Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks211
vi.news

Anh, tuyên bố về tính thần của Đấng Christ sẽ mắc tội thù địch

Nghị sĩ Malcolm Pearson của Anh đã hỏi về cái gọi là "tội thù địch" trong Hạ viện (ngày 6 tháng 12).

Ông muốn Chính phủ khẳng định rằng khi một Kitô hữu nói rằng Chúa Giêsu là Con duy nhất của Thiên Chúa, anh ta sẽ không thể bị bắt vì tội thù ghét hoặc bất cứ tội nào khác, mặc dù điều này có thể "xúc phạm" các tín đồ của một tôn giáo khác. Chính quyền Anh đánh bại Vere of Norbiton (Đảng Bảo thủ) bằng câu trả lời, "Tôi sẽ không bình luận về câu hỏi đó."

Pearson nói với premierchristianity.com rằng ông "rất lo lắng" về việc từ chối này. Đối với ông, định nghĩa hiện tại của "tội thù địch" là ngu ngốc, bởi vì nó dựa vào cảm giác của nạn nhân.

Hình ảnh: Malcolm Pearson, © Euro Realist Newsletter, CC BY-SA, #newsNndxrfmpis