Stano Kobella
111.6K
Sv.Prokop
‚A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. (Sk, 2,17)

však mimochodem: a každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou; je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná. Jestliže si žena …More
‚A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. (Sk, 2,17)

však mimochodem: a každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou; je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná. Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. (1 Kor 11, 5,6)
Mira393
jsem skeptický k těmto zprávám, většinou jsou blankovní a vyšumí nebo někoho tak uhranou že se k nim upne a i 10 nebo více let stále je opakuje dokola (poselsví potrhlé Irky)...a zabírá místo normálním lidem.
Sv.Prokop
Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. (1 J 4,4)
Sv.Prokop
‚A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. (Sk, 2,17)
One more comment from Sv.Prokop
Sv.Prokop
Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. (1. Kor 14,1)
Stylita
Aspoň si člověk procvičí anglický jazyk, jinak jsou to rádoby osobní zbožné úvahy maskované za Ducha svatého. Ty datace z Písma , myslím tím jejich adresy , myslíte , že takto Bůh promlouvá?
Bohužel "boží" zjevenkáři mě většinou nakonec zablokují, Terezka, Coburg, Varovanie a další. Jako bych byl takovýmto podobným komentováním nebezpečný jejich pravdě, co jim kdo nakuká. Rád se budu mýlit, když …More
Aspoň si člověk procvičí anglický jazyk, jinak jsou to rádoby osobní zbožné úvahy maskované za Ducha svatého. Ty datace z Písma , myslím tím jejich adresy , myslíte , že takto Bůh promlouvá?
Bohužel "boží" zjevenkáři mě většinou nakonec zablokují, Terezka, Coburg, Varovanie a další. Jako bych byl takovýmto podobným komentováním nebezpečný jejich pravdě, co jim kdo nakuká. Rád se budu mýlit, když nebudu opět zablokován.
Sv.Prokop
Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ Nikodém se ho otázal: „Jak se to může stát?“ Ježíš mu řekl: „Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o …More
Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ Nikodém se ho otázal: „Jak se to může stát?“ Ježíš mu řekl: „Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? (J 3,8-12)
Sv.Prokop
Také zástupům řekl: „Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte: ‚Přijde déšť‘ – a bývá tak; a vane-li jižní vítr, říkáte: ‚Bude vedro‘ – a bývá. Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze; jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas? (Lk 12, 54-56)
didimos
Přesně tak!! Ikdyž máme horší období", i duchovní krize, tak pro nás se tato naděje už změnila na jistotu. Pro mě je to prostě danost. Jen se modlím a všechno obětuji, aby tato danost v srdci zůstala, a nepodlehla otřesům vnějšího života. Protože ještě přijdou velké zkoušky, budeme svědky zmaru dnešních hodnot...bude to náročné na psychiku a víru. Musíme být silní. Sv. Terezička z Lis. byla tak …More
Přesně tak!! Ikdyž máme horší období", i duchovní krize, tak pro nás se tato naděje už změnila na jistotu. Pro mě je to prostě danost. Jen se modlím a všechno obětuji, aby tato danost v srdci zůstala, a nepodlehla otřesům vnějšího života. Protože ještě přijdou velké zkoušky, budeme svědky zmaru dnešních hodnot...bude to náročné na psychiku a víru. Musíme být silní. Sv. Terezička z Lis. byla tak slabá, že nevěděla jestli dojde na konec ulice !!! A podívejme co Bůh v Ní udělal !!!
Sv.Prokop
Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. (Ž 10,23) A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (Ř 5,5) Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? (Ř 8,24)