Panna Roztropna
183

"Pieczęc Boga Żywego"(tzw."księga prawdy") wg.Marii Bożego Miłosierdzia...

#pieczęcbogażywego #księgaprawdy #zwiedzenie #herezje #sekta #kuprzestrodze

..."Maria Bożego Miłosierdzia absurdalnie twierdzi, że jest Siódmym Aniołem Apokalipsy, który ogłosi siódmą pieczęć z rozdz. 7 księgi Apokalipsy. Według niej, modlitwa ‚Pieczęci’ jest ochroną obiecaną wierzącym podczas prześladowań za panowania Antychrysta.

Pierwszą wzmiankę o pieczęci spotykamy w księdze Ezechiela, rozdz 9, gdzie jest mowa o znaku na czole, który w czasach starotestamentalnych był hebrajską literą ‚Tav’ i wyglądał jak krzyż. To proroctwo, według Ojcowów Kościoła wypełniło się w Chrzcie Świętym, podczas którego jesteśmy przypieczętowani znakiem krzyża na czole, i w ten sposób nasze dusze są w sposób trwały sakramentalnie naznaczeni.


Według MBM, ‚Pieczęć Boga Żywego’ to kawałek papieru, który można u siebie powiesić w domu na ścianie albo nosić w portfelu lub na szyi"...

wordpress.com/…czec-boga-zywego-wedlug-marii-bozego-milosierdzia/