Clicks3.5K
Libor Halik
1189

Pius IX.: „Za sto let budou myslet, že poslouchají papeže, a budou poslouchat zednáře."

(foto) Blahoslavený papež Pius IX. (1878) nechal zveřejnit dokumenty zednářů karbonářů Alta Vendita, kde čteme doslova: „Za sto let ... si biskupové a kněží budou myslet, že pochodují pod praporem Petrových klíčů [tj. papežskou vlajkou], přičemž ve skutečnosti budou následovat naši vlajku.“
Jako když byl Pán Ježíš odsouzen na smrt 2 veleknězi: Kaifášem a Ananinášem. Když zmrtvýchvstal a oni se to dozvěděli, tak podplatili strážné od hrobu, aby lhali, že Kristovo tělo bylo ukradeno. Dnes se lže od papežského stolce, že Pánu Ježíši Kristu rozvody, nové sňatky, život na hromádce a homosex nevadily.
Ještěže máme evangelia a staré knihy a umíme číst a můžeme tak kontrolovat i papeže, zda právě nelže.
Kdo by pak věřil více autoritě, než pravdě, má vinu - jako měli Němci za 2. světové války, ač se vymlouvali, že přece poslouchali rozkazy německého vůdce.

Veřejná doména
zaba and 5 more users like this.
zaba likes this.
Monika G likes this.
apredsasatoci likes this.
Ladislav Bajza likes this.
BernadettaJaMalinka likes this.
piakatarina likes this.
Libor Halik
František (Bergoglio) myslím papežem není, neboť Benedikt XVI. plně nerezignoval, ale místo toho bludně založil dvojpapežství, k čemuž nemá pravomoc. Čili jako při křižování Krista byli navenek 2 velekněží, tak i dnes. Ale František je neplatný a činný, a Benedikt platný a nečinný. Některé činy a některá slova Františka viditelně nejvíce ničí katolickou víru, církev. Nekatolické omyly Benedikta …More
František (Bergoglio) myslím papežem není, neboť Benedikt XVI. plně nerezignoval, ale místo toho bludně založil dvojpapežství, k čemuž nemá pravomoc. Čili jako při křižování Krista byli navenek 2 velekněží, tak i dnes. Ale František je neplatný a činný, a Benedikt platný a nečinný. Některé činy a některá slova Františka viditelně nejvíce ničí katolickou víru, církev. Nekatolické omyly Benedikta XVI. byly maskovanější. Dle stigmatika Ruffiniho teprve platný papež po Benediktu XVI. zasvětí Rusko a dá církev do pořádku. Info pro @Manuel Gabriel
Manuel Gabriel likes this.
warez
Libor Halik to je zaujímavá myšlienka. Nikdy by mi to nenapadlo - paralela s dvoma veľkňazmi a Kristom.

Rád by som sa Vás čosi osobné spýtal. Prečo sa nestanete katolíkom (uniatom)? Čo čítam, aspoň sa mi vidí, že máte katolícke názory. (VIem, je to veľmi osobné a intímne.)
Monika G likes this.
Manuel Gabriel
I přesto, že byl Jan Pavel II. (Wojtyla) Židem, patřící do židovské zednářské lóže B'nai B'rith. Lze ho považovat vzhledem k těmto skutečnostem, za papeže? To samé platí o jeho předchůdcích (hlavně u Pavla VI. či Jana XXIII.)? Narážím na sedisvacante, hlavně u data 7.12.1965, kdy kryptožid Pavel VI. (má být prohlášen dokonce za svatého, na úroveň např. Pia V., jaká to drzost !!!!) veřejně vydal …More
I přesto, že byl Jan Pavel II. (Wojtyla) Židem, patřící do židovské zednářské lóže B'nai B'rith. Lze ho považovat vzhledem k těmto skutečnostem, za papeže? To samé platí o jeho předchůdcích (hlavně u Pavla VI. či Jana XXIII.)? Narážím na sedisvacante, hlavně u data 7.12.1965, kdy kryptožid Pavel VI. (má být prohlášen dokonce za svatého, na úroveň např. Pia V., jaká to drzost !!!!) veřejně vydal heretickou slátaninu o "náboženské svobodě" s názvem Dignitatis humanae a to s odvoláním na "Boží neomylnost" !!! Mohlo dojít k jeho automatické exkomunikaci? Můžeme to prohlásit anebo musíme počkat na "svatého papeže" a "největší koncil v historii", který tohle vše vyjasní na pravé světlo? Je František skutečně papežem? Chci mít jasněji...děkuji všem.
Ladislav Bajza likes this.
Libor Halik
Ono to vlastně nebylo proroctví blah. Pia IX., ale Piem IX. odtajněný plán zednářů (slobodomurárov), v praxi satanistů. Z dopuštění Božího se uskutečnil kvůli znesvěcování nedělního klidu od tehdejších katolíků, což bezvýsledně kárala Panna Maria od zjevení v La Salettě od r.1846. Ani pokyn Panny Marie k zasvěcení Ruska, zjevený ve Fatimě 1917 a 1929 nebyl vyslyšen od papežů a biskupů. Info pro …More
Ono to vlastně nebylo proroctví blah. Pia IX., ale Piem IX. odtajněný plán zednářů (slobodomurárov), v praxi satanistů. Z dopuštění Božího se uskutečnil kvůli znesvěcování nedělního klidu od tehdejších katolíků, což bezvýsledně kárala Panna Maria od zjevení v La Salettě od r.1846. Ani pokyn Panny Marie k zasvěcení Ruska, zjevený ve Fatimě 1917 a 1929 nebyl vyslyšen od papežů a biskupů. Info pro @Manuel Gabriel
Manuel Gabriel likes this.
Libor Halik
Proroctví blahoslaveného Pia IX. se naplnilo přesně za 100 let v r.1978. Tehdy otráven jedem zahynul papež Jan Pavel I. (Luciani 33 dní papežem 26.8.-28.9.1978, jak mu předpověděla Lucie z Fatimy). A 16.10.1978 byl zvolen zednář Jan Pavel II. (Wojtyla) - polský Žid, patřící do židovské zednářské lóže B'nai B'rith, s jejímiž členy se nechával fotit. Zavedl VEŘEJNOU modloslužbu s hinduisty a …More
Proroctví blahoslaveného Pia IX. se naplnilo přesně za 100 let v r.1978. Tehdy otráven jedem zahynul papež Jan Pavel I. (Luciani 33 dní papežem 26.8.-28.9.1978, jak mu předpověděla Lucie z Fatimy). A 16.10.1978 byl zvolen zednář Jan Pavel II. (Wojtyla) - polský Žid, patřící do židovské zednářské lóže B'nai B'rith, s jejímiž členy se nechával fotit. Zavedl VEŘEJNOU modloslužbu s hinduisty a dalšími v Assisi 1986. Info pro @Manuel Gabriel
Manuel Gabriel likes this.
alino
alino štvrtok, 07:29
K placebu som odpoveď od Janly cpž nedostal, ale to som aj čakal.
A čo sa týka počtu basiliánov už len tebe a dubovskej to zavesím na nos
alino
K placebu:
Bez víry kněz nepromění. Ta je totiž k tomu podmínkou. Toto je učení církve. Jestli víra knězi chybí, byla v minulosti nahrazena vírou církvi.
Čím chceš nevíru kněze janka cpž nahradiť, když církev dnes má víru jinou?Tedy pravou víru nemá??? Ten kněz který má pravou víru, nebude se napájet na Vatikán! Budu se těšit na tvé vysvětlení.
BernadettaJaMalinka and 2 more users like this.
BernadettaJaMalinka likes this.
Ostrik likes this.
Sulika likes this.
alino
janka cpž středa, 07:41
Toto jsou silná slova Alino a neděláš dobře.

Buh ví jestli dělám dobře nebo ne. Neznáš vuli Boží, asi si nečetla starý zákon. Nebo četla a odmítla. Toho kto hlása univerzum vidí snad každý kto zná vuli Boží, stačí naslouchat arcipastierovi v ČR který naslouchá T. Halíku. A T. H. má k temu požehnání z Vatikánu. Všichni se pak ve mši na ně napojuji na téhož ducha. U vás …More
janka cpž středa, 07:41
Toto jsou silná slova Alino a neděláš dobře.

Buh ví jestli dělám dobře nebo ne. Neznáš vuli Boží, asi si nečetla starý zákon. Nebo četla a odmítla. Toho kto hlása univerzum vidí snad každý kto zná vuli Boží, stačí naslouchat arcipastierovi v ČR který naslouchá T. Halíku. A T. H. má k temu požehnání z Vatikánu. Všichni se pak ve mši na ně napojuji na téhož ducha. U vás ne? Když se ti zo nebridí, tvá věc.
Ostrik and one more user like this.
Ostrik likes this.
Sulika likes this.
Ostrik
Proto je lépe se vrátit k Písmu svatému, nazývanému Kristovým srdcem!

KKC §§ 111-114
Protože Písmo svaté je inspirované, je ještě druhá zásada správného výkladu, neméně důležitá než předchozí, bez níž by Písmo zůstalo mrtvou literou: „Písmo svaté se má číst a vykládat v témž Duchu, ve kterém bylo napsáno.“ Druhý vatikánský koncil uvádí tři měřítka k tomu, aby byl výklad Písma shodný s Duchem, …More
Proto je lépe se vrátit k Písmu svatému, nazývanému Kristovým srdcem!

KKC §§ 111-114
Protože Písmo svaté je inspirované, je ještě druhá zásada správného výkladu, neméně důležitá než předchozí, bez níž by Písmo zůstalo mrtvou literou: „Písmo svaté se má číst a vykládat v témž Duchu, ve kterém bylo napsáno.“ Druhý vatikánský koncil uvádí tři měřítka k tomu, aby byl výklad Písma shodný s Duchem, který je inspiroval:
1.Bedlivě přihlížet „k obsahu a jednotě celého Písma“. Ať už jsou knihy, ze kterých se skládá, jakkoli různorodé, je přesto Písmo jedno v síle jednoty Božího plánu, v němž Ježíš Kristus je středem a srdcem, otevřeným od jeho Veliké noci. „Kristovým srdcem je označováno Písmo svaté, které dává poznat Kristovo srdce. Toto srdce bylo před utrpením zavřené, protože Písmo bylo temné. Avšak Písmo se po utrpení otevřelo, takže ti, kteří je už chápou, jsou schopni zvážit a rozeznat, jak mají být vykládána proroctví.“
2. Číst Písmo v „živé tradici celé církve“. Podle jednoho z církevních otců, „Písmo svaté bylo napsáno dříve v srdci církve než v hmotných prostředcích, jimiž je vyjádřeno“ (sacra Scriptura principalius est in corde Ecclesiae quam in materialibus instrumentis scripta). Vždyť církev uchovává ve své tradici živou paměť Božího slova a Duch svatý jí poskytuje duchovní výklad Písma (... „podle duchovního smyslu, jímž Duch obdařuje církev“).
3. Přihlížet k „analogii víry“. Výrazem „analogie víry“ míníme spojitost pravd víry mezi sebou a v celkovém plánu zjevení.

Ostrik
Některé buly byly opravdu absurdní:

Cum nimis absurdum je papežská bula, kterou vydal papež Pavel IV. 14. července 1555, a která zavádí protižidovské restrikce, jež se později rozšířily do celé Evropy. Její název tvoří, jak bývá u bul obvyklé, první slova latinského originálu (v překladu "Jelikož je absurdní a krajně nevhodné, že židé, kteří byli ze své vlastní viny Bohem zatraceni..."). Muži…More
Některé buly byly opravdu absurdní:

Cum nimis absurdum je papežská bula, kterou vydal papež Pavel IV. 14. července 1555, a která zavádí protižidovské restrikce, jež se později rozšířily do celé Evropy. Její název tvoří, jak bývá u bul obvyklé, první slova latinského originálu (v překladu "Jelikož je absurdní a krajně nevhodné, že židé, kteří byli ze své vlastní viny Bohem zatraceni..."). Muži jsou nuceni nosit bílou nebo žlutou židovskou čapku, ženy žlutý šátek nebo znak. Židům se zakazuje vlastnit hmotný majetek a vykonávat lékařské služby na křesťanech. Bula také zakládá římské židovské ghetto (ve čtvrti rione Sant'Angelo), jež bylo jedním z prvních židovských ghett vůbec. Šlo o uzavřenou čtvrť se třemi bránami, které se na noc zamykaly. Obavy z restrikcí měly za následek emigraci některých Židů z Církevního státu.
cs.wikipedia.org/wiki/Cum_nimis_absurdum
www.haaretz.com/…/1.535641
dyk
Stále sa tu opakujú útoky proti Pápežovi. Je to hlúpe, lebo keď je raz pápež právoplatne zvolený, tak nemôže viesť Cirkev falošným učením. Všetci, ktorí sa tu snažíte podlomiť autoritu Pápeža, tak buď ste slobodomurári a protestanti, alebo exkomunikovaný starokatolíci, tradičný katolíci ( čo je totálna blbosť, lebo buď som katolík alebo nie a žiadny tradičný neexistuje ) a tým sú vaše prejavy …More
Stále sa tu opakujú útoky proti Pápežovi. Je to hlúpe, lebo keď je raz pápež právoplatne zvolený, tak nemôže viesť Cirkev falošným učením. Všetci, ktorí sa tu snažíte podlomiť autoritu Pápeža, tak buď ste slobodomurári a protestanti, alebo exkomunikovaný starokatolíci, tradičný katolíci ( čo je totálna blbosť, lebo buď som katolík alebo nie a žiadny tradičný neexistuje ) a tým sú vaše prejavy irelevantné.
Ostrik
mike084 19:09

"Panna prijala Spasenie, aby ho mohla vracať späť po stáročia ." Peter Chrysologus, Kázeň 140
____________________________________________________________________________________________
Pitomosti se nám tu začínají vršit. Mike začal pomlouvat Pannu Marii, že nejdříve přijala spasení a potom si to asi rozmyslela a několik staletí ho vrací. Tak to už přestává všechna legrace.
Sulika and one more user like this.
Sulika likes this.
pokrk likes this.
Sulika
Hlavně také jak nás mají všechny za blbce.....že zbaštíme,že Matka Kristova kdysi byla Marií a teď ji potřebují,
aby splynula s toukudolínou a tak už není Marií. To mě vůbec rozum nebere.
Spíš bych si dovolila tvrdit, že ti co zde předkládají tu modlitbičku jak Maria kdysi byla Marií...jsou vědomí propágtoři
new age.
pokrk and one more user like this.
pokrk likes this.
Ostrik likes this.
Ostrik
Tihle modláři se bojí Písma svatého jako čert kříže. Místo Božího slova citují kdejaký modlářský blábol.
Ježíš přišel, abychom věřili v něho. Víra v Ježíše Krista je pro nás spásou. Pán Ježíš nikde ve svých řečech nepodmiňuje spásu člověka vírou v kosmickou matku Kálí. Proto taková učení považuji za nebezpečnou infekci.
_________________________________________________________________…More
Tihle modláři se bojí Písma svatého jako čert kříže. Místo Božího slova citují kdejaký modlářský blábol.
Ježíš přišel, abychom věřili v něho. Víra v Ježíše Krista je pro nás spásou. Pán Ježíš nikde ve svých řečech nepodmiňuje spásu člověka vírou v kosmickou matku Kálí. Proto taková učení považuji za nebezpečnou infekci.
_____________________________________________________________________________________________

J 11:25 : Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít.
pokrk and one more user like this.
pokrk likes this.
Sulika likes this.
Sulika
jak malé děcko které se začíná učit chodit ,takové seky v termínech a že trady?

p.s. Mikenko nech si těch řečí, nevím jak druzí, ale pro mě je Panna Maria Matka, protože jsem ukryta v Kristu Pánu. Je Matkou Kristova Tajemného Těla a ne nějakou královnou na nebesích jako ta kundlína.
Ostrik likes this.
Ostrik
tradyrespect 18:43

Srdce Ježíšovo zarmucuje ten, kdo neuznává Pannu Marii jako nebeskou Matku, kterou dal Ježíš lidem v osobě sv. apoštola Jana, a rve citace Písma nalevo napravo do každého komentáře jako kdyby měl na to monopol a byl placený od vložené věty. :-)))))))))
__________________________________________________________________________________________
To se ti povedlo. More
tradyrespect 18:43

Srdce Ježíšovo zarmucuje ten, kdo neuznává Pannu Marii jako nebeskou Matku, kterou dal Ježíš lidem v osobě sv. apoštola Jana, a rve citace Písma nalevo napravo do každého komentáře jako kdyby měl na to monopol a byl placený od vložené věty. :-)))))))))
__________________________________________________________________________________________
To se ti povedlo.
Sulika likes this.
tradyrespect
Srdce Ježíšovo zarmucuje ten, kdo neuznává Pannu Marii jako nebeskou Matku, kterou dal Ježíš lidem v osobě sv. apoštola Jana, a rve citace Písma nalevo napravo do každého komentáře jako kdyby měl na to monopol a byl placený od vložené věty. :-)))))))))
pokrk
Veru ,sú to tvrdé slová.Žiaľ,niektorými nepohne ani to,že Písmo je Bohom zjavená pravda,ani tvrdé postihy,ktoré čakajú prekrúcačov Písma..Radšej majú náuky vytvorené človekom.Ale nečudujme sa im,Božiemu slovu nemôžu rozumieť všetci.
Ostrik
mike084 15:56

preco zeleziarstvo na veteš je to prilis vela staci buda na predaj haraburd
___________________________________________________________________________________________
Mike byl vždy rouhač. Slovo Boží je pro něho haraburdí! Jak je psáno v Písmu svatém:

Ef 4:18 :

Mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti…More
mike084 15:56

preco zeleziarstvo na veteš je to prilis vela staci buda na predaj haraburd
___________________________________________________________________________________________
Mike byl vždy rouhač. Slovo Boží je pro něho haraburdí! Jak je psáno v Písmu svatém:

Ef 4:18 :

Mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce.
pokrk and one more user like this.
pokrk likes this.
Sulika likes this.
Sulika
Kdepák s vámi to není lehké. Zarmucujete Srdce Ježíšovo. Nelíbí se vám citace z Jeho SLova.
pokrk and one more user like this.
pokrk likes this.
Ostrik likes this.
Samson1
V klíči je i moc odpouštět hříchy,
Samson1
Čoveče Ostrik, Petr dostal klíče a klidně tě může nechat stát za dveřama, pokud bude nutné.
tradyrespect
A že si rovnou neotevřou zámečnictví, pane Ostriku. :-)))
Ostrik
Iz 22:22 :

Na jeho rameno položím klíč domu Davidova. Když on otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře.
Skutečným pánem nad domem je pouze Bůh. On dal klíč svému Synu. Kdo uvěří v Syna, pokřtí se v Jeho jméno, stane se údem těla Kristova. V Kristu mají otevřené dveře všichni skuteční učedníci.
Zákoníci jistě neměli plnou moc nad domem. Klíč je symbolem k možnosti vstoupit. Klíč je …More
Iz 22:22 :

Na jeho rameno položím klíč domu Davidova. Když on otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře.
Skutečným pánem nad domem je pouze Bůh. On dal klíč svému Synu. Kdo uvěří v Syna, pokřtí se v Jeho jméno, stane se údem těla Kristova. V Kristu mají otevřené dveře všichni skuteční učedníci.
Zákoníci jistě neměli plnou moc nad domem. Klíč je symbolem k možnosti vstoupit. Klíč je poznání, vědomí, dovednost. Ten, kdo ví, co je úzká brána a jak do ní vstoupit, má klíče.
______________________________________________________________________________________________

L 11:52 :

Běda vám zákoníkům, protože jste vzali klíč poznání; sami jste nevešli, a těm, kteří chtěli vstoupit, jste v tom zabránili.

Sulika and one more user like this.
Sulika likes this.
pokrk likes this.
Ostrik
Filofej 14:11

Ostrik, pošlem ti priamo z Biblie text,čo to je,keď majiteľ domu dáva správcovi kľúče od neho.Je to plná moc nad domom.
_____________________________________________________________________________________________
Klíče a rozvazování jsou opět jen dvojí obrazné vypodobnění stejného.
pokrk likes this.
pokrk
Áno satan je zviazaný na zemi podľa Písma,ale neznamená to,že je je v okovách.Nemá moc nad tými,ktorí veria v Ježiša Krista a to je podstata toho.
Sulika and one more user like this.
Sulika likes this.
Ostrik likes this.
pokrk
Niektorí si totiž 1000-roč.kráľovstvo predstavujú ako 1000 rokov pohodlia a vládnutia nad celým svetom.Ale to si mysleli aj židia,že mesiáš príde v brnení a s mečom a pobije nepriateľov.
Ostrik likes this.
One more comment from pokrk
pokrk
Ostrik na to ide samozrejme dobre
Tie kľúče Filofej sú od čoho?Od nebeského kráľovstva.A čo hovorí Pán Ježiš?Nebeské kráľovstvo sa priblížilo.
Ostrik likes this.
tradyrespect
A co to je to obžerství, že jsem tak smělý? :-)))) Já jen že u Vás vidím duchovní obžerství, tak jen jestli máte o tom ten správný pojem. :-)))))
Filofej
Ostrik, pošlem ti priamo z Biblie text,čo to je,keď majiteľ domu dáva správcovi kľúče od neho.Je to plná moc nad domom.
Moc odpúšťať a zadržať hriechy bola daná Petrovi a apoštolom v "zväzovaní a rozväzovaní".To je niečo iné ako kľúče.
Ostrik likes this.
Ostrik
Jsi zpozdilý v chápání. Nepsal jsem, že mám něco proti jitrnicím, ale k milovníkům jitrnic. K těm, kteří propadli obžerství. S tebou byla vždy potíž, respekte k trady nadváze.
Sulika likes this.
tradyrespect
No však právě! Já raději Bohu. A co zas máte proti jitrnicím? :-))))))))))
Ostrik
Filofej 13:55

Ostrik,nie sú.Odchádzam teraz na cesty,potom sa ozvem ku piatku.
Btw. na mic kľúčiv tu nikto nezareagoval...

_______________________________________________________________________________________________
Moc klíčů není nic jiného, než moc odpouštění a neodpouštění hříchů.
Sulika and one more user like this.
Sulika likes this.
pokrk likes this.
Ostrik
Nikdy jsem neměl takové ambice, abyste mi věřili, milovníci jitrnic! Věřte Bohu a Jeho svatému Duchu, který inspiroval svaté muže k sepsání knih svatého Písma.
_________________________________________________________________________________________

1P 2:6 :
Proto stojí v Písmu: ‚Hle, kladu na Siónu kámen úhelný, vyvolený, vzácný; kdo v něj věří, jistě nebude zahanben.‘
1P 2:7 :
Vám tedy, kteří …More
Nikdy jsem neměl takové ambice, abyste mi věřili, milovníci jitrnic! Věřte Bohu a Jeho svatému Duchu, který inspiroval svaté muže k sepsání knih svatého Písma.
_________________________________________________________________________________________

1P 2:6 :
Proto stojí v Písmu: ‚Hle, kladu na Siónu kámen úhelný, vyvolený, vzácný; kdo v něj věří, jistě nebude zahanben.‘
1P 2:7 :
Vám tedy, kteří věříte, je vzácností, ale nevěřícím je to ‚kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným ‘
1P 2:5 :
i vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti, příjemné Bohu skrze Ježíše Krista.

Sulika and one more user like this.
Sulika likes this.
pokrk likes this.
Filofej
Ostrik,nie sú.Odchádzam teraz na cesty,potom sa ozvem ku piatku.
Btw. na mic kľúčiv tu nikto nezareagoval...
tradyrespect
A Ostrikovi věřte! Ten je i nad samotného Ducha Svatého! :-)))))
Ostrik
To jsou jen dvě podobenství o tom stejném, bratře Filofeji.
pokrk likes this.
Filofej
Pokrk,zamieňaš si uholný kameň (ICXC) a skalu (Petra)
tradyrespect
No tak to prostě nedělejte. Z kozla učenec nebude, ani když ho dovedete na univerzitu. :-)))))

mike084 13:38
…a nebudem predkladat miloonkrat predlozene vysvetlenie
tradyrespect
Ale jo, Ostriku - od Vás to beru. Když mám věřit víc Ostrikovi než sv. Tomáši Aquinskému, tak to je pořádný kalibr! :-))))))
A na Ostrikovi založená církev je v pořádku??? :-)))))))))))))))))))))))))))