Clicks52
vi.news

Evo Morales là người quảng bá chính của Pachamama tại Thượng hội đồng Amazon

Evo Morales là một "nhân vật chủ chốt" trong việc Pachamamas được trưng bày tại Thượng hội đồng Amazon, Edward Pentin viết trên Twitter.com.

Morales vừa rời khỏi chức vụ Tổng thống của Bolivia. Ông đã gặp Francis bốn lần từ năm 2015. Vào tháng 7 năm 2015, ông đã tặng Francis một cây thánh giá Búa và Liềm.

Vào tháng 8 năm 2017, ông đã viết trên EvoMoralesa.blogspot.com rằng đó là "nhiệm vụ của chúng ta để tưởng nhớ Pachamama." Vào ngày 1 tháng 8, Morales đã thông báo trên Twitter.com, với hình ảnh để chúc mừng "tháng Pachamama" với việc dâng lễ cùng các nghi thức vào mỗi thứ Sáu trong tháng Tám.

Morales cho biết ông là người Công giáo chỉ để "đi đám cưới". Khi được hỏi liệu ông ta có tin vào Chúa không, ông ta trả lời: "Tôi tin vào đất, vào cha và mẹ tôi, và cuchi-cuchi (hoạt động tình dục)."

#newsXgfydnaiyx