Clicks419
Stylita
52

Boží slovo na den 6.11. A.D. 2019

Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: `Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.' Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci (vojáků) utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý (král) ještě daleko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“
Lk 14,25-33
Zedad
Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“
Lk 14,25-33
Ano ano, už to tady také šířil jeden lump a ne a ne prodat počítač a přitom už několikrát by měl rozdat vše co má. Dokonce starý Dohnal to rozdal v Havířové, když platil za chlapy a nasázel pak zbytek do automatů.... Žena doma z jeho biblického poselství nebyla nadšena. Prý ji vykládal, že v pivu je bůh a spirit a spiritus mají k sobě tak blízko.... Inu, ženy jsou realistky a Ctirad zůstane …More
Ano ano, už to tady také šířil jeden lump a ne a ne prodat počítač a přitom už několikrát by měl rozdat vše co má. Dokonce starý Dohnal to rozdal v Havířové, když platil za chlapy a nasázel pak zbytek do automatů.... Žena doma z jeho biblického poselství nebyla nadšena. Prý ji vykládal, že v pivu je bůh a spirit a spiritus mají k sobě tak blízko.... Inu, ženy jsou realistky a Ctirad zůstane nepochopen a do kola vpleten, že? :) Ono je těžší se totiž zříci hříchu...to dá práci, než rozdávat cokoli a to i z cizího :)
Zedad and one more user like this.
Zedad likes this.
Joske likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil Zákon. Vždyť přikázání `nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý', a je-li ještě nějaké jiné přikázání, všecka jsou shrnuta v tomto: `Miluj svého bližního …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil Zákon. Vždyť přikázání `nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý', a je-li ještě nějaké jiné přikázání, všecka jsou shrnuta v tomto: `Miluj svého bližního jako sám sebe'. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním Zákona je tedy láska.
Rim 13,8-10

Žalm:
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.
Nebo: Aleluja.

Blaze muži, který se bojí Hospodina,
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
pokolení řádných lidí bude požehnáno.

Září v temnotách jako světlo řádným lidem,
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
stará se o své věci podle práva.

Rozděluje, dává chudým,
jeho štědrost potrvá navždy,
jeho moc poroste v slávě.
Zl 112

Evangelium:
Lk 14,25-33

Církevní kalendář:
sv. Leonard (Linhart) (+ asi 6. stol.)
Zprávy o Leonardově původu se vyskytují zejména v tzv. Ildegarově vyprávění a o spolehlivých informacích z jeho života se hovoří většinou až od jeho příchodu do lesů v blízkosti Limoges v Aquitánii. Zde žil jako poustevník, kterému jsou přičítána jistá charismata, zbudování kostelíka P. Marie a sv. Remigia i založení poustevnické osady. Ta se pak stala základem, na kterém vznikl klášter St-Léonard-de-Noble. O Leonardovi je známo, že mimo jiné pomáhal zajatcům, které přiváděli z válek Frankové, a mnozí z nich mu vděčili za své propuštění i obrácení na víru.
více: catholica.cz
Joske likes this.
Joske
Naplněním Zákona je tedy láska.
Naplněním zákona je sám Bůh, vždyť Bůh je láska.
My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. 1J 4:16 Bůh tedy naplnil Zákon sebou samým, což je nejvnitřnějším jádrem Evangelia.
Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Mt 5:17
Blaze muži, který se bojí Hospodina,
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
pokolení řádných lidí bude požehnáno.

Září v temnotách jako světlo řádným lidem,
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
stará se o své věci podle práva.