Clicks746
TerezaK

Petrvs Romanvs Fidelis

Petrvs Romanvs Fidelis

6 min ·

Laudetur Iesus Christus.

TU SA KONČIA DÁVNE DEJINY A ZAČÍNAJÚ SA NOVÉ V JEŽIŠOVI KRISTOVI.

Carbonia 23.11.2021

Tu sa končia dávne dejiny a začínajú sa nové v Ježišovi Kristovi.
V mene Otca, Syna a Ducha Svätého vás žehnám, nesiem vám so sebou Najsvätejšiu Trojicu, ktorá si vás vinie k sebe a napĺňa Duchom Svätým.

Deti moje, otvorte svoje srdcia, nadišiel čas, aby ste boli vzatí z výsosti, Ježiš sa chystá vrátiť, čas tu sa završuje, jeho návrat bude v sláve.

Napredujte bez zastavenia, deti moje, kráčajte dopredu ako vojaci Svetla. Ste krásni v očiach Božích, boli ste vyvolení pre túto poslednú misiu spásy, ... nevzdávajte sa, choďte vpred, nenechajte sa znechutiť deti moje, všetko patrí Nebu, ... Nebo rozkazuje a všetko sa zapáli.

Hľa čoskoro uvidíte, ako sa Boží plán naplní, Satan ten svoj už dokončil. Myslí si, že má víťazstvo vo svojich rukách, ale Boh čoskoro zasiahne.

Tu sa končia dávne dejiny a začínajú sa nové v Kristovi Ježišovi, ktorý bude navždy kraľovať medzi svojim ľudom!

Zbohom, zbohom starobylé mesto, zbohom starovekí muži ľudia! ... Boh zostúpi zo svojho Neba, aby obnovil Zem, zostúpi zo svojho Neba, aby oslobodil svojich Synov, navždy ich vzal v Sebe, posvätil ich v Sebe, vzal ich so sebou do svojich príbytkov.

Všetko je pripravené, deti moje, čoskoro uvidíte rozvrat Cirkvi.

Vo Vatikáne sa stane niečo veľké, ... veľké pre Božiu Cirkev! …Niečo veľké, aby sa vyriešili problémy, ktoré moji preláti nedokázali vyriešiť, pretože sa zapredali nepriateľovi.

Hľa, dejiny sa znovu rodia, nový ľud, nová Cirkev verná Kristovi Ježišovi, pôjde vpred, bude napredovať silou leva a zvíťazí vo Mne.

Celé Nebo zostúpi v ten deň na Zem, aby ukázalo Božiu Slávu.

Ajhľa, deti moje, blížite sa na koniec tejto cesty, vaša cesta sa otvára vášmu novému životu v láske a nekonečnej radosti. Vpred! Ako Boží vojaci buďte silní, buďte si vedomí času! Teraz sa splní všetko to, čo bolo prorokované, ... v dobrom aj zlom, a naplní sa proroctvo pre Božie deti! Oni vstúpia do inej Dimenzie s darmi Ducha Svätého.

Nebo vám nariaďuje lásku a poslušnosť. Celé Nebo vás obklopuje, deti moje, napredujte bez akéhokoľvek strachu.

Žehná vám Najsvätejšia Trojica. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

Vaša Mamka tu zostáva s vami, spája svoje ruky s vašimi a vedie vás k istému víťazstvu v Kristovi Ježišovi, svojom Synovi.