Clicks169

Osobný Vzťah Lásky

Osobný Vzťah Lásky - 22. júla 2021 - Ježišove slová k nám

Mnohým chýba Osobný Vzťah Lásky So Mnou. Kvôli tomuto Ma Nepoznajú Reálne, to Kto Som a To, Čo Dokážem Urobiť.

Mnohí iba O Mne Vedia, Z Čítania a z počúvania od iných ľudí. Mnohým z nich tiež chýba Osobný Vzťah Lásky So Mnou. Oni všetci Veria V to a Uctievajú to, čo Nepoznajú. Kvôli tomuto mnohí Hynú. Chýba im Pravé Poznanie O Mne a Odo Mňa, Toho, O Ktorom to všetko je. Vyznávajú Ma len so svojimi ústami, ale ich srdcia sú ďaleko odo Mňa. Ja Hľadám Pravých Uctievačov, ktorí Ma Uctievajú v Duchu a v Pravde. Všetko je to o Osobnom Vzťahu Lásky So Mnou a Nie o mŕtvych náboženských praktikách.

Mnohí sú príliš zaneprázdnení s mŕtvymi náboženskými praktikami, ich priority Nie sú správne. Nemajú čas na Osobný Vzťah Lásky So Mnou. Je to voľba. Kvôli tomuto mnohí sú oklamaní a vo tme. satan ich Zlákal Preč Odo Mňa, s jeho lžami, mnohými úkladmi a prázdnymi sľubmi.

Buďte Rozumní a Nie pochabí. Za Váš Osobný Vzťah Lásky So Mnou máte vašu vlastnú zodpovednosť a nie ktokoľvek iný. Všetko je to medzi Mnou a vami a vy musíte na ňom Pracovať, So Mnou, ak chcete Poznať Ma, Toho, V Ktorého Veríte a Uctievate, Reálne a chcete byť v Mojej Dokonalej Vôli.

Chcem a Túžim za tým, aby každý bol v Osobnom Vzťahu Lásky So Mnou. Nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem. Som vždy k dispozícii, vo dne i v noci pre každého. Nikto nebude mať žiadnu výhovorku. Milujem i Starám sa o všetkých, ale Nie každý Ma Miluje, Ja Nie Som ich Prvou Láskou a kvôli tomuto tiež nemajú Žiadny Osobný Vzťah Lásky So Mnou. Ja Viem a vy viete, či ste v Osobnom Vzťahu Lásky So Mnou alebo Nie ste. Nikto si to Nemôže namýšľať. Poviem mnohým v Ten Deň: Choďte Preč, Nikdy som vás Nepoznal, vy ktorí činíte neprávosť. Koniec to oznámi.

youtube.com/watch?v=K03l-xChO1Q
Public domain