František učí, že Boh stvoril homosexuálov ako homosexuálov. Homosexuálovi povedal, že "Boh ťa takého stvoril. Boh ťa takého miluje. Pápež ťa takého miluje a mal by si milovať seba samého.’"
František nielenže dáva homosexuálom najavo, že môžu byť spasení v takom stave v akom sú a že všetko je pre nich ok, ale sa aj rúha Bohu, keď učí, že Boh gayov stvoril s touto ohavnou náklonnosťou, ktorá je …More
František učí, že Boh stvoril homosexuálov ako homosexuálov. Homosexuálovi povedal, že "Boh ťa takého stvoril. Boh ťa takého miluje. Pápež ťa takého miluje a mal by si milovať seba samého.’"
František nielenže dáva homosexuálom najavo, že môžu byť spasení v takom stave v akom sú a že všetko je pre nich ok, ale sa aj rúha Bohu, keď učí, že Boh gayov stvoril s touto ohavnou náklonnosťou, ktorá je následkom ťažkého hriechu, odmietnutia Boha a Jeho zákona, modlárstva a hriechov proti čistote. František tiež povedal, že "nezáleží" na tom, či je niekto homosexuálom. Toto je schvaľovanie samotnej sodomie a ťažkého hriechu volajúceho do neba po pomste!
List Rimanom 1:25-27 – „...tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož a uctievali a slúžili radšej stvoreniu ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen. Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.“
1. list Korinťanom 6:9-10 – „Či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho.“
František je totálny nekresťanský heretik, odpadlík a antipápež.

Antipápež František povedal homosexuálovi, že bol tak stvorený

Tento článok je prepis k videu nižšie: PÁPEŽSKÉ PREKVAPENIE PÁPEŽ ÚDAJNE POVEDAL HOMOSEXUÁLOVI: „BOH HO TAKÉHO STVORIL“ Obeť kňazského …