olinka
Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.
Otče, v dňoch,
keď ti ďakujeme za dielo viery,
ktoré si v našom národe vykonal
skrze svätých Cyrila a Metoda
a ich nasledovníkov, prosíme,
aby si nám aj v našich časoch
vzbudzoval slávnych mužov i ženy,