Clicks608
olinka
1
5.júl - spomienka Sv.Cyril - sv. Metod Solúnski bratia. 5.júl - spomienka Sv.Cyril - sv. Metod Solúnski bratiaMore
5.júl - spomienka Sv.Cyril - sv. Metod Solúnski bratia.

5.júl - spomienka
Sv.Cyril - sv. Metod
Solúnski bratia
olinka
Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.
Otče, v dňoch,
keď ti ďakujeme za dielo viery,
ktoré si v našom národe vykonal
skrze svätých Cyrila a Metoda
a ich nasledovníkov, prosíme,
aby si nám aj v našich časoch
vzbudzoval slávnych mužov i ženy,