lomax
1487.7K

Zakaz przyjmowania Komunii Św. w postawie klęczącej

Bardzo proszę czytelników portalu o podpisywanie petycji z podanego linku. Sprawa dotyczy jednego z bardziej znanych Sanktuariów Maryjnych w Polsce. …
Ewelina Anna
To on jest do wymiany. Podpisuję.
Ekskomunika za Komunię Świętą do ręki.
Tego nie wie, choć studia teologiczne podobno ma? Widać seminaryjna zawodówka modernistycznego księdza nie wyposaża go w wiedzę potrzebną do bycia kimś więcej, niż tępym urzędnikiem rozwalającym Wiarę wszędzie tam, gdzie usadzi swój odziany w sutannę zad.More
To on jest do wymiany. Podpisuję.

Ekskomunika za Komunię Świętą do ręki.
Tego nie wie, choć studia teologiczne podobno ma? Widać seminaryjna zawodówka modernistycznego księdza nie wyposaża go w wiedzę potrzebną do bycia kimś więcej, niż tępym urzędnikiem rozwalającym Wiarę wszędzie tam, gdzie usadzi swój odziany w sutannę zad.
PiotrM
Zwolnić tego kustosza. Kto odbiera Bogu cześć ten sam nie ma kolan a wiadoma kto nie ma kolan przed Bogiem. 🤬 🤬 🤬 Wściekła się bestia. Módlmy się do Maryi bo sami nie damy rady lecz z Matką pokonamy wroga.
henryk33 shares this
217
Zakaz przyjmowania Komunii Św. w postawie klęczącej.
Zakaz przyjmowania Komunii Św. w postawie klęczącej.More
Zakaz przyjmowania Komunii Św. w postawie klęczącej.

Zakaz przyjmowania Komunii Św. w postawie klęczącej.
Posoborowe absurdy
Do @PiotrM . poniżej >> Odpowiedż dla Piotra Mrotka i jego kumpli, który chodził do Chorzowskiej Kaplicy Bractwa św. Piusa X . W Osuchowej, Gietrzwałdzie ludzie, też się na tobie poznali. W dodatku jakim prawem nadużywasz RODO i rzucasz bez zgody osoby jego dane osobowe. Ja nie przedstawiałam się na forum jak Ty czy Mecio Rysz i inni twoi kumple z Imienia i Nazwiska. Popełniłeś przestępstwo.
PiotrM
Do Posoborowych Absurdów:
A czy ksiądz którego imię szargasz od wielu miesięcy szargasz jego nazwisko nie jest przestępstwo? Myśmy to już zgłosili. A moje nazwisko i moich znajomych to nie szarganie rodo? Niszczenie życia komuś publicznie bez podstaw tylko w zemście za wykazanie błędów Bractwu to nie przestępstwo? To już jest nękanie osób i to tylko przez ciebie , jedyną nienawistną osobę. Pamiętaj …More
Do Posoborowych Absurdów:
A czy ksiądz którego imię szargasz od wielu miesięcy szargasz jego nazwisko nie jest przestępstwo? Myśmy to już zgłosili. A moje nazwisko i moich znajomych to nie szarganie rodo? Niszczenie życia komuś publicznie bez podstaw tylko w zemście za wykazanie błędów Bractwu to nie przestępstwo? To już jest nękanie osób i to tylko przez ciebie , jedyną nienawistną osobę. Pamiętaj, zemsta i nienawiść nie pochodzi od Boga. To demoniczna sprawa co robisz od 5.miesiecy. Był już spokój ale demon który w tobie siedzi tak tobą ponosi że nie wytrzymałaś i znów na forum publicznie wywaliłaś całe Rodo nazwisk, moje, moich znajomych, niewinnego księdza abp. Lengi, dr. Krajskiego i wiele innych niewinnych ludzi. Ty kobieto się opamietaj!!!!
Nemo potest duobus dominis servire !
List Watykanu do "pewnego polskiego biskupa" w sprawie komunii na stojąco...
Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej dotyczy nadużyć władzy pasterskiej polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła. Niniejszy dokument pewna polska Kuria przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji,
KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO …
More
List Watykanu do "pewnego polskiego biskupa" w sprawie komunii na stojąco...

Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej dotyczy nadużyć władzy pasterskiej polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła. Niniejszy dokument pewna polska Kuria przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji,

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
Prot. n. 1322/02/L
Rzym, l lipca 2002 r.

Wasza Ekscelencjo,

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów otrzymała ostatnio informacje od wiernych Waszej diecezji dotyczące odmówienia Komunii św. tym, którzy przyjmują postawę klęczącą zamiast stojącej. Informacje stwierdzają, że takie stanowisko zostało ogłoszone parafianom. Z tego można by wnioskować, iż ta praktyka może być bardziej rozpowszechniona w diecezji, ale Kongregacja nie jest w stanie tego zweryfikować. Ufa jednak, że Wasza Ekscelencja dokładniej będzie mógł rozeznać sprawą. Wniesione skargi dają Kongregacji okazję do przedstawienia sposobu, w jaki ustosunkowuje się do takiej kwestii. Jednocześnie prosi o przedstawienie jej wszystkim księżom, którzy mogą potrzebować takiej informacji.

Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego _praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213). W świetle prawa


„święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania" (kań. 843 § l).

Nie można wiec jakiemukolwiek katolikowi, który przystępuje do Komunii św. w czasie Mszy odmówić jej, z wyjątkiem osób trwających w publicznych grzechach ciężkich albo w jawnie wyznawanej lub deklarowanej herezji względnie schizmie, gdyż przypadki te grożą niebezpieczeństwem poważnego zgorszenia wśród wiernych.
Ponadto, jak ostatnio podkreślił Jego Eminencja kardynał Joseph Ratzinger, praktyka klęczenia podczas Komunii św. ma za sobą trwającą wieki, starą tradycję i jest szczególnie wymownym znakiem adoracji, odpowiednim w świetle rzeczywistej, prawdziwej i substancjalnej obecności naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pod konsekrowanymi postaciami.

Wziąwszy pod uwagę ważność sprawy, Kongregacja prosi, aby Wasza Ekscelencja szczegółowo zbadał, czy księża rzeczywiście regularnie odmawiają Komunii św. wiernym w opisanych wyżej okolicznościach i - jeśli skarga zostanie zweryfikowana - poinformował danego księdza i innych księży, którzy stosują taką praktykę, aby na przyszłość powstrzymali się od niej. Księża powinni zrozumieć, że Kongregacja będzie w przyszłości rozpatrywać takie skargi z wielką powagą i jeżeli zostaną potwierdzone, zamierza wszcząć postępowanie dyscyplinarne zgodnie z wagą tego duszpasterskiego nadużycia.

Dziękując Waszej Ekscelencji za uwagę w tej sprawie i licząc na dalszą współpracę w tym względzie.
szczerze oddany w Chrystusie

Jorge A. Card. MEDINA ESTEVEZ

+ Francesco Pio TAMBURRINO
Arcybiskup Sekretarz (Tekst polski za: Anamnesis 33)

Dziękując Waszej Ekscelencji za uwagę w tej sprawie i licząc na dalszą współpracę w tym względzie.
szczerze oddany w Chrystusie

Jorge A. Card. MEDINA ESTEVEZ Prefekt

+ Francesco Pio TAMBURRINO

Arcybiskup Sekretarz (Tekst polski za: Anamnesis 33)
.....
walcurki
Bez owijania w białe piórka to co jest złe, pytam!,
KTO MI ZAKAŻE UGIĘCIA SIĘ PRZED BOGIEM ?!.
1: NIE JESTEM RÓWNY BOGU!
2: ANIOŁOWIE I ŚWIĘCI KLĘKAJĄ PRZED TRONEM BOGA,
3: NAJŚWIĘTSZĄ WZGLĘDEM PANA BOGA KTÓREGO PRZYJMUJEMY W SAKRAMENCIE PRZENAJŚWIĘTSZYM JEST POZYCJA NA KOLANACH!.
Ja nie wiem, co się dzieje w niektórych Kościołach, Watykan dał możliwość pozycji
stojącej, nie zakazał pozycji na …More
Bez owijania w białe piórka to co jest złe, pytam!,
KTO MI ZAKAŻE UGIĘCIA SIĘ PRZED BOGIEM ?!.
1: NIE JESTEM RÓWNY BOGU!
2: ANIOŁOWIE I ŚWIĘCI KLĘKAJĄ PRZED TRONEM BOGA,
3: NAJŚWIĘTSZĄ WZGLĘDEM PANA BOGA KTÓREGO PRZYJMUJEMY W SAKRAMENCIE PRZENAJŚWIĘTSZYM JEST POZYCJA NA KOLANACH!.
Ja nie wiem, co się dzieje w niektórych Kościołach, Watykan dał możliwość pozycji
stojącej, nie zakazał pozycji na klęcząco, więc kto nie potrafi się ugiąć niech stoi,
więc komu przeszkadza moje uklęknięcie!.
Jest wielu Kapłanów którzy udzielają Komunii św. na stojąco i na klęcząco, jakoś im
nie przeszkadza pozycja klęcząca.
Dlaczego, inni Księża odmawiają podania komunii św. w pozycji klęczącej i wprowadzają
zamieszanie w Kościele, wygląda to tak jakby chciano nakręcić jednych przeciwko drugim.

No jasne i logiczne jest, nie trzeba być ani teologiem, ani biegłym w Piśmie Św.
Prosty chłop i robotnik to wie, że trzeba się ugiąć przed Panem Bogiem.

I co, mam uwierzyć, że czarne to białe, a marchewka jest owocem?,
a później jeszcze przyjąć Komunię Św. na rękę i od osoby świeckiej ?,
Nemo potest duobus dominis servire !
List Watykanu do "pewnego polskiego biskupa" w sprawie komunii na stojąco...
Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej dotyczy nadużyć władzy pasterskiej polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła. Niniejszy dokument pewna polska Kuria przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji,
KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO …
More
List Watykanu do "pewnego polskiego biskupa" w sprawie komunii na stojąco...

Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej dotyczy nadużyć władzy pasterskiej polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła. Niniejszy dokument pewna polska Kuria przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji,

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
Prot. n. 1322/02/L
Rzym, l lipca 2002 r.

Wasza Ekscelencjo,

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów otrzymała ostatnio informacje od wiernych Waszej diecezji dotyczące odmówienia Komunii św. tym, którzy przyjmują postawę klęczącą zamiast stojącej. Informacje stwierdzają, że takie stanowisko zostało ogłoszone parafianom. Z tego można by wnioskować, iż ta praktyka może być bardziej rozpowszechniona w diecezji, ale Kongregacja nie jest w stanie tego zweryfikować. Ufa jednak, że Wasza Ekscelencja dokładniej będzie mógł rozeznać sprawą. Wniesione skargi dają Kongregacji okazję do przedstawienia sposobu, w jaki ustosunkowuje się do takiej kwestii. Jednocześnie prosi o przedstawienie jej wszystkim księżom, którzy mogą potrzebować takiej informacji.

Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego _praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213). W świetle prawa


„święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania" (kań. 843 § l).

Nie można wiec jakiemukolwiek katolikowi, który przystępuje do Komunii św. w czasie Mszy odmówić jej, z wyjątkiem osób trwających w publicznych grzechach ciężkich albo w jawnie wyznawanej lub deklarowanej herezji względnie schizmie, gdyż przypadki te grożą niebezpieczeństwem poważnego zgorszenia wśród wiernych.
Ponadto, jak ostatnio podkreślił Jego Eminencja kardynał Joseph Ratzinger, praktyka klęczenia podczas Komunii św. ma za sobą trwającą wieki, starą tradycję i jest szczególnie wymownym znakiem adoracji, odpowiednim w świetle rzeczywistej, prawdziwej i substancjalnej obecności naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pod konsekrowanymi postaciami.

Wziąwszy pod uwagę ważność sprawy, Kongregacja prosi, aby Wasza Ekscelencja szczegółowo zbadał, czy księża rzeczywiście regularnie odmawiają Komunii św. wiernym w opisanych wyżej okolicznościach i - jeśli skarga zostanie zweryfikowana - poinformował danego księdza i innych księży, którzy stosują taką praktykę, aby na przyszłość powstrzymali się od niej. Księża powinni zrozumieć, że Kongregacja będzie w przyszłości rozpatrywać takie skargi z wielką powagą i jeżeli zostaną potwierdzone, zamierza wszcząć postępowanie dyscyplinarne zgodnie z wagą tego duszpasterskiego nadużycia.

Dziękując Waszej Ekscelencji za uwagę w tej sprawie i licząc na dalszą współpracę w tym względzie.
szczerze oddany w Chrystusie

Jorge A. Card. MEDINA ESTEVEZ

+ Francesco Pio TAMBURRINO
Arcybiskup Sekretarz (Tekst polski za: Anamnesis 33)

Dziękując Waszej Ekscelencji za uwagę w tej sprawie i licząc na dalszą współpracę w tym względzie.
szczerze oddany w Chrystusie

Jorge A. Card. MEDINA ESTEVEZ Prefekt

+ Francesco Pio TAMBURRINO

Arcybiskup Sekretarz (Tekst polski za: Anamnesis 33)
Nemo potest duobus dominis servire !
Godnie przyjąć Pana!
04:41
Komunia św. to nie jakieś "coś", lecz Ktoś: nasz Pan i nasz Bóg - nasze wszystko..!
More
Godnie przyjąć Pana!

04:41

Komunia św. to nie jakieś "coś", lecz Ktoś: nasz Pan i nasz Bóg - nasze wszystko..!
justuss
90. "Wierni przyjmują Komunię świętą w postawie klęczącej lub stojącej, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu", zaaprobowanym przez Stolicę Apostolską. "Jeśli przystępują do niej stojąc, zaleca się, aby przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wykonali należny gest czci, który winien być określony tym samym postanowieniem" czyli ten ksiądz działa wbrew prawu KK w Polsce
justuss
Nemo potest duobus dominis servire !
Proszę osoby, które rozumieją temat walki o tradycyjną polską pobożność o włączenie się do akcji i podpisanie petycji internetowej.
Musimy bronić naszej wiary i pobożności. Jeśli "oddamy pole" szatan bardzo chętnie je zagospodaruje. Proszę o pomoc w tej sprawie. Z Panem Bogiem!
www.citizengo.org/pl/72013-sprzeciw-…More
Proszę osoby, które rozumieją temat walki o tradycyjną polską pobożność o włączenie się do akcji i podpisanie petycji internetowej.

Musimy bronić naszej wiary i pobożności. Jeśli "oddamy pole" szatan bardzo chętnie je zagospodaruje. Proszę o pomoc w tej sprawie. Z Panem Bogiem!

www.citizengo.org/pl/72013-sprzeciw-…
Nemo potest duobus dominis servire !
Przepisy szczegółowe .Przyjmowanie Komunii Świętej.
Zgodnie z Uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diecezjach Polski przyjmuje się Komunię Świętą z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej.
Przepisy te należy zachować we Mszach Św. dla grup specjalnych.
W szczególnych okolicznościach, w których uklęknięcie jest bardzo utrudnione np. przy tłumnym udziale wiernych i ścisku, albo gdy wierni …
More
Przepisy szczegółowe .Przyjmowanie Komunii Świętej.

Zgodnie z Uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diecezjach Polski przyjmuje się Komunię Świętą z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej.

Przepisy te należy zachować we Mszach Św. dla grup specjalnych.

W szczególnych okolicznościach, w których uklęknięcie jest bardzo utrudnione np. przy tłumnym udziale wiernych i ścisku, albo gdy wierni uczestniczą we Mszy Św. poza kościołem na deszczu, można przyjąć Komunię Św. na stojąco. Nie można wymagać klękania od ludzi obciążonych kalectwem lub chorobą.
3 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
„Istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą” (Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii).
Nemo potest duobus dominis servire !
„Niezdolność klęczenia okazuje się (…) istotą elementu diabolicznego” (Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii).
Nemo potest duobus dominis servire !
List Watykanu do "pewnego polskiego biskupa" w sprawie komunii na stojąco...
Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej dotyczy nadużyć władzy pasterskiej polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła. Niniejszy dokument pewna polska Kuria przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji,
KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO …
More
List Watykanu do "pewnego polskiego biskupa" w sprawie komunii na stojąco...

Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej dotyczy nadużyć władzy pasterskiej polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła. Niniejszy dokument pewna polska Kuria przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji,

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
Prot. n. 1322/02/L
Rzym, l lipca 2002 r.

Wasza Ekscelencjo,

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów otrzymała ostatnio informacje od wiernych Waszej diecezji dotyczące odmówienia Komunii św. tym, którzy przyjmują postawę klęczącą zamiast stojącej. Informacje stwierdzają, że takie stanowisko zostało ogłoszone parafianom. Z tego można by wnioskować, iż ta praktyka może być bardziej rozpowszechniona w diecezji, ale Kongregacja nie jest w stanie tego zweryfikować. Ufa jednak, że Wasza Ekscelencja dokładniej będzie mógł rozeznać sprawą. Wniesione skargi dają Kongregacji okazję do przedstawienia sposobu, w jaki ustosunkowuje się do takiej kwestii. Jednocześnie prosi o przedstawienie jej wszystkim księżom, którzy mogą potrzebować takiej informacji.

Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego _praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213). W świetle prawa


„święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania" (kań. 843 § l).

Nie można wiec jakiemukolwiek katolikowi, który przystępuje do Komunii św. w czasie Mszy odmówić jej, z wyjątkiem osób trwających w publicznych grzechach ciężkich albo w jawnie wyznawanej lub deklarowanej herezji względnie schizmie, gdyż przypadki te grożą niebezpieczeństwem poważnego zgorszenia wśród wiernych.
Ponadto, jak ostatnio podkreślił Jego Eminencja kardynał Joseph Ratzinger, praktyka klęczenia podczas Komunii św. ma za sobą trwającą wieki, starą tradycję i jest szczególnie wymownym znakiem adoracji, odpowiednim w świetle rzeczywistej, prawdziwej i substancjalnej obecności naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pod konsekrowanymi postaciami.

Wziąwszy pod uwagę ważność sprawy, Kongregacja prosi, aby Wasza Ekscelencja szczegółowo zbadał, czy księża rzeczywiście regularnie odmawiają Komunii św. wiernym w opisanych wyżej okolicznościach i - jeśli skarga zostanie zweryfikowana - poinformował danego księdza i innych księży, którzy stosują taką praktykę, aby na przyszłość powstrzymali się od niej. Księża powinni zrozumieć, że Kongregacja będzie w przyszłości rozpatrywać takie skargi z wielką powagą i jeżeli zostaną potwierdzone, zamierza wszcząć postępowanie dyscyplinarne zgodnie z wagą tego duszpasterskiego nadużycia.

Dziękując Waszej Ekscelencji za uwagę w tej sprawie i licząc na dalszą współpracę w tym względzie.
szczerze oddany w Chrystusie

Jorge A. Card. MEDINA ESTEVEZ

+ Francesco Pio TAMBURRINO
Arcybiskup Sekretarz (Tekst polski za: Anamnesis 33)

Dziękując Waszej Ekscelencji za uwagę w tej sprawie i licząc na dalszą współpracę w tym względzie.
szczerze oddany w Chrystusie

Jorge A. Card. MEDINA ESTEVEZ Prefekt

+ Francesco Pio TAMBURRINO

Arcybiskup Sekretarz (Tekst polski za: Anamnesis 33)
Jean Sarthois
A niech zabrania....! moze nareszcie ludzie przejrzą na oczy i zobaczą w jakim Kosciele wyladowali. Sam sposob przyjmowania Komunii sw to tylko jeden z elementow tych quasi swietokratczych nabozenstw . Kaplani nie przyklekaja przed NS to i ludziom tego zakazuja.
Nemo potest duobus dominis servire !
Niektórzy nie zginają kolan przed Chrystusem, bo nie chcą.
Niektórzy nie zginają kolan przed Chrystusem, bo nie mają wiary.
Niektórzy nie zginają kolan przed Chrystusem, bo nastała taka moda.
Niektórzy nie zginają kolan przed Chrystusem, bo tu i ówdzie tak czyni większość.
Niektórzy nie zginają kolan przed Chrystusem, bo jest im trudno to uczynić – choć mogą.
Niektórzy nie zginają kolan przed …More
Niektórzy nie zginają kolan przed Chrystusem, bo nie chcą.

Niektórzy nie zginają kolan przed Chrystusem, bo nie mają wiary.

Niektórzy nie zginają kolan przed Chrystusem, bo nastała taka moda.

Niektórzy nie zginają kolan przed Chrystusem, bo tu i ówdzie tak czyni większość.

Niektórzy nie zginają kolan przed Chrystusem, bo jest im trudno to uczynić – choć mogą.

Niektórzy nie zginają kolan przed Chrystusem, bo ulegli demonowi pośpiechu szalejącemu w niejednym kościele i kaplicy, szczególnie podczas rozdawania Komunii Świętej.

Niektórzy nie zginają kolan przed Chrystusem, bo ulegli poduszczeniom Złego.
Nemo potest duobus dominis servire !
Proszę osoby, które rozumieją temat walki o tradycyjną polską pobożność o włączenie się do akcji i podpisanie petycji internetowej.
Musimy bronić naszej wiary i pobożności. Jeśli "oddamy pole" szatan bardzo chętnie je zagospodaruje. Proszę o pomoc w tej sprawie. Z Panem Bogiem!
www.citizengo.org/pl/72013-sprzeciw-…More
Proszę osoby, które rozumieją temat walki o tradycyjną polską pobożność o włączenie się do akcji i podpisanie petycji internetowej.

Musimy bronić naszej wiary i pobożności. Jeśli "oddamy pole" szatan bardzo chętnie je zagospodaruje. Proszę o pomoc w tej sprawie. Z Panem Bogiem!

www.citizengo.org/pl/72013-sprzeciw-…
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
„Upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem.
Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone.
Tam, gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników, we wspólnocie całego …
More
„Upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem.

Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone.

Tam, gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników, we wspólnocie całego kosmosu, w jedności z samym Jezusem Chrystusem”

(Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii).
Agata.B
Czas zażądać krzesełek w konfesjonałach.Skoro nie klęka się przed Panem Jezusem w czasie Komunii św to dlaczego klęczeć przed heretykami którzy usuwają balaski 🥴
Nemo potest duobus dominis servire !
♥ WYPOWIEDZI ŚW. JANA VIANNEY' A ♥
”Jeżeli mielibyśmy głęboką wiarę, ujrzelibyśmy Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, podobnie jak aniołowie widzą Go w niebie.”More
♥ WYPOWIEDZI ŚW. JANA VIANNEY' A ♥

”Jeżeli mielibyśmy głęboką wiarę, ujrzelibyśmy Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, podobnie jak aniołowie widzą Go w niebie.”