Clicks276
csk.news

Homosexuálne Zoznamovacie Aplikácie: Desať Presbytérií Arcidiecézy Newark Postihnutých

Homosexuálne aj heterosexuálne zoznamovacie aplikácie sa často používali v rokoch 2018 - 2020 v desiatich presbytériách Newarskej Arcidiecézy, zistil PillarCatholic.com (23. Júl).

Arcidiecézy majú 96 farností. Zoznamovacie aplikácie fungujúce na základe polohe umožňujú používateľom kontaktovať ostatných v geografickej blízkosti, často kvôli dohodnutiu [homo]sexuálneho smilstva.

PillarCatholic.com vysvetlil, že na svoje zistenia použil legálne, komerčne dostupné údaje.

Arcidiecéza Newark sľúbila, že vyšetrí možné sexuálne zlé správanie duchovných, pričom uviedla, že „nie je prijateľné, aby ktorýkoľvek z členov duchovenstva používal akúkoľvek aplikáciu alebo webovú stránku spôsobom, ktorý je v rozpore s učením Cirkvi a ich vlastnými náboženskými sľubmi.“

Arcidiecézu vedie Kardinál Tobin, ktorý bol napojený na Kardinála McCarricka, schvaľuje Homosexuálnu Eucharistiu, najímal aktívnych homosexuálov, vo jeho byte býval mužský herec, v roku 2018 omylom tweetol „Dobrú noc, zlatko. Milujem ťa,“ a patrí k Františkovým kumpánom („ Kto som ja, aby som súdil?“).

Obrázok: Missa LGBT, #newsNnmdzdxyvp