Clicks28
vi.news

Gibson ủng hộ các linh mục bị bãi bỏ: "Các giám mục là một nhóm người làm thuê"

Mel Gibson ủng hộ ngày lần chuỗi kinh mân côi vào ngày 10 tháng 9 ở Chicago của “Liên minh các linh mục bị bãi bỏ” bao gồm Cha James Altman “đã bị đình chỉ”.

Gibson tố cáo, những giám mục bắt bớ các linh mục lại khoan dung với những điều vô nghĩa, trong khi “nếu một trong những linh mục của họ thốt ra điều gì đó giống với chủ nghĩa chính thống thì họ bắt đầu hành động” và “đuổi ra khỏi phụng vụ”.

Gibson gọi đây là "cuộc tử đạo da trắng" và là dấu hiệu của "một căn bệnh rất sâu của Giáo hội." Ông đồng ý với sự thật của Đức Tổng Giám mục Viganò rằng sự khốn khổ bắt đầu từ Công đồng Vatican II thất bại.

Khi Gibson muốn được ủng hộ cho cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô năm 2004, ông đã đến gặp các Giám mục Hoa Kỳ, “Những người đó không thể rời xa tôi đủ nhanh và tất cả trừ một số người trong số họ đã quay lưng lại với tôi”. Bằng cách này, họ tiết lộ họ là ai: "một nhóm khá vô vị - và có vẻ như không có gì thay đổi."

Gibson nhớ lại những linh mục tốt bụng, già nua, những người vào những năm 1970 đã bị các giám mục đàn áp vì họ thấy những tác hại của Tân Phụng Vụ và những thay đổi vô nghĩa của Vatican II đã gây ra, đã làm.

Mặc dù thực tế là ông “khá tội lỗi”, Gibson tuyên bố rằng ông biết “sự khác biệt giữa người chăn cừu và người làm thuê” và nói thêm rằng “Tôi nghĩ rằng phần lớn những giám mục này chỉ là một đám người làm thuê.”

#newsDdeidzuzke