Clicks23
lv.news

Sensācija: Francisks atraida kardināla Barbarina atkāpšanos

Lionas kardināls Filips Barbarins ir teicis (19. marts), ka „nevainīguma prezumpcijas” dēļ pāvests Francisks nepieņēma viņa atkāpšanos .

Lionas tiesa Barbarinu bija [kļūdaini] notiesājusi par to, ka viņš „nav ziņojis par ļaunprātīgo izmantošanu”, kas notika divdesmit gadus pirms viņš pārņēma amatu Lionā.

Ar savu lēmumu pāvests Francisks publiski apstrīd Lionas tiesas lēmumus, kā arī Barbarins sniegs apelāciju tās spriedumiem.

Pēc sanāksmes Barbarins teica, ka Francisks "man šodien deva brīvību pieņemt lēmumu, kas, manuprāt, vislabāk atbilst Lionas diecēzes stāvoklim."

Tomēr Barbarins jau ir nolēmis aiziet pensijā, atstājot diecēzi viņa palīgvikāram no 19. marta.

Nesen Barbarins norādīja, ka neatkarīgi no sprieduma viņš plāno doties pensijā, jo viņam ir vairākas veselības problēmas.

#newsCfwzfxlkcn