CÓRKA MARYI
1632

JEZUS: Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług, których potrzebuję do zachowania Mojego Kościoła silnym w tych dniach, które nadchodzą

KSIĘGA PRAWDY

poniedziałek, 30 lipca 2012 roku, godz. 1.00

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy cierpiałem Konanie w Ogrójcu, największą obrzydliwością, którą pokazał Mi szatan, była niewierność katolickiego i apostolskiego Kościoła na końcu czasów.

To tam szatan, który dręczył Mnie wizjami przyszłości, pokazał Mi oziębłe sługi Kościoła w tych waszych czasach. Pozwolili, aby pycha i fałszywe prawdy, dominujące dzięki ich tolerancji grzechu, zaślepiły ich na prawdę o Bogu. Ich wierność ziemskim dążeniom sprawiła, że wielu z Moich wyświęconych sług nie ma współczucia ani pokory w duszach, aby prowadzić Moich wyznawców ku świętości potrzebnej do ratowania ich dusz. Tak wielu obróciło się przeciwko Mnie, choć mówią, że kochają dzieci Boże. Promując w Imię Boga tolerancję, przedstawiają fałszywą doktrynę, która maskuje prawdę.

Ci dysydenci w Moim Kościele na ziemi, którzy twierdzą, że w imię Kościoła katolickiego tworzą nowy typ wyznawców, ale którzy zaprzeczają Mojemu Nauczaniu, są kuszeni przez szatana, który chce zniszczyć Mój Kościół. On, zły, spowodował już straszliwy grzech zepsucia Mojego Kościoła, a teraz chce wbić ostatnie gwoździe, gdy ukrzyżuje Mój Kościół, a potem wrzucić do piekła te Moje wyświęcone sługi, którzy bezczeszczą Słowo Boże, ułatwiając przyzwolenie na grzech pośród dzieci Bożych.

Ich grzech bicia Mnie w Twarz poprzez obnoszenie się przede Mną z nieprzyzwoitością, która, jak twierdzą, jest akceptowana i tolerowana przez Boga, zostanie surowo ukarany. Ośmielają się poprzez grzech pychy i oszustwa wprowadzać dusze w błąd i kierować je do jaskini ciemności, nie rozumiejąc, że tak skazują dusze na jezioro ognia. Wielu z Moich wyświęconych sług jest wprowadzanych w błąd i nie wiedzą o tym. Ale wielu takich sług, jeśli są szczerzy wobec siebie, jest zdezorientowanych.

Są także tacy, którzy podają się za Moje wyświęcone sługi, ale przychodzą z drugiej strony. Niewolnicy bestii, rozmyślnie przedstawiają się jako Moi namaszczeni kapłani. Zadają mi tak straszne udręczenie. Nie tylko niszczą dusze, lecz także świadomie zawarli pakt z szatanem, który ich pożre.

Dokonują wstrętnych czynów na Moich ołtarzach, przed Najświętszym Sakramentem, ale niewielu wie, że oni dokonują takich czynów. Pomimo to tęsknię za ich duszami. Mój Kościół katolicki jest rozdzierany na strzępy, a jednak dusza Mojego Kościoła nigdy nie zostanie zabrana ani pochłonięta przez szatana. Ale słudzy Mojego Kościoła mogą zostać zwiedzeni i zniszczeni przez bestię. To jest czas, abym Ja zainterweniował, żeby pomóc im wznieść się ponad te straszliwe męczarnie.

Potrzebuję was, Moi wyznawcy, i tych wyświęconych sług spośród was, którzy rozumieją, co się wśród was dzieje, abyście odmawiali tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 70
Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało niezłomne i wierne świętemu Słowu Bożemu.

O drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać podział, który ujawnia się w Twoim Kościele.

Pomóż Twoim wyświęconym sługom pozostać niezłomnymi i wiernymi Twojemu świętemu Słowu.

Nigdy nie pozwól, by światowe ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.

Daj im Łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą i czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.

Pomóż tym wszystkim wyświęconym sługom, którzy mogą być letni w swojej miłości do Ciebie, prowadź ich i rozpal na nowo Ogień Ducha Świętego w ich duszach.

Pomóż im rozpoznać pokusy stawiane przed nimi, żeby ich rozpraszać.

Otwórz im oczy, aby w każdym czasie mogli widzieć Prawdę.

Błogosław ich, drogi Jezu, w tym czasie i okryj ich Swoją Najdroższą Krwią, aby chronić ich od krzywdy.

Daj im siłę do odparcia zwodzenia szatana, gdyby rozpraszał ich pokusą zaprzeczania istnieniu grzechu. Amen.


Moi wyświęceni słudzy są kręgosłupem Mojego Kościoła. Są pierwsi w kolejności, aby zmierzyć się w tym czasie ze straszliwym natarciem i atakiem szatana. Pomóżcie Mi skierować ich na drogę do uratowania ocalałych z Mojego Kościoła, gdy zmierza on do schizmy, która wkrótce zostanie wywołana przez fałszywego proroka.

Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług, których potrzebuję do zachowania Mojego Kościoła silnym w tych dniach, które nadchodzą.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
fatherofloveandmercy.wordpress.com