„W sobotę 30 kwietnia 1994 r. podczas modlitwy Różańcowej z moją rodziną i przyjaciółmi, usłyszałem bardzo piękny głos, który powiedział mi: »Módl się z serca«.Odmawiając trzecią tajemnicę Różańca usłyszałem go ponownie. Powiedział: »Módl się na Różańcu każdego dnia«

Królowa Różańca z amazońskiej dżungli

Itapiranga w Brazyli, Kibeho w Rwandzie w Afryce i San Nicolas w Argentynie. – To współczesne i oficjalnie zatwierdzone miejsca objawień Matki Bożej. Kościół katolicki przez swoich Biskupów uznał ich nadprzyrodzony charakter. Jak widzimy Maryja wybiera sobie miejsca, które zdają się leżeć gdzieś na końcu świata.

Itapiranga – miejsce objawienia
Brazylia w latach 60. XX wieku doświadczała przemożnej opieki Matki Bożej Różańcowej
. Zwycięstwo Królowej Różańca polegało wtedy na usunięciu prezydenta o komunistycznych dążeniach, który chciał przeprowadzić krwawą rewolucję społeczną. Przeciwko tym diabelskim planom w mieście Belo Horizonte stanęło wówczas 20 tysięcy brazylijskich kobiet, które z różańcami w dłoniach modliło się: „Matko Boża, zachowaj nas od złego losu i cierpienia, jakie jest udziałem umęczonych kobiet kubańskich, polskich, węgierskich i innych ze zniewolonych narodów

Prokomunistyczny prezydent Goulard zadrwił z tej pokojowej demonstracji i z lekceważeniem odniósł się do skuteczności modlitwy w rozwiązywaniu problemów Brazylii. Wtedy do akcji przeciwko Goulardowi włączyły się kobiety z São Paulo. Zorganizowały demonstrację nazwaną „Marszem rodziny z Bogiem ku wolności”. W marszu wzięło udział 600 tysięcy ludzi modlących się na różańcu i śpiewających pieśni religijne. Wtedy dla prezydenta stało się jasne, że nie miał już powszechnego poparcia koniecznego do przeprowadzanie komunistycznej rewolucji. Uciekł więc z kraju. Nikt w tej bezkrwawej walce o wolność nie stracił życia.
Matka Boża nie zapomniała o oddanym brazylijskim ludzie. Powróciła by znowu go wspomagać. Tym razem w dzikiej Amazoni.

Edson Glauber

Pierwsze objawienie w Itapiranga miało miejsce 2 maja 1994 roku.
Wtedy to Matka Boża z różańcem w dłoni ukazała się Edsonowi Glauber i jego matce Marii Carmo. Widzący opisali ją jako piękną, około 17-letnią dziewczynę. Maryja ukazywała się także ze św. Józefem i Dzieciątkiem Jezus. Wiele orędzi było skierowane do młodych ludzi co powodowało powstanie różnych grup modlitewnych. Obecnie najwięcej jest ich we Włoszech.
Objawienia w Itapiranga formalnie zakończyły się w 1998 r. i objawień z tych czterech lat dotyczy pozytywna opinia biskupa miejsca.

Matka Boża ostrzegała w nich np. przed wielkim złem, które nastąpi w roku 2001 (pamiętny 11 września 2001 i związane z nim tragiczne dla świata następstwa). Była w nich także mowa o azjatyckim tsunami z roku 2004.


Edison Glauber orędownikiem Królowej Różańca
11 lutego 1997 r. Matka Boża ukazała się Edsonowi i pokazała mu różne sceny, które miał on potem narysować. Jedną z wizji było trzęsienie ziemi i tsunami, które zabija tysiące ludzi w Azji. Ten rysunek Maryja kazała Edsonowi umieścić na ścianie jego domu w Itapiranga, tak aby mogli go zobaczyć inni ludzie i modlić się o odsunięcie tej katastrofy. Niestety wielu ludzi nie potraktowało poważnie tej prośby o modlitwę wstawienniczą za nawrócenie świata. Uznali te rysunki nie za proroctwa ale za wymysły i bzdury. Wielu także mówiło: „Minęło tyle czasu i nic się nie dzieje!”. W 2004 r. Edson znów chciał zebrać ludzi na modlitwie w intencji ratowania i nawrócenia świata, ale niestety po raz kolejny został wyśmiany. I wtedy nastąpiło katastrofalne trzęsienie ziemi wraz z tsunami, które zabiło ok. 300 tysięcy ludzi w Azji…

Edson Glauber tłumaczył, że był niejako przygotowywany do przyjęcia objawień Królowej Różańca Świętego. Twierdzi, że Pan Bóg poprzez sny dawał mu znaki, że coś takiego może się wydarzyć w jego życiu:


„W sobotę 30 kwietnia 1994 r. podczas modlitwy różańcowej z moją rodziną i przyjaciółmi, usłyszałem bardzo piękny głos, który powiedział mi: »Módl się z serca«. Rozejrzałem się wokół, aby zobaczyć, kto to był i zobaczyłem tylko, że moja rodzina i przyjaciele modlą się z pochylonymi głową i zamkniętymi oczami. Pomyślałem wtedy, skąd jest ten głos i kto to jest? Odmawiając trzecią tajemnicę różańca usłyszałem go ponownie. Powiedział: »Módl się na Różańcu każdego dnia«. Znów szybko otworzyłem oczy i rozejrzałem się, ale nikogo nie widziałem, tylko moją rodzinę i moich przyjaciół, którzy modlili się ze mną. Rozważałem to, co właśnie usłyszałem i wydawało mi się, że moje serce zaraz eksploduje z ogarniającego mnie pokoju i radości. Upadłem na kolana i modliłem się modlitwą Witaj Królowo. Spojrzałem na obraz Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, które były na ścianie pokoju. Obrazy były jakby ożywione. W tym momencie usłyszałem znowu ten piękny głos który dochodził z obrazu Niepokalanego Serca Maryi: »Powrócę. Czekaj«. Po różańcu, kiedy zostałem sam z matką, powiedziałem jej o tym co się stało. Czułem w moim sercu, że muszę z nią o tym porozmawiać. Jakiś czas później moja matka przyszła do mojego pokoju i powiedziała mi, że widziała Matkę Bożą. Zrozumiałem później, że Maryja wybrała także drugą osobę dla misji ewangelizacyjnej Amazonii i przekazania orędzi Królowej Różańca.”

Oto jak Edson opisuje jedno z objawień. „Byłem w pokoju mojego zmarłego brata i zacząłem odmawiać Różaniec. Był tam mały posąg Matki Bożej Róży Duchowej. Było rano ok. godz. 10. Moja mama dołączyła do różańca i gdy byliśmy na trzeciej tajemnicy, figurka Róży Duchownej został oświetlona i zaczęła wyłaniać się z niej postać Matki Bożej. Zobaczyliśmy jej żywy, piękny uśmiech, a ręce miała splecione jak na modlitwie. Trwało to około sześciu sekund. Wkrótce potem zniknęła.”

„Wydarzenia w Itapiranga mają nadprzyrodzone pochodzenie”

Arcybiskup Carillo Gritti tak wypowiedział się o objawieniach w Itapiranga:

„Poproszono mnie jako biskupa Itacoatiara, abym wyraził moje poglądy o autentyczności objawień Maryi Królowej Różańca Świętego. Wielu wierzących i niektórzy biskupi zwracali uwagę na pilną potrzebę zajęcia się tą sprawą. Jestem także osobiście przekonany, że tego wymaga rozwój kultu Królowej Różańca, który obejmuje okres ponad 15 lat. Te wydarzenia oraz otrzymywane treści orędzi, sprawiły wielkie zmiany w życiu tysięcy wiernych. Mam również otrzymane świadectwa nawróceń i pojednania, jak również uleczenia i szczególnej ochrony Matki Bożej. W pełni uznaję odpowiedzialność Stolicy Apostolskiej, jednak według prawa jest to przede wszystkim zadanie lokalnego biskupa zdecydować zgodnie z własnym sumieniem o autentyczności prywatnych objawień, które mają lub miały miejsce w jego diecezji. Z tego powodu odnosząc się do rezultatów poprzednich badań i wynikających z nich wniosków, zwróciłem się po raz kolejny o radę do teologów i psychologów. Oświadczam, że w ich opinii nie istnieją teologiczne i psychologiczne przeszkody do uznania nadprzyrodzonej autentyczności objawień w Itapiranga. Biorąc pod uwagę te opinie, relacje i wydarzenia, a wszystko to rozważając w modlitwie i refleksji teologicznej, stwierdzam, że wydarzenia w Itapiranga mają nadprzyrodzone pochodzenie.”


Orędzia Królowej Różańca z Itapiranga wzywają nas do nawrócenia, modlitwy i pokuty.
Przychodzę z nieba, aby dać wam pokój. Módlcie się moje dzieci z wiarą i ufnością, a łaska Boża zawsze będzie z wami. Przyjmijcie z miłością moje słowa. Bóg daje wam wielkie łaski poprzez moją obecność tu, w Amazonii. Dziękujcie za te objawienia Sercu mego Syna Jezusa, gdyż są one przydatne dla waszego zbawienia. Bóg wciąż daje wam czas na nawrócenie. To czas łaski, innego nie będzie, ponieważ to, co Bóg czyni teraz w świecie, jest wyjątkowe i nigdy wcześniej nie występowało w dziejach ludzkości. Otwórzcie swoje serca i powróćcie do Boga.”


STANISŁAWA GAMRAT dziennikarka
Anieobecny
Cyt.:
,,W marszu wzięło udział 600 tysięcy ludzi modlących się na różańcu i śpiewających pieśni religijne. (...) Nikt w tej bezkrwawej walce o wolność nie stracił życia."