Clicks104
Peter(skala)

Púte na zjavenia Kráľovnej Pomoci v Dechticiach už otvorené pre slovákov

Oznamujeme všetkým pútnikom, že púť ku krížu na prvú júlovú nedeľu - 5.7.2020 sa bude konať.
Treba však dodržiavať prísne opatrenia proti zamedzeniu šírenia nákazy COVID-19.

Preto prosíme, aby sa púte zúčastnili LEN púťnici zo Slovenska.

Zároveň prosíme pútnikov, resp. vedúcich skupín pútnikov, aby nám vyplini dotazník účasti na púti. Ďakujeme za pochopenie.


The pilgrimage in July 2020 will be only for people from Slovakia.

Die Pilgerreise im Juli 2020 wird nur für Menschen aus der Slowakei sein.

A 2020 júliusi zarándoklat csak Szlovákiából származik.


www.avemaria.sk