Clicks19
vi.news

Linh mục Chính thống giáo gọi Francis là dị giáo, bị cảnh sát đuổi đi (Video)

Khi Francis đến Athens vào ngày 4 tháng 12 để gặp Đức Tổng Giám mục Chính thống Hy Lạp Hieronymos II, một linh mục chính thống lớn tuổi đã khóc, “Giáo hoàng, ông là một kẻ dị giáo.”

Linh mục đó sau đó đã bị cảnh sát bắt đi. Phó tế Nick Donnelly bình luận trên mạng xã hội: "Chúa phù hộ cho linh mục chính thống này."

Chính thống giáo Hy Lạp không công nhận lễ rửa tội Công giáo, và do đó, tái rửa tội cho những người Công giáo bội đạo với họ.

#newsYopurspydx

00:31