Clicks22
vi.news

Sai lầm: Đơn thỉnh nguyện của Viganò đã công bố các Email cá nhân

Đơn thỉnh nguyện của Viganò ngày 7 tháng 5 đã công bố trên VeritasLIberabitVos.info một tệp chứa tất cả dữ liệu của khoảng 30.000 người đăng ký, bao gồm địa chỉ email và nhận xét cá nhân.

Lỗi này đã được tìm thấy bởi trang chống Công giáo Katholisch.de (ngày 12 tháng 5), thuộc về các Giám mục Đức.

Sau khi Katholisch.de công khai, danh sách đã bị xóa.

#newsUqfkoahdwb