Clicks2.3K

Dôverník ŠtB S. Zvolenský s krycím menom “Matuška” donášal na „reakčných“ kňazov, ale aj arcibiskupov J. Gábriša a J. Sokola. Dostal príkaz od exagentov ŠTB na odstránenie Kuffu?

Dôverník ŠtB S. Zvolenský s krycím menom “Matuška” donášal na „reakčných“ kňazov, ale aj arcibiskupov J. Gábriša a J. Sokola. Dostal príkaz od exagentov ŠTB na odstránenie Kuffu? Podľa zväzku spis …More
Dôverník ŠtB S. Zvolenský s krycím menom “Matuška” donášal na „reakčných“ kňazov, ale aj arcibiskupov J. Gábriša a J. Sokola. Dostal príkaz od exagentov ŠTB na odstránenie Kuffu?

Podľa zväzku spis registračné číslo 28 209 obsahoval celkovo 28 strán, pričom str. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21- 24, 25, 26 boli (údajne) dňa 7. 12. 1989 zničené! Ale boli naozaj zničené, alebo nimi exagenti ŠtB vydierajú predsedu KBS a používajú ho na boj proti “reakčným” kňazom, biskupom, laikom a katechétom?


Stanislav Zvolenský podľa spisu ako dôverník ŠtB donášal nielen na “reakčných” kňazov, ale aj na dvoch arcibiskupov Mons. Júliusa Gabriša a Mons. Jána Sokola. Dostal príkaz od exagentov ŠtB na odstránenie “reakčného” kňaza, Otca národa, Božieho muža a proroka oddaného Ježišovi Kristovi Vdp. Mariána Kuffu?

Podľa spisu ÚPN dôverník ŠtB Stanislav Zvolenský krycím menom “Matuška” od 29. 3. 1983 registračné číslo 28 209
O- ŠTB Galanta, kontrolný list archívneho zväzku “A” číslo 866 50
Spolupráca bola ukončená 21. 8. 1985

Podľa zoznamu uvedeného v spise sa na strane 13,15, 16, 17, 18, zrejme nachádzali údaje o monitorovanej osobe:
por. číslo 1: Kolpák Jozef
por. číslo 2: Hudek Rudolf (str. 13, 15, 16, 25,)
por. číslo 3: Jurák Dušan (str. 13, 25,)
por. číslo 4: Sokol Ján (str. 15, 16,)
por. číslo 5: Dr. Gábriš Július (str. 17, 18,)
por. číslo 6: Zabák Ján (str. 21, 22,)
por. číslo 7: Heriban Ladislav (str. 21, 22, 23, 24, 26,)
por. číslo 8: Harsányi Július (23, 24,)
Por. číslo 9: Biróczi Štefan (str. 26)

(Ďaľšia strana)
Razitko okresnej správy ZNB –odelenia ŠtB
924 52 Galanta
Č.p. : SO- 00 175/OS 1983

Podpis Náčelníka oddelenia ŠtB (nečitateľný)

Dôverník ŠtB S. Zvolenský s krycím menom “Matuška” donášal na „reakčných“ kňazov, ale aj arcibiskupov J. Gábriša a J. Sokola. Dostal príkaz od exagentov ŠTB na odstránenie Kuffu?

NÁVRH
Npor. Kompaník Štefan, starší referent II. Linijného odboru, služobne zaradený na O-ŠtB Galanta,
Predkladám
Návrh na zaradenie do siete “dôverníkov” po problematike rím. Kat. Cirkev osobu:
ZVOLENSKÝ Stanislav
, nar…. slobodný ….. národnosti, čsl. štátnej príslušnosti, povolaním rím. Kat. duchovný, zamestnaný ONV odbor Kultúry Galanta, ako kaplán farského úradu v Galante, trvale bytom…
prechodne bytom……. syn Kamila a Jozefíny rod. Kuchárovej.
Odôvodnenie.

Zvolenský Stanislav pochádza z robotníckej rodiny. V súčasnej dobe pôsobí na farskom úrade v Galante ako kaplán po vysviacke za kňaza, pri čom má možnosti stykov s reakčne zameranými rim. Kat. Duchovnými a kaplánmi z okr. Galanta.

Vzhľadom na to, že menovaný má možnosti aktívnej kontroly mladých reakčne zameraných rim. Kat. Duchovných a kaplánov z okr. Galanta, ako aj ich stykov s osobami ŠtB záujmu navrhujem, aby bol menovaný zaradený do siete dôverníkov po problematike rim. Kat. Cirkev, pod krycím menom “MATUŠKA”.

Podpisaný:
Operatívny pracovník: npor Kompaník Štefan

Ďaľšia strana:
Č. P. SO- / OS- 1985
Zo dňa 21. Augusta 1985
Schvaľuje: Náčelník oddelenia ŠtB kpt. JUDr. Boľo Jozef

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA
K uloženiu do archívu dôverníka krycieho mena “MATUŠKA”, č. Zv. 28 209
Dôverník krycieho mena “MATUŠKA”, č.zv. 28 209, vlastným menom ZVOLENSKÝ Stanislav nar…. v …. slobodný ….. národnosti, čsl. Štát. príslušnosti, povolaním rím. kat. duchovný, zam. ONV odbor Kultúry Galanta, ako kaplán farského úradu v Galante, trvale bytom Trnava….. prechodne…. Galanta,

Bol tunajším O-ŠtB zaevidovaný dňa 29. 3. 1983 do problematiky rim. kat. cirkvi ku kontrolo reakčno zameraných rím. kat duchovných.
Dôverník “MATUŠKA” v priebehu využívania v sieti dôverníkov podal celkom 6 správ, ktoré sa týkali v prevažnej miere rím. kat. duchovných z okr. Galanta a situácie v rámci rím. kat. cirkvi. Uvedené správy boli informatívneho charakteru.

Z uvedeného dôvodu možno hodnotiť dôverníka ako priemerného, ktorý sa síce snažil plniť požadované úlohy, týkajúce sa kontrolovaných a záujmových osôb ŠtB charakteru z radov rím. kat. duchovných avšak tieto splnil len priemerne. Styky s dôverníkom boli vykonané podľa potreby a predom dohodnutých termínoch, na ktoré sa však dostavoval nepravidelne.
Archivovanie zväzku dôverníka “MATUŠKA” odôvodňujem tým, že bol dňom 1. 8. 1985 biskupom predisponovaný z farského úradu Galanta na farský úrad v Hlohovci v okr. Trnava, následkom ktorej skutočnosti stratil možnosti kontroly reakčne zameraných rím. kat. duchovných a osôb ŠtB záujmu z okr. Galanta a vykonávanie stykov s dôverníkom v mieste súčasného pôsobiska by nebolo vhodné.

V dôsledku horeuvedených skutočností navrhujem, aby bol zväzok dôverníka krycieho mena “MATUŠKA”, č. zv. 28 209 uložený do archívu ŠEO XII. Správy ZNB Bratislava a archivovaný po dobu 5 rokov.
Podpis: npor. Kompaník Štefan

Žiadosť o stanovisko hovorcu KBS k hanobeniu Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska na kontroverznej reklame na “transgender” Hell-o-queen 2019
———————————————————————————————–
FARNOSŤ PUSTÉ ÚĽANY
Vdp. Mgr. Jozef KOLPÁK; honorárny dekan – farár
www.sered.fara.sk/dekanat
Výpomocný duchovný Mgr. Rudolf Hudek
www.farasenec.sk
Jurák Dušan
sites.google.com/…/zoznam-knazov-f…
Mons. Ján Sokol emeritný arcibiskup trnavský
Dr. Július Gábriš

Július Gábriš bol slovenský rímskokatolícky biskup, v rokoch 1973 – 1977 apoštolský administrátor Trnavskej apoštolskej administratúry a od roku 1977 do svojej smrti apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy.
Niekdajší trnavský apoštolský administrátor Mons. Július Gábriš, arcibiskup, významná osobnosť slovenských cirkevných dejín.
www.abu.sk/…/arcibiskup-juli…
Dekan Ján Zabák, ktorý v posledných rokoch pôsobil v Kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave
www.tkkbs.sk/view.php V zozname agentov sa objavili napríklad Ján Zabák, Ján Pásztor či Jozef Feranec.
www.sme.sk/…/cirkev-sa-uplne…
Mgr. Ladislav Heriban, farár
www.dokostola.sk/farnost/nesvady
Mons. Július Harsányi, pápežský prelát (1968-1999)
www.farasenec.sk/farskyurad/knazi/
Kňazi pôsobiaci na území biskupstva Nitra:
Štefan Bíróczi
výpomocný duchovný pre maďarsky hovoriacich veriacich v Nitre, h. dekan

Pripravil: A. Čulen

alianciazanedelu.sk/archiv/4664
ekans
hriechyokultizmus.wordpress.com/…/kauza-mons-stan…

*KAUZA: ” MONS.STANISLAV ZVOLENSKÝ “
ekans
bud tam kde jsi, tam je ti dobře
ekans

ekans

2

ChatOdblokovať

pred 1 hodinou
někdo je mátužka, jiný je čeřich a potrefená husa zagágá @Peter(skala)

presne na to som myslel, na tu husu, Ekans, na tu husu
ekans
někdo je mátužka, jiný je čeřich a potrefená husa zagágá @Peter(skala)
Este treba napisat ze Savol prenasledoval krestanov , ludia ved clovek moze olutovat svoje zlyhania a obratit sa , ved vsetci sme hriesny , vsetci potrebujeme Bozie milosrdenstvo
Bratia a sestry likes this.
to hovoria aj o Ficovi, Putinovi... a ktorý z nich verejne vyznal, že urobil chybu, ked bol štbakom, či kgb...? Nikto a nadalej bačuju ... potom ked príde komunizmus znova, tak vystupia ako frajeri, že oni boli vždy lojalni ku ideologii komunizmu, či socializmu, len navonok museli hrať akože už s tým nemaju nič spoločne.

Takže ked ich chce niekto prirovnať k obrateniu Šavla, mal by si najprv …More
to hovoria aj o Ficovi, Putinovi... a ktorý z nich verejne vyznal, že urobil chybu, ked bol štbakom, či kgb...? Nikto a nadalej bačuju ... potom ked príde komunizmus znova, tak vystupia ako frajeri, že oni boli vždy lojalni ku ideologii komunizmu, či socializmu, len navonok museli hrať akože už s tým nemaju nič spoločne.

Takže ked ich chce niekto prirovnať k obrateniu Šavla, mal by si najprv zistiť ako verejne ľutovali títo ludia svoje angažovanie sa v komunizme.
Blahovec01 likes this.
dalila likes this.
Pišta1963- máš to domotané:) Šavol prenasledoval kresťanov ,lebo neveril v Krista,keď ešte nebol kresťanom.
Zvolenský pomáhal prenasledovať kresťanov ako kresťan a kňaz. :) To je veľký rozdiel:)
Pavol IV likes this.
nemam to domotane ,ale budme milosrdny , lebo aj k nam je Pán milosrdný
Stefan..čo je na tom odsudenia hodné, ked niekto poukazuje na hriech, ktorý treba odstraniť? Keby som ja alebo niekto iný nadaval na arcibiskupa, tak to by bol odsudenie a predsa je tu ešte otazne, prečo arcibiskup nebol sudený za jeho činnosť v STB ?!

Nie, žeby som nevedel, ale pýtam sa rečnicky, lebo nie je jediný: ved v Košiciach je o.Kamas ktorý bol tiež dôverníkom STB.

Problem nie je v …More
Stefan..čo je na tom odsudenia hodné, ked niekto poukazuje na hriech, ktorý treba odstraniť? Keby som ja alebo niekto iný nadaval na arcibiskupa, tak to by bol odsudenie a predsa je tu ešte otazne, prečo arcibiskup nebol sudený za jeho činnosť v STB ?!

Nie, žeby som nevedel, ale pýtam sa rečnicky, lebo nie je jediný: ved v Košiciach je o.Kamas ktorý bol tiež dôverníkom STB.

Problem nie je v tom, čo robili, ale čo robia dnes.
Lebo stare sa odpustilo, ale nové sa počíta.
Keby arcibiskup zanechal staré šaty a odel si nové v Kristovi, tak by sa na stare už spominalo ako na Pavlove stare slutky, ale ked sa vidí nové, že je staré, len v inej farbe, tak potom Sud je namieste.

Nezdá sa ti že už by bolo na čase, aby odstupil u arcibiskupskej stolice?
Bezak tiež mal svoj čas, tak čo ak je už čas aj pre Zvolenskeho?
Peter(skala) to bude asi tým, že ešte včerajsi stb-ci sú dnešní demokrati, ty demokrat.
vymenuj tých demokratov
dalila
A?už lepšie?
Paxus likes this.
Peter(skala) likes this.
ekans

Vystihol si to, prečo ludia troluju a prečo Zvolenský má problém, ale nemsuíš do tohto vreca hádzať všetkých. Taktiež si vystihol, prečo ludia troluju alebo udavaju vlastných a to svojim nepriatelom. Takým by bolo lepšie, keby sa neboli narodili a predsa maju možnosť sa obrátiť, lebo im to ponukaju nie len ludia ale aj Boh.
ekans
všichni jsme spolupracovali, ne všichni mají sílu toho litovat a pokračují ve špinavostech