Clicks34
lt.news

Uždraustos mišios? Kunigai surado sprendimą

Bent trys JAV kunigai pasiūlė „automobilių stovėjimo aikštelės“ Mišias dėl koronaviruso pandemijos.

Alendeilo mieste, Mičigane, dvasios tėvas Davidas Gillilanas (Pijus X) laikė mišias šimtams tikinčiųjų, kurie sėdėjo savo automobiliuose (nuotrauka).

Presbiterijos prieangyje už Šv. Margaritos Marijos bažnyčios buvo pastatytas medinis altorius.

Dvasios tėvas Shaunas Whittingtonas Indianapolyje laikė „automobilių stovėjimo aikštelės“ Mišias, kurios buvo transliuojamos į automobilių radijus, ir skirstė jiems Komuniją.

Dvasios tėvas Stephenas Hamiltonas, 46 metų amžiaus, laikė dar vienas „automobilių stovėjimo aikštelės“ Mišias Edmonde, Oklahomoje, su diakonu ir šešiais patarnautojais.

Apie 700 žmonių dalyvavo Mišiose iš savo automobilių (vaizod įrašas apačioje). Jie galėjo girdėti kunigo kalbą per savo automobilių radijus.

#newsMxusovttxf