Clicks560
Stylita
23

Boží slovo na den 8.4. A.D. 2021

Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky. Hle – já vám pošlu toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“
Lk 24,35-48
obr. detail z oltářního obrazu, Duccio di Buoninsegna
BernadettaJaMalinka
Poznámka k Rím 9,22-24

"Nemožno teda nič namietať, keď sa teraz Boh rozhodol, že spravodlivo potresce zatvrdilych zidov, oproti ktorým bol dosiaľ zhovievavý. A práve tak spravodlivo si počína, keď sa zmiloval nad tými zidmi i pohanmi, o ktorých vedel, že uveria blahozvest Ježiša Krista." (NZ, 1947)
apredsasatoci
Přímluva za Židy podle misálu před rokem 1955 zní:

„Modleme se i za proradné Židy [perfidis Judaeis], aby Bůh a Pán náš odňal clonu z jejich srdcí, by i oni uznali Ježíše Krista, Pána našeho. [Lid není vybídnut k pokleknutí, ale ihned se říká:] Všemohoucí, věčný Bože, jenž ani proradnosti Židů [Judaicam perfidiam] ze svého milosrdenství nevylučuješ, vyslyš prosby naše. jež za zaslepenost onoho …More
Přímluva za Židy podle misálu před rokem 1955 zní:

„Modleme se i za proradné Židy [perfidis Judaeis], aby Bůh a Pán náš odňal clonu z jejich srdcí, by i oni uznali Ježíše Krista, Pána našeho. [Lid není vybídnut k pokleknutí, ale ihned se říká:] Všemohoucí, věčný Bože, jenž ani proradnosti Židů [Judaicam perfidiam] ze svého milosrdenství nevylučuješ, vyslyš prosby naše. jež za zaslepenost onoho národa přednášíme, aby uznali světlo tvé pravdy, jímž je Kristus, a vytrženi byli ze svých temnost. Skrze téhož Pána našeho Ježíše Krista. Amen.“
Krásný pokojný den
Starej se raději o svůj dvorek apredsasatoci. Svárlivost není cesta pokoje a ty to víš. A protože vidím, že se nám tu na Glorii zase aktivovaly registrace z třetí cenové, tak lokál na čas opouštím. 😬
apredsasatoci
To nehovorim ja.
To hovorí misal, rok 1955.
Chápem, je to pre vás pecka.
Aj pre mňa je Pravda vždy pecka! 🤔
Ale pápeži 2VK túto modlitbu zrušili.
Čím to je? Čím to je?
BernadettaJaMalinka
Ale mohli, Martinka, mohli.. oni im totiž nenadavaju ale vyjadrujú ich hrozný stav pre Bohom!!

A to ste určite nepočuli vyjadrenia prvej cirkvi pri obhajobe viery, ako nazývali heretikov a bludarov.. nie preto aby im nadávali.. ale preto že takí sú Bohu odporní a nepatria do cirkvi.. len s týmto poznaním sa potom mohli obrátiť 😉

Poznámka k veršu MT 23, 38-39

"Židia odmietli Ježiša a jeho náuk…More
Ale mohli, Martinka, mohli.. oni im totiž nenadavaju ale vyjadrujú ich hrozný stav pre Bohom!!

A to ste určite nepočuli vyjadrenia prvej cirkvi pri obhajobe viery, ako nazývali heretikov a bludarov.. nie preto aby im nadávali.. ale preto že takí sú Bohu odporní a nepatria do cirkvi.. len s týmto poznaním sa potom mohli obrátiť 😉

Poznámka k veršu MT 23, 38-39

"Židia odmietli Ježiša a jeho náuku a preto neujdú trestu. Ich hlavné mesto, ktoré bolo oporou ich pýchy a namyslenosti, bude kruto zničené, ani Ježiš sa im už viac neukáže. Príde až na konci sveta, aby aj ich súdil. Vtedy ho znova uvidia."
BernadettaJaMalinka
Táto modlitba za obrátenie židov je prejav pravej lásky k nim!!

Pretože tak ako človek ktorý zistí že má smrteľnú chorobu, až keď to zistí, uteká k lekárovi.. tak aj židia a všetci inoverci.. až keď zistia že sú smrteľne chorí a budú večne horieť v pekle.. až takí sa naozaj obrátia keď budú hľadať spásu v Ježišovi kristovi!!

Lenže keď im to dnes nikto nepovie že padajú do večného ohňa... Hmm.. …More
Táto modlitba za obrátenie židov je prejav pravej lásky k nim!!

Pretože tak ako človek ktorý zistí že má smrteľnú chorobu, až keď to zistí, uteká k lekárovi.. tak aj židia a všetci inoverci.. až keď zistia že sú smrteľne chorí a budú večne horieť v pekle.. až takí sa naozaj obrátia keď budú hľadať spásu v Ježišovi kristovi!!

Lenže keď im to dnes nikto nepovie že padajú do večného ohňa... Hmm.. kto z nich hľadá naozaj záchranu???
2 more comments from BernadettaJaMalinka
BernadettaJaMalinka
Sláva z Jeruzalema.odisla roztrhnutim opony od spodu až po vrch.. a je jedine v Kristovi Ježišovi!! A v jeho cirkvi 😊

Na Ňom sa všetky starozakonne proroctva naplnili.. staré sa pominulo a nastalo nové.
BernadettaJaMalinka
Nový Jeruzalem určite nieje ten v Izraeli!
Nový Jeruzalem je večné mesto, chápeš, večné!! Nebo.. 😍
toto naše nebo i zem bude zničené v ohni v deň posledný. Keď skončí čas, začne večnosť 😊

Zdá sa mi to? Či stále nechápeš, že Pan Ježiš neprišiel hovoriť o pozemských veciach.. ale o nebeských??
U.S.C.A.E.
to nehovorí rok 1955 to bolo dávno pred ním a na rozdiel od modernistických kecov to má reálne zdvôvodnenie a je to skutočne milosrdné lebo je to pravdivé

myslíte tak nechceli že v dobe martinka bolo 20 prekladov len v nemecku? nemyslím počtom kusov a už svätý Peter varuje pred samovýkladom čierne legendy sú to čo sú čiže legendy na očiernenie to že ich vy pani Eva zreprodukujete to znamená …More
to nehovorí rok 1955 to bolo dávno pred ním a na rozdiel od modernistických kecov to má reálne zdvôvodnenie a je to skutočne milosrdné lebo je to pravdivé

myslíte tak nechceli že v dobe martinka bolo 20 prekladov len v nemecku? nemyslím počtom kusov a už svätý Peter varuje pred samovýkladom čierne legendy sú to čo sú čiže legendy na očiernenie to že ich vy pani Eva zreprodukujete to znamená opakovanú lož toť vše
Krásný pokojný den
Mlčení ke zlu a pasivita je vždy oprátkou duše. Mlčení ke zlu je jako mít za domem zahradu s plevelem. A vítr fouká a roznáší do okolí zlé plody, zlá slova...

Máme jednat, nestát stranou, máme se radovat a - žít - s lidmi i Bohem. Z listu Filipanům uvádím krásná slova. Jsou to vpravdě perly.😊

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!

Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko…
More
Mlčení ke zlu a pasivita je vždy oprátkou duše. Mlčení ke zlu je jako mít za domem zahradu s plevelem. A vítr fouká a roznáší do okolí zlé plody, zlá slova...

Máme jednat, nestát stranou, máme se radovat a - žít - s lidmi i Bohem. Z listu Filipanům uvádím krásná slova. Jsou to vpravdě perly.😊

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!

Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
Stylita
Dnes má svátek svatý Dionýsius Alexandrijský
Dionysius, ep. Alexandrin
8. dubna, připomínka
Postavení: biskup
Úmrtí: asi 265
Pocházel ze vznešených pohanských rodičů v Egyptě. Navštěvoval první křesťanskou universitu v Alexandrii řízenou Origenem. Ten jej získal pro víru v Krista a u něho studoval bohosloví. Nakonec se sám stal učitelem a pak r.232 správcem university, kterou řídil po 15 let.
Po …More
Dnes má svátek svatý Dionýsius Alexandrijský
Dionysius, ep. Alexandrin
8. dubna, připomínka
Postavení: biskup
Úmrtí: asi 265
Pocházel ze vznešených pohanských rodičů v Egyptě. Navštěvoval první křesťanskou universitu v Alexandrii řízenou Origenem. Ten jej získal pro víru v Krista a u něho studoval bohosloví. Nakonec se sám stal učitelem a pak r.232 správcem university, kterou řídil po 15 let.
Po smrti biskupa Herakla byl již ve vyšším věku v roce 247 zvolen jeho nástupcem v Alexandrii. Asi ve druhém roce jeho biskupského působení nastalo v Alexandrii zesílené pronásledování křesťanů pod vlivem jednoho pohanského věštce. Ten vzbouřil a zfanatizoval ostatní pohany, aby stíhali a mučili věřící křesťany, protože jinak od nich hrozí městu mnoho zlého. O pronásledování a mučednících té doby napsal jako svědek biskup Dionýsius v dopise antiochijskému biskupu Fabiovi. V roce 249 nastoupil na trůn Decius a zpřísnil trestní zákony proti křesťanům. Za tohoto pronásledování viděl biskup Dionýsius Boží vůli v tom, aby odešel do vyhnanství. Z Alexandrie ho doprovázeli Kajus, Faust, Petr a Pavel. Po určitých potížích našli úkryt na poušti v Libyi a pak v nilské deltě. Na těch místech se modlil za svou diecézi a řídil ji pomocí vzkazů a listů, posílaných po jáhnech.
Když prý r.251 nastoupil císař Gallus, povolilo pronásledování věřících a začal návrat odpadlíků do Církve. Ti ale měli podstoupit za pohoršení, které dali, přísné pokání. Dionýsius nakládal s kajícníky mírně a i u ostatních biskupů se snažil, aby neodpírali rozřešení odpadlíkům, kteří opravdově litovali. Pro odlišné jednání s odpadlíky vznikly v Církvi roztržky a v ten čas povstal Novacián jako vzdoropapež. Dionýsius mu napsal: "Měl jsi raději všemožně trpět, než Církev trhat:" Sám vynikal jako muž pokoje a svornosti prokazujíce odvahu a stálost. Někteří ho proto později nazývali Veliký.
Od roku 253 začal panovat nad římskou říší císař Valerián, který se pod vlivem Makriana stal pronásledovatelem křesťanů. Asi ve čtvrtém roce jeho panování vyšel císařský rozkaz, aby biskupové a kněží byli posláni do vyhnanství a nebyla trpěna žádná shromáždění křesťanů. Kdo by nedbal rozkazu měl být potrestán na hrdle. Papež Štěpán byl proto popraven. Dionýsius byl pohnán před soud, aby se odřekl víry s nadějí, že by ho lid následoval. On však prý odpověděl: "Více se sluší poslouchat Boha než lidi, proto se nepřestanu klanět jedinému a pravému Bohu a nikdy se Krista neodřeknu." Bylo marné i přemlouvání, aby se poklonil modlám a tak byl poslán s dalšími do vyhnanství v Libyjské poušti. Byli odvedeni do míst, kde museli od pohanů snášet mnoho příkoří, ale i tam apoštolsky působili. Na rozkaz vladaře Emiliána byli pak odvedeni do Koluthiona. I když místo vypadalo hrozivěji, bylo blíže Alexandrie a křesťané za Dionýsiem docházeli.
Po Valeriánově smrti, ve válce s Peršany, se dostalo křesťanům za Galliena více volnosti, takže se vraceli domů. Návrat biskupa Dionýsia však nebyl příliš radostný. Při různých potyčkách denně na ulicích tekla krev a břeh řeky Nilu byl poset lidskými mrtvolami. Pro bouře ve městě nebylo možné ani konat velikonoční slavnosti ve chrámu. Po zklidnění přišla morová rána. Při ní se osvědčila křesťanská láska a víra. Pohané vyháněli z domů i své nejbližší stižené morem, aby v ulicích bídně zahynuli. Jejich mrtvoly nechávali na pospas potulným psům. Křesťané, jak napsal Dionýsius, rozníceni ohněm lásky, nešetříce vlastního zdraví a života, navštěvovali nemocné ubožáky a z lásky k Ježíši jim sloužili, umírajíce téměř jeden za druhého dle Janových slov: "Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry." (1 Jan 3,16)
V té době se vyskytly i bludy. Jejich hlasatelem byl antiochijský biskup Pavel Samosatský, který Kristu upíral pravé Božství a Ducha svatého pokládal za bezosobní sílu Boha Otce. Biskup Dionýsius proti těmto bludům horlil slovy i písmem. Dál pak vystoupili Patripassiáni popírali nejsvětější Trojici a učili, že Kristus je tělem oděný Bůh Otec. V Římě byl vůdcem této sekty Sabellius. Dionýsius při vystoupení proti jeho učení se někde o Kristu vyslovil nepřesně a toho se hned chytilo několik afrických biskupů, kteří žalovali v Římě. Tím snad však i Dionýsius přispěl k přesnějšímu vyjádření církevního sněmu, který blud odsuzoval. Na list s vyjádřením papeže biskup Dionýsius odepsal a vyslovil souhlas i s omluvou za svou mimovolnou chybu. Ještě popíral jeden starý blud chiliastů o tisíciletém království, protože egyptský biskup Nepos jej začínal znovu hlásat. Z Dionýsových spisů na obranu víry se zachovaly jen dva listy, ale jeho zásluhy o Církev i křesťanskou vědu byly všeobecně uznány i tím, že byl nazýván Velikým.
zdroj: catholica.cz/?id=1111
apredsasatoci
Indianom sa lepšie nemohlo stať.
Indiáni boli pohania, ktori konali ľudské obete.
Úbohý Luther.
Úbohá Lutherova.
U.S.C.A.E.
však a Pán Ježiš Kristus použil aj prirovnanie s tým keď sa kráľ chystá na vojnu s nepriateľom a vo vojne sa asi nerozdávajú kvietky, je to ten istý Boh čo izraelitom nariadil boje a Boh sa nemôže popierať, to sa vám hodí násilie voči Katolíckym chrámom vychvaľovať a my máme byť vždy pacifisti ináč zasa heréza
apredsasatoci
apredsasatoci
Tvoja spravodlivosť Lutherova nie je Božia Spravodlivosť!
U.S.C.A.E.
kapitalizmus komunizmus to sú nálepky furt ide len o protiľudské a protikresťanské hmotárstvo oni sa zas tak nelíšia svinstvo ako svinstvo ak je putin ruský cár tak ja som bagdadský kalif pani Eva je modlár a chce niekoho mentorovať
U.S.C.A.E.
putin je ruský cár a v cárstve boli povolené potraty? viem že boli zakázané
štefan161
Mike modlar je ten, kto sa klania tomuto.... 5Sú ako strašiak na uhorkovom poli, nehovoria; treba ich nosiť, lebo nechodia. Nebojte sa ich, lebo neublížia, a ani dobre robiť nemôžu.Jer. 10
U.S.C.A.E.
najväčšia irónia že pani Evu lajkuje protestant však tými herézami a bludmi martinko spustil sedliacke povstanie v podstate podporoval anarchiu a potom mocipánov vyzýval aby sedliakov zabíjali ako psov
U.S.C.A.E.
A vy si - pri svojich dušiach - dávajte veľký pozor, veď ste nevideli nijakú postavu, keď k vám Pán hovoril sprostred ohňa na Horebe, aby ste nepoblúdili a neurobili si kresanú modlu alebo akýkoľvek obraz muža alebo ženy, (Dt 4,15-16) toto vysvetľuje dikciu v exode dvadsiatej kapitole ona bola vtedy totiž celá Najsvätejšia Trojica Duchom aj Boh Syn lebo sa ešte nevtelil

v ktorom máme vykúpenie…More
A vy si - pri svojich dušiach - dávajte veľký pozor, veď ste nevideli nijakú postavu, keď k vám Pán hovoril sprostred ohňa na Horebe, aby ste nepoblúdili a neurobili si kresanú modlu alebo akýkoľvek obraz muža alebo ženy, (Dt 4,15-16) toto vysvetľuje dikciu v exode dvadsiatej kapitole ona bola vtedy totiž celá Najsvätejšia Trojica Duchom aj Boh Syn lebo sa ešte nevtelil

v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, (Kol 1,14-15)

Aj dvoch cherubov, kovaných zo zlata, spravíš hore na oboch koncoch zľutovnice; (Ex 25,18)
Lenka Morana Moranova
Apredsa... musím stát při luteránce Evě. Máme návod od Pavla ze Skutků 17. kap. jak se chovat k pohanům. Žádným násilím nemůžeš přivést nikoho na víru. Naopak k zatvrzení a nenávisti. A o to nám přeci nejde, že. Někteří se Pavlovi vysmáli a někteří ho přijali, tak jak to má být dobrovolně.
U......vybízel je k násilí? Nebylo to spíš tak, že ten masakr odsoudil?
apredsasatoci
Myslíte, že kňazi ich nasilu obracali?
Je vôbec niečo také možné?
To je tak možné, ako je možné, že žena znásilní muža.

A že sa do toho zamotala svetská moc - žoldnieri, vlada, uzeenici...ktorí zneužívali Indiánov na svoje ciele, má rkc niesť následky?
To hádam nie!
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/05velikonoce/01_04.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Protože se (uzdravený chromý) držel Petra a Jana, v úžasu se k nim sběhl všechen lid do tak zvaného podloubí Šalomounova. Když to Petr viděl, promluvil k lidu: „Izraelité, proč se tomu tak divíte, nebo co na nás tak hledíte, jako bychom to udělali my vlastní mocí nebo zbožností, že tenhle člověk chodí? …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/05velikonoce/01_04.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Protože se (uzdravený chromý) držel Petra a Jana, v úžasu se k nim sběhl všechen lid do tak zvaného podloubí Šalomounova. Když to Petr viděl, promluvil k lidu: „Izraelité, proč se tomu tak divíte, nebo co na nás tak hledíte, jako bychom to udělali my vlastní mocí nebo zbožností, že tenhle člověk chodí? To Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, Bůh našich praotců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého jste vy sice vydali a kterého jste se zřekli před Pilátem, ačkoliv on rozhodl, že ho propustí. Vy však jste se zřekli Svatého a Spravedlivého, a vyprosili jste si milost pro vraha. Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých, a my jsme toho svědky. A protože v něho věříme, dalo jeho jméno sílu tomuto člověku, kterého vidíte i znáte, a (právě) víra, která od něho pochází, úplně uzdravila tohoto nemocného před očima vás všech. Já ovšem vím, bratři, že jste to udělali z nevědomosti, a stejně tak i vaši přední muži. Bůh (to však dopustil), aby se tak splnilo, co předem oznámil ústy všech proroků, že jeho Pomazaný musí trpět. Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny, aby přišla od Pána ona doba útěchy a aby vám poslal Mesiáše, který byl pro vás určen, Ježíše. Nebe ho musí přijmout až do té doby, kdy bude zase všecko obnoveno, jak o tom už dávno mluvil ústy svých svatých proroků. Tak Mojžíš řekl: 'Proroka vám dá Pán Bůh z vašich bratří jako mne. Poslouchejte ho ve všem, co k vám bude mluvit. Kdo by však onoho proroka neposlouchal, bude z lidu vyhlazen!' Také ostatní proroci, co jich prorokovalo od Samuela dále, poukazovali zřejmě na tyto dni. Vy jste synové proroků a máte účast ve smlouvě, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když prohlásil Abrahámovi: 'V tvém potomstvu budou požehnány všechny rody na zemi.' Vám na prvním místě dal Bůh svého služebníka a poslal ho, aby vám požehnal, a tak každého z vás odvrátil od jeho špatností.“
Sk 3,11-26

Žalm:

Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!
Nebo: Aleluja.

Hospodine, náš Pane,
co je člověk, že na něho myslíš,
co je smrtelník, že se o něho staráš?

Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé,
ověnčils ho ctí a slávou,
dals mu vládnout nad dílem svých rukou,
položils mu k nohám všechno.

Ovce i veškerý dobytek,
k tomu i polní zvířata,
ptáky na nebi a ryby v moři,
vše, co se hemží na stezkách moří.
Zl 8

Evangelium:
Lk 24,35-48