Peter(skala)
Modlite sa, Boží ľudia, modlite sa za Zem, ktorá magnetizovaná nebeskými telesami zvyšuje silu svojho stredu, ktorý je v neustálom pohybu a spôsobuje velké trhliny na povrchu Zeme.
Modlite sa Boží ľudia, modlite sa, niektoré ostrovy budu trpieť vrátane účinkov otrasov tektonických dosiek na morskom dne, ktoré vystupujú na povrch.
Modlite sa za Boží ľud, modlite sa za obrátenie duší.
Varovanie