biskupovi Taussigovi: Modlím sa, aby ste pochopil, ako závažný …

Škandál v San Rafael. Viganò píše biskupovi Taussigovi: Modlím sa, aby ste pochopil, ako závažný je váš čin sub specie aeternitatis (z hľadiska večnosti) sám o sebe a tiež kvôli pohoršeniu, ktoré …More
Škandál v San Rafael. Viganò píše biskupovi Taussigovi: Modlím sa, aby ste pochopil, ako závažný je váš čin sub specie aeternitatis (z hľadiska večnosti) sám o sebe a tiež kvôli pohoršeniu, ktoré spôsobuje maličkým. Preklad SK
Vážení priatelia i nepriatelia Stilum Curiae, ako môžete vidieť z tohto článku v La Nuova Bussola Quotidiana a z článku v Infovaticana, seminár v diecéze San Rafael v Argentíne bol biskupom uzavretý s výhovorkou na Covid-19, v skutočnosti však preto, že veľa seminaristov a katolíckych veriacich – viac ako 150 rodín – protestovalo proti prijímaniu Eucharistie na ruku.
Biskup informoval Kongregáciu pre duchovenstvo v Ríme, na čele ktorej stojí prefekt kardinál Benjamin Stella, jeden z členov „Rady kardinálov“ pápeža Bergoglia, a ten okamžite konal. Publikujeme otvorený list, ktorý arcibiskup Carlo Maria Viganò zaslal biskupovi Eduardovi Maria Taussigovi. Pekné čítanie.
www.marcotosatti.com/…/st-raphaels-sca…
Vaša Excelencia,
som zmätený a zranilo ma, keď som …More
fiat33
Vďaka za preklad. Na tieto situácie ani neexistujú slová, ktorými by sa dala popísať ohavnosť, čo robia biskupi. Nielen v Argentíne....