Clicks114
hr.news

Kardinal Sarah: "Neučeni svećenici i teolozi uništavaju Crkvu"

Za kardinala Saraha "Crkvi ne štete teolozi u cjelini niti teologija per se", već "rašireni slijepi pragmatizam mnogih klerika".

U svojoj najnovijoj knjizi "U službi istine" Sarah objašnjava "pragmatizam" kao stav koji misli samo na akciju. "Slijep je" jer nije prosvijetljen Božjom riječju. Pragmatizam se često maskira kao dobrota, ali u stvarnosti to je dobročinstvo.

Pastiri koji djeluju motivirani činjenjem "dobra" i ničim drugim, a da se ne vode doktrinom, "vukovi su u ovčjoj odjeći", objašnjava Sarah: "Kažu da služe stadu, ali to žele iskoristiti za svoje ciljeve."

Zato je studiranje važno. "Ako odvjetnik, sudac, liječnik ili inženjer moraju biti vrlo kompetentni da dobro rade svoj posao, koliko više mora biti svećenik?", objašnjava Sarah.

On koristi sliku "poljske bolnice" tako drage Franji: "U poljskoj bolnici potrebni su vrlo kompetentni liječnici koji su u stanju spasiti živote".

#newsSdratmzhzf