przeciwherezjom
Wielki święty! Dla mnie bolesne, że gad antypapież ślini się na niego...