Clicks1.7K

25.9.2020 premiér nadával POCTIVÉMU lékaři za tuto pravdu o testech na koronavir

16.9.2020 o PCR testovaní koronaviru. Až 90 % testů je falešně pozitivních (po 25.min). „Pozitívny prípad“ NEZNAMENÁ automaticky „ochorenie“ MUDr Igor Bukovský, PhD. Zdroje než je smažou: youtube.…More
16.9.2020 o PCR testovaní koronaviru. Až 90 % testů je falešně pozitivních (po 25.min). „Pozitívny prípad“ NEZNAMENÁ automaticky „ochorenie“ MUDr Igor Bukovský, PhD. Zdroje než je smažou: youtube.com/watch?v=bBO9MT9UyeE a hlavnespravy.sk/…ujati-sa-maju-sprisnit/2303878
MilanJan
Matovič na tlačovke arogantne prehlásil, že: " ľudia uvedomte si, že prišiel čas aby ste držali hubu "......, na margo Matoviča : mne osobne jeden človek hovoril, že cca 7 mesiacov pred volbami stretol jedného človeka, ktorý mu osobne hovoril, že je slobodomurár, a ich organizácia je najsilnejšia na svete a že Fico už dlho nebude, a že ho nahradia iným ..., no a ten iný bol Matovič a vraj chodil …More
Matovič na tlačovke arogantne prehlásil, že: " ľudia uvedomte si, že prišiel čas aby ste držali hubu "......, na margo Matoviča : mne osobne jeden človek hovoril, že cca 7 mesiacov pred volbami stretol jedného človeka, ktorý mu osobne hovoril, že je slobodomurár, a ich organizácia je najsilnejšia na svete a že Fico už dlho nebude, a že ho nahradia iným ..., no a ten iný bol Matovič a vraj chodil k nim do lóže na rozumy.
Dudko
Zaujímavé, že do lóže, aspoň do jej najnižších stupňov vstupujú aj kresťania, protestanti - stačí spomenúť meno M. R. Štefánik. Aj jehovistov vraj založil slobodomurár Ch. T. Russell. Čii sú tam aj katolícki kňazi, toť otázka.
Libor Halik
Sú tam aj kardináli, aj všetci poslední pápeži od r.1929, kedy odmietli zasvetiť Rusko PMárii Fatimskej. Avšak sú členstvom v a spolupráciou so slobodomurármi (zednáři, masony, tj. satanisty) automaticky exkomunikováni (vyloučeni) z Církve. Problém je, že u automatické exkomunikace o tom okolní křesťanský svět zpravidla nic neví a oni, ač mimo Církev, dál Církev šéfují.
Roberto 55
Na smrt vystraseny Matovic a jeho hlavny hygienik svojou cinnostou iba nahravaju NWO. M sa boji, ze si nebude moct uzivat v pokoji svoje miliony a hygienikovi je prednejsi denny jedalnicek...Na rozdiel od nich dr. Bukovsky nelenil a vyuzil uz vyse polrocnu sanitarnu tyraniu na to aby sa stal expertom, co sa tyka covidka. Jeho skromne a polopatisticke vysvetlovanie plandemie pochopi kazdy iba …More
Na smrt vystraseny Matovic a jeho hlavny hygienik svojou cinnostou iba nahravaju NWO. M sa boji, ze si nebude moct uzivat v pokoji svoje miliony a hygienikovi je prednejsi denny jedalnicek...Na rozdiel od nich dr. Bukovsky nelenil a vyuzil uz vyse polrocnu sanitarnu tyraniu na to aby sa stal expertom, co sa tyka covidka. Jeho skromne a polopatisticke vysvetlovanie plandemie pochopi kazdy iba Matovic a jeho komisie nie.
Ved uvazte ludia, sam Matovic to vzal do ruk!
apredsasatoci
Matovič a spol. veľmi dobre chápu, že Bukovský hovorí Pravdu.
Svätý Malachiáš(prorok)
spravy.pravda.sk/…ernuje-dehonestuje-zastrasuje/

Tlačová správa
Bratislava 26.9.2020
IGOR BUKOVSKÝ, MUDr., PhD., Ambulancia klinickej výživy, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava

STANOVISKO K VYJADRENIU PREDSEDU VLÁDY IGORA MATOVIČA

Predseda vlády Slovenskej republiky Igor Matovič nepripúšťa diskusiu, namiesto toho očierňuje, dehonestuje a zastrašuje

Včera, 25.9.2020 sa predseda vlády na …More
spravy.pravda.sk/…ernuje-dehonestuje-zastrasuje/

Tlačová správa
Bratislava 26.9.2020
IGOR BUKOVSKÝ, MUDr., PhD., Ambulancia klinickej výživy, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava

STANOVISKO K VYJADRENIU PREDSEDU VLÁDY IGORA MATOVIČA

Predseda vlády Slovenskej republiky Igor Matovič nepripúšťa diskusiu, namiesto toho očierňuje, dehonestuje a zastrašuje

Včera, 25.9.2020 sa predseda vlády na tlačovej besede Pandemickej komisie vyjadril voči mojej osobe nasledovným spôsobom: "Nastal čas pán doktor Bukovský – blázon, z tohto miesta poviem – aby ste prestali šíriť tieto konšpiračné bludy. Máte titul a prečítajte si Hippokratovu prísahu, vy idete proti tomu, čo ste sľúbili, nie ste hodný svojho titulu."

Stali sme sa teda svedkami ďalšej nedôstojnej, nekonštruktívnej, priam hysterickej reakcie predsedu vlády, ktorá ignoruje Ústavu Slovenskej republiky (Čl. 12 (1) "Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach") ako aj Občiansky zákonník (§ 11 Ochrana osobnosti).

Rovnako pán premiér Matovič zrejme nepozná ani dokument „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“, ktorého cieľom je pravidelný a kvalitný dialóg pri tvorbe a realizácii legislatívnych, alebo exekutívnych opatrení vlády.

"Úroveň a úspešnosť komunikácie medzi verejnou správou a občanmi stojí na ochote obidvoch strán počúvať sa, na snahe pochopiť jeden druhého a na ochote analyzovať aj protichodné názory. Len pravidelným a kvalitným dialógom budú vznikať politiky, ktorých implementácia prinesie spokojnosť a prospech všetkým občanom SR." (Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík)

"Pri rozhodovaní o verejných veciach je žiaduce, aby tí, ktorí majú moc na politické rozhodnutia, tieto proaktívne zdôvodňovali verejnosti, vysvetľovali svoje východiská, mechanizmy pôsobenia zmeny a sledované ciele. Keďže hodnoty a záujmy rôznych častí politickej reprezentácie, rovnako ako záujmy rôznych častí populácie, sú neraz protichodné, cieľom deliberatívnej praxe nie je dosiahnuť konsenzus (zhodu) na úrovni hodnôt, ale porozumenie tejto rôznorodosti východiskových princípov a hľadanie recipročne prijateľných praktických aktivít (politík), ktoré vystihujú spoločné záujmy aktérov vo verejnom priestore." (Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík)

"Demokraciu možno definovať ako formu vlády, v ktorej slobodní a rovní občania a ich reprezentanti zdôvodňujú rozhodnutia (zásada uvádzania dôvodov) v procese, v ktorom si vzájomne uvádzajú dôvody, ktoré sú vzájomne prijateľné a všeobecne prístupné (zásada prístupnosti procesu zdôvodňovania ostatným), s cieľom dosiahnuť záver, ktorý je záväzný pre všetkých občanov v súčasnosti (zásada záväznosti procesu), ale otvorený k ďalším výzvam v budúcnosti (zásada dynamiky procesu). Koncepcia deliberatívnej demokracie spočíva na štyroch normatívnych princípoch: reciprocite (ľudia by mali hľadať také usporiadanie verejných vecí, ktoré vyhovujú všetkým, teda sa vzájomne nevylučujú), publicite (nič nemôže byť tajné), zodpovednosti (politici si nemôžu vládnuť len tak ako sa im zachce, ale musia sa zodpovedať ostatným z rozhodnutí, ktoré chcú urobiť alebo urobili) a inklúzii (záujmy všetkých členov „obce“ musia byť zahrnuté v deliberácii)." (Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík)

Občania majú právo na komplexné informácie, majú právo klásť otázky a prispievať k diskusii k dôležitým spoločenským témam akou sú určite aj otázky zmysluplnosti a účinnosti opatrení proti ochoreniu Covid - 19, ktoré majú výrazné, až existenciálne dopady na veľké skupiny ľudí, občanov SR.

Práve z týchto dôvodov som vo svojich vstupoch do spoločenskej diskusie v súvislosti s opatreniami proti síreniu ochorenia Covid - 19 upozorňoval na:
- Nutnosť redukovať výskyt a intenzitu rizikových faktorov zodpovedných za ťažký priebeh a zvýšené riziko úmrtia na COVID-19 ako sú obezita, hypertenzia, cukrovka, ateroskleróza a pod.
- Nutnosť a možnosti podpory imunity voči vírusovým ochoreniam pomocou vitamínu D, zinku, selénu a iných imunostimulačných látok a potravín.
- Nejasnosti v štatistických údajoch a informáciách o novom probléme – doteraz nie je jasné, čo pre konkrétneho človeka, ani pre epidemiologické sledovanie, predstavuje pozitívny výsledok PCR testu, alebo aký je rozdiel vo vykazovaných úmrtiach na Covid -19 a s Covidom -19 a pod.
- Nutnosť komunikovať situáciu a opatrenia takým spôsobom, aby následne v správaní verejnosti nevznikol fenomén „extrémne vychýleného kyvadla“, ktoré sa prekmitne do druhej extrémnej polohy a prejaví sa výrazným poklesom disciplíny a ochoty ľudí dodržiavať opatrenia (žiaľ, práve v tejto situácii sme sa ocitli v súčasnosti).
- Nutnosť zohľadniť všetky aspekty života spoločnosti, ako sú ochrana psychického zdravia populácie (vysoké riziko nárastu úzkostí, depresie, panických porúch, závislostí a pod.),
podpora imunity (imunitné mechanizmy človeka významne oslabujú obavy, strach a dlhodobý stres) ako aj ďalšie aspekty života v spoločnosti.

Vedenie diskusie a dialógu vo vzájomnom rešpekte a úcte je v demokratickej spoločnosti prejavom slobody. Podoba vedenia diskusie a dialógu aj v polemických témach je vizitkou úrovne spoločnosti a jej reprezentantov. Prostredníctvom konštruktívnej diskusie a kultúrneho dialógu sa spracovávajú a profilujú odpovede na dôležité spoločenské otázky.

Tomáš Garyk Masaryk na tému komunikácie v demokratickej spoločnosti vyslovil určujúce slová "Demokracie, toť diskuse."

Očierňovanie a spoločenská dehonestácia osôb, ktoré pokladajú oprávnené otázky a predkladajú iné názory k danej téme je v demokratickej spoločnosti práve z pozície najvyššieho predstaviteľa exekutívy v štát prejavom arogancie, nadradenosti, privlastňovania si moci, snahy o devalváciu demokratickej diskusie, prejavom snahy o dehonestáciu názorových oponentov a prejavom uzurpovania jediného výkladu reality.

Predseda vlády Igor Matovič si dovoľuje očierňovať a spoločensky dehonestovať tých, ktorí v rámci demokratickej diskusie v spoločnosti vyslovujú argumentačne podložené názory a usilujú sa tak prispievať k dôkladnejšiemu spracovaniu dôležitej témy.

Diskreditácia a dehonestácia mojej osoby ako radového občana je bezprecedentným zneužitím spoločenskej pozície premiéra a komunikačných možností, ktoré pán Igor Matovič ako predseda vlády požíva. Ide o prejav zastrašovania ďalších prípadných oponentov opatrení vlády z radov občianskej spoločnosti. Kto z radových občanov Slovenskej republiky bude ďalší, koho premiér označí na tlačovke dehonestujúcim spôsobom?

Voči hrubému zásahu do mojich osobnostných práv zo strany premiéra Slovenskej republiky podniknem všetky právne kroky, ktoré mi umožňuje právny systém SR.

Súčasne vyzývam terajšieho predsedu vlády p. Igora Matoviča, aby sa mi za svoje dehonestujúce a diskreditačné výroky verejne ospravedlnil a poskytol tak občanom našej krajiny nádej, že najvyšší predstavitelia štátu sú schopní rešpektovať Ústavu SR, Základné ľudské práva a slobody ako aj ľudskú dôstojnosť svojich spoluobčanov.

Igor Bukovský
Caesar
Primitívne vulgárny Matovič: Ľudia serú na pravidlá!
ceskoaktualne.cz/…atovic-ludia-seru-na-pravidla/
„Ľudia s prepáčením serú na pravidlá!“ Povedal primitívne vulgárny Matovič. Ako dodal, v Slovákoch sa sklamal a aj keď im podľa jeho vlastných slov vybojoval väčšie akcie či svadby, nevážia si to. Veria židojašterom a spochybňujú koronavírus. Neváhal, ako je jeho zvykom, opakovane zaútočiť na …More
Primitívne vulgárny Matovič: Ľudia serú na pravidlá!
ceskoaktualne.cz/…atovic-ludia-seru-na-pravidla/
„Ľudia s prepáčením serú na pravidlá!“ Povedal primitívne vulgárny Matovič. Ako dodal, v Slovákoch sa sklamal a aj keď im podľa jeho vlastných slov vybojoval väčšie akcie či svadby, nevážia si to. Veria židojašterom a spochybňujú koronavírus. Neváhal, ako je jeho zvykom, opakovane zaútočiť na lekára Bukovského, ktorého nazval bláznom. Práve Bukovský presadzuje teóriu, v ktorej verejne spochybňuje odbornosť slovenských epidemiológov, karikuje štátne inštitúcie, obúva sa do médií, ktorým „prestáva ísť o pravdu“, spochybňuje význam očkovania proti COVID-19 a nosenia rúšok, o ktorých hovorí, že nie je isté, či bránia šíreniu infekcie. Vyhlasuje, že COVID-19 je „banálne ochorenie“, a informácie, že infekcia je „nebezpečná, smrteľná a rýchlo sa šíriaca“, označuje len za „strašenie“.
Hermenegild
Aká je spoľahlivosť zisťovania protilátok z krvi, ako sa to robí, pýtam sa MUDr. Bukovského.
Libor Halik
Na fotkách zo svadby je vidieť, ako sa veselo zabáva v svadobnej sále medzi hromadou ľudí. Bez rúška. L: Bohu vďaka, že na svatbe bol Matovič normálny. Teraz mu však začalo hrabať.
Svätý Malachiáš(prorok)
Kto nemá fb nech sa páči jeho posledný "úprimný ľudský status" od matoviča psychopata z dnešného dňa:

Keď som sa včera pri 419 rozhodol osobne zatiahnuť ručnú brzdu, konšpirační blázni šaleli. Vraj straším ľudí s výmyslami. Dnes sme sa kvôli ich choromyselným blábolom o chrípôčke a nedostatku kyslíka v mozgu z rúška posunuli na ďalší rekord 552 a budú ďalšie.

Prepáčte, ale nebudem počúvať názo…More
Kto nemá fb nech sa páči jeho posledný "úprimný ľudský status" od matoviča psychopata z dnešného dňa:

Keď som sa včera pri 419 rozhodol osobne zatiahnuť ručnú brzdu, konšpirační blázni šaleli. Vraj straším ľudí s výmyslami. Dnes sme sa kvôli ich choromyselným blábolom o chrípôčke a nedostatku kyslíka v mozgu z rúška posunuli na ďalší rekord 552 a budú ďalšie.

Prepáčte, ale nebudem počúvať názory ľudí, pre ktorých zdravie a smrť iných ľudí okrem nich samých nie je hodnotou. Nech si vykrikujú koľko len chcú a hecujú sa navzájom, mne sú ukradnutí. Jediní na kom mi teraz záleží sú tí, ktorí sa voči dôsledkom chorého správania bláznov nevedia sami brániť a môžu naň doplatiť zdravím a životom.

Situácia je mimoriadne mimoriadne vážna a preto po 3 mesiacoch preberám vedenie boja voči Covid-19 do vlastných rúk s rovnakým cieľom ako počas prvej vlny - vyhrať ho s čo najmenším dopadom na zdravie a životy nevinných ľudí.

Povedzme si však pravdu - dopad akýchkoľvek ochranných opatrení bude vidieť až s odstupom viacerých týždňov a zmeniť smer tak strmej krivky bude vyžadovať veľmi veľa nášho spoločného úsilia.
Idem do boja s tým, že ma budú nenávidieť ďalšie davy bláznov. Avšak nechať svoju krajinu napospas osudu a nepostaviť sa bláznom zoči-voči, by bolo nehodné premiéra nášho krásneho Slovenska. Musí byť očkovanie to je jednoznačne.
Libor Halik
Teraz Matovič naozaj zošalel. Nyní Matovič opravdu zešílel.
apredsasatoci
Človek nemôže zosaliet zo sekundy na sekundu.
Matovičove šialenstvo spočíva v peniazoch.