woj_tek shares this
12
MementoMori+++
Pan Jezus jest jedynym lekarzem , Źródłem życia, który podtrzymuje wszystko w istnieniu.
Kościół, za swoim Mistrzem, ma władzę nad złymi duchami. Diabeł i pozostałe duchy , którzy odpadli od najwyższego Dobra, byli wcześniej dobrzy. Jednak pycha i zazdrość spowodowały, że nie wytrwali w tym stanie (spójrzmy na J 8, 44).
- Człowiek nadużył daru wolności i uległ pokusie być, jako Bóg ( spójrzmy na …More
Pan Jezus jest jedynym lekarzem , Źródłem życia, który podtrzymuje wszystko w istnieniu.
Kościół, za swoim Mistrzem, ma władzę nad złymi duchami. Diabeł i pozostałe duchy , którzy odpadli od najwyższego Dobra, byli wcześniej dobrzy. Jednak pycha i zazdrość spowodowały, że nie wytrwali w tym stanie (spójrzmy na J 8, 44).
- Człowiek nadużył daru wolności i uległ pokusie być, jako Bóg ( spójrzmy na Rdz 3 ; także na Rz 5, 12 ).
- Wszechmocny Bóg dał nam Swego Syna, który nas uwalnia od mocy złego i przenosi do swojego królestwa ( spójrzmy na Ga 4,5 ; Kol 1,13 ).
- Sam Pan Jezus wypędzał Szatana i złe duchy i zwyciężył pokusy szatańskie na pustyni. Spójrzmy na :
Mt 4, 1-11 ; Mk 1, 12-13 ; Łk 4, 1-13 ; Mt 12, 27-29 ; Łk 11, 19-20 ; Dz 10,38 ; Łk 4,13 ; 22 , 53 .
- Jezus Chrystus udzielił Uczniom władzy wyrzucania duchów złych : Mt 10, 1.8 ; Mk 3, 14-15 ; 6,7. 13; Łk 9,1 ; 10, 17. 18-20.
-przypadki w Biblii opisane :
Mt 8, 16-17 gdzie Jezus leczy tłumy,
Mt 9, 32-33 gdzie widzimy opętnego niemowę,
Mt 12, 22-23 gdzie widzimy opętnego niemowę i niewidomego,
Mt 15, 21-28 gdzie widzimy córkę kobiety z Kaanan,
Łk 13, 10-17 gdzie zgarbiona kobieta nosiła w sobie ducha niemocy,
Mt 17, 14-21 gdzie widzimy dziecko chore na epilepsję,
Mk 1, 21-28 gdzie Pan wypędza ducha nieczystego,
Mk 5, 1-20 gdzie widzimy opętanego demonem Legion,
Łk 4, 31-37 gdzie następuje wypędzanie ducha nieczystego,

W samej zaś Apokalipsie znajdujemy opis walki kobiety ze smokiem. Tym egzorcystą doskonałym jest oczywiście Najświętsza Maryja Panna, czego nie chcą przyjąć rzesze ewangelików i członków kościołów ewangelikalnych

A ponadto czytamy :

Nie zioła ich uzdrowiły ani nie okłady,lecz słowo Twe, Panie, co wszystko uzdrawia. Bo Ty masz władzę nad życiem i śmiercią: Ty wprowadzasz w bramy Otchłani i Ty wyprowadzasz. A człowiek zabije wprawdzie w swojej złości, lecz nie przywróci ducha, który uszedł, ani duszy wziętej nie uwolni Mdr 16 12-14

1 Czcij lekarza czcią należną z powodu jego posług,
albowiem i jego stworzył Pan.
2 Od Najwyższego pochodzi uzdrowienie,
i od Króla dar się otrzymuje.
3 Wiedza lekarza podnosi mu głowę,
nawet i wobec możnowładców będą go podziwiać.
4 Pan stworzył z ziemi lekarstwa,
a człowiek mądry nie będzie nimi gardził.
5 Czyż to nie drzewo wodę uczyniło słodką,
aby moc Jego poznano?
6 On dał ludziom wiedzę,
aby się wsławili dzięki Jego dziwnym dziełom.
7 Dzięki nim się leczy i ból usuwa,
z nich aptekarz sporządza leki,
8 aby się nie kończyło Jego działanie
i pokój od Niego był po całej ziemi.
9 Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana,
ale módl się do Niego, a On cię uleczy.
10 Usuń przewrotność - wyprostuj ręce
i oczyść serce z wszelkiego grzechu!
11 Ofiaruj kadzidło, złóż ofiarę dziękczynną z najczystszej mąki,
i hojne dary, na jakie cię tylko stać.
12 Potem sprowadź lekarza, bo jego też stworzył Pan,
nie odsuwaj się od niego, albowiem jest on ci potrzebny.
13 Jest czas, kiedy w ich rękach jest wyjście z choroby:
14 oni sami będą błagać Pana,
aby dał im moc przyniesienia ulgi
i uleczenia, celem zachowania życia.
15 Grzeszący przeciw Stwórcy swemu
niech wpadnie w ręce lekarza!

Syr 38
Bos016
Skutki „szczepionki”? W USA rejestruje się agresję u „zaszczepionych”. O tym pisał nawet dr Joseph Mercola. Prawdopodobnie on bo dosyć dawno już o tym czytałem i był taki filmik z „zaszczepionym” w akcji.
interia.pl/…resywny-mezczyzna-wybil-szybe-w-tramwa,nId,5603902
megur shares this
8
ľubica
VLÁDA VELKEJ BRITANIE ODHALILA DESIVÚ PRAVDU.
Každý, kto dostane vakcínu Covid, NIKDY nezíska plnú imunitu
m.rekinek
Kiedy Stephanie i Patrick de Garay zapisali swoje 12-letnie dziecko Maddie i jej dwóch braci do badania klinicznego Covid-19 firmy Pfizer, wierzyli, że postępują słusznie.

Ta decyzja przerodziła się w koszmar. Maddie, poprzednio zdrowe, energiczne, pełne życia dziecko, w ciągu 24 godzin od przyjęcia drugiej dawki została zredukowana do okaleczającego, wywołującego krzyk bólu, który wylądował na …
More
Kiedy Stephanie i Patrick de Garay zapisali swoje 12-letnie dziecko Maddie i jej dwóch braci do badania klinicznego Covid-19 firmy Pfizer, wierzyli, że postępują słusznie.

Ta decyzja przerodziła się w koszmar. Maddie, poprzednio zdrowe, energiczne, pełne życia dziecko, w ciągu 24 godzin od przyjęcia drugiej dawki została zredukowana do okaleczającego, wywołującego krzyk bólu, który wylądował na izbie przyjęć, gdzie opisała uczucie, jakby ktoś „wyrywał jej serce szyja."

Koszmar trwał przez kilka następnych miesięcy.

Pani de Garay udokumentowała każdy szczegół obrażeń Maddie i zgłosiła to głównemu badaczowi w badaniu Pfizera w Szpitalu Dziecięcym w Cincinnati, gdzie odbywało się badanie kliniczne szczepionki i gdzie Maddie była leczona i przyjmowana. Najpierw próbowali traktować Maddie jako „pacjenta psychiatrycznego”, mówiąc rodzinie, że to psychologiczne i w wyobraźni Maddie. Następnie stwierdzili, że nie ma to związku ze szczepionką (kopia nagrania ze szpitala poniżej), a kiedy ten argument zawiódł, Pfizer wymienił to traumatyczne zdarzenie niepożądane jako „funkcjonalny ból brzucha” podczas zgłaszania się do FDA.

Pani de Garay poinformowała o tym, co wydarzyło się CDC i FDA za pośrednictwem VAERS w czerwcu 2021 r., ale nikt z tych agencji nie szukał dodatkowych informacji ani nie kontynuował działań z de Garayami. Pani de Garay skontaktowała się również z dr. Nathem, szefem Narodowego Instytutu Zaburzeń Neurologicznych i Udaru NIH, która odpowiedziała, że „przykro mi słyszeć o chorobie twojej córki” i że „z pewnością słyszeliśmy o wielu przypadkach przypadków powikłań neurologicznych związanych ze szczepionką i chętnie podzielimy się z nimi naszym doświadczeniem”. Niestety, poza telefonem zaaranżowanym przez neurologa Maddie, nie było żadnych dalszych działań ani odpowiedzi ze strony NIH ani żadnej innej federalnej agencji zdrowia. Nawet po tym, jak pani de Garay odbyła spotkanie prasowe 28 czerwca 2021 r. z senatorem Ronem Johnsonem,
V.R.S.
Zawsze można podesłać im świętokrzyskie partnerstwo publiczno-religijne żeby sławiło "miliony ocalonych".