04:25
misiefilmom
516
Milan Lach: " Počas roka nemám kedy čítať knihy" V druhom videu zo série odpovedí Milana Lacha vyberáme otázku, či aj biskupi, kňazi a zasvätené osoby potrebujú dovolenku. Pomocný prešovský biskup …More
Milan Lach: " Počas roka nemám kedy čítať knihy"

V druhom videu zo série odpovedí Milana Lacha vyberáme otázku, či aj biskupi, kňazi a zasvätené osoby potrebujú dovolenku. Pomocný prešovský biskup uvádza dva príklady spolubratov jezuitov, ktorí kvôli tomu, že neoddychovali a vzali si na seba veľa povinností skončili predčasným odchodom z tohto sveta. Biskup tiež vysvetľuje, ako si on predstavuje svoju dovolenku.