Clicks76
vi.news

Đã là "chắc chắn": Francis sẽ xóa bỏ cuộc sống độc thân ở Nam Mỹ - Và ở những nơi khác

IlSismografo.blogspot.com bán chính thức (ngày 16 tháng 1) thông báo rằng dường như đã "chắc chắn" rằng Francis sẽ xóa bỏ đời sống độc thân vào đầu tháng 2 thông qua Tông huấn Amazon.

Biện pháp này trước tiên sẽ liên quan đến chín quốc gia có một phần lưu vực sông Amazon, IlSismografo viết.

Đó là: Peru, Brazil, Venezuela, Ecuador, Colombia, Guyana, Bolivia, Suriname và French Guiana.

IlSismografo giả vờ rằng quyết định của Francis đã được "ủy quyền" bởi Thượng hội đồng Amazon.

Không có gì sai sự thật hơn. Thượng hội đồng Amazon là một Thượng hội đồng Ăn cướp đích thực mà Francis đã mời một nhóm giám mục Pachamama không biết gì với nhiệm vụ duy nhất là đưa ra các quyết định được duyệt trước đó.

Vấn đề hiện tại của Giáo hội không phải là thiếu linh mục mà là sự suy đồi thần học, tâm linh và đạo đức của giáo hoàng và các giám mục. Việc thiếu linh mục là hậu quả của việc này.

Vấn đề sẽ không được xóa bỏ bằng việc "thụ phong" các linh mục hạng hai.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsJghgqjxtii