Katowicki magistrat wstrzymuje wypłaty świadczeń dla osób, które przyjęły pod swój dach „uchodźców …

Katowice wstrzymują wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w zdecydowanej większości dla obywateli z zachodniej …
sługa Boży
Mało tego, że nie jest mi ich żal...
Uważam że kiedy przyjdzie - a daj Boże by przyszedł taki czas
- powinni być sądzeni najsurowszą karą za zdradę Narodu Polskiego
i przyjmowanie wroga pod nasz Polski dach.
olek19801
Z obserwacji własnych dochodzę do wniosku, że ci którzy przyjęli pod własne dachy przybyszów, są ludźmi szukającymi osobistych korzyści.
A co gorsza mam też tragiczne przykłady we własnej miejscowości tych, co potrafili pozbyć się członków rodziny, a przyjąć obcych.
sługa Boży
No drugi wariant który opisujesz jest dla mnie nie do pojęcia...
Wolałbym to odprzeczytać...
Nie da się tego nazwać...